Đăng lúc: 24-08-2015 04:41:43 AM | Đã xem: 3692 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đổi mới Phương pháp dạy học

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Sinh hoạt chuyên môn là một quá trình các GV tham gia vào các khâu từ chuẩn bị, thiết kế bài học sáng tạo, dạy thể nghiệm, dự giờ, suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến sâu sắc về những gì đã diễn ra trong việc học của HS. Đây là hoạt động học tập lẫn nhau, học tập trong thực tế, là nơi thử nghiệm và trải nghiệm những cái mới, là nơi kết nối lý thuyết với thực hành, giữa ý định và thực tế. Trong quá trình học tập đó, GV sẽ học được nhiều điều để phát triển năng lực chuyên môn mới. Để đảm bảo sinh hoạt chuyên môn hiệu quả, trước hết các tổ chuyên môn trong nhà trường cần coi sinh hoạt chuyên môn là trụ cột, là chính sách quan trọng nhất để đổi mới nhà trường, nâng cao chất lượng việc học của HS. Từ đó giúp GV hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên môn và cùng nhau nhất trí quyết tâm thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới.

Đăng lúc: 19-12-2014 01:54:08 PM | Đã xem: 10596 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đổi mới Phương pháp dạy học
 

Ảnh tập thể

Ảnh tập thể

DEMO