Kế hoạch thành lập Đội trật tự trường học

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 12:20 - Người đăng bài viết: Nguyễn Duy Thuận
PHÒNG GD-ĐT TP PHAN THIẾT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 

  Số:    03      /KH-ND                                               Phan Thiết, ngày  19 tháng 9     năm 2014
                                                                                               
KẾ HOẠCH
Thành lập “Đội  Trật tự trường học”

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-CATP-XDPT ngày 25/02/2013 của Công an thành phố Phan Thiết về củng cố, nhân rộng và xây dựng mô hình quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, Trường THCS Nguyễn Du xây dựng Kế hoạch thành lập “Đội Trật tự trường học”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường giáo dục ý thức tự giác của học sinh trong việc thực hiện nội quy trường lớp và giữ gìn trật tự, an ninh trường học.
-  Ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.
- Tạo được môi trường học tập lành mạnh và kỉ luật trong học sinh.
II. NỘI DUNG
1. Tên gọi:                 “Đội Trật tự trường học”
2. Thành viên của Đội:
            - Đoàn viên giáo viên, nhân viên.
            - Học sinh lớp 7, 8, 9 có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỉ luật tốt và tự nguyện tham gia.
3. Nhiệm vụ:
- Phối hợp với Giám thị và Giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí nề nếp, tác phong của học sinh theo nội quy của Trường THCS Nguyễn Du.
- Giáo dục và uốn nắn kịp thời những học sinh thường xuyên vi phạm kỉ luật.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong việc thực hiện nội quy trường lớp.
4. Quy chế hoạt động:
Đội Trật tự trường học chia làm 02 Tổ: Tổ buổi sáng và Tổ buổi chiều. Mỗi tổ chia làm 02 nhóm: Nhóm 1 và Nhóm 2.
- Phụ trách chung: Thầy Võ Phương Đăng
- Phụ trách Tổ buổi sáng: Cô Huỳnh Trần Hồng Ngọc
- Phụ trách Tổ buổi chiều: Cô Hồ Thị Hoa
- Số lượng thành viên:
+ Tổ buổi sáng: 5 giáo viên, nhân viên và 12 học sinh lớp 8,9.
+ Tổ buổi chiều: 04 giáo viên, nhân viên và 10 học sinh lớp 7.
- Thời gian trực: 15 phút trước giờ vào lớp và sau giờ ra về của các ngày đi học.
- Đoàn thanh niên có trách nhiệm phân công đoàn viên giáo viên, nhân viên, chọn cử học sinh, phân công lịch trực các nhóm và tổ chức thực hiện.
- Giám thị và Giáo viên chủ nhiệm phối hợp và hỗ trợ để “Đội Trật tự trường học” hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch thành lập “Đội Trật tự trường học” của nhà trường, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời cho Ban giám hiệu để xem xét, giải quyết./.
 
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                Đã ký
- Ban giám hiệu;
- Đoàn, Đội;
- GVCN, Nhóm GT;
- Lưu: VT.
 
                                                                             Nguyễn Xuân Hồng                                                                               
Tác giả bài viết: BGH
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Ảnh tập thể

Ảnh tập thể

DEMO