Kế hoạch tháng 9/2014

Đăng lúc: Thứ ba - 30/09/2014 03:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Duy Thuận

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2014

 
Trọng tâm
- Ổn định trường, lớp, nề nếp dạy học.
- Tổ chức khai giảng năm học 2014-2015.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015.
- Xây dựng kế hoạch Thanh tra toàn diện trường học và Thanh tra HĐSPNG năm học 2014-2015.
I/ Phổ cập giáo dục :
1- Hoàn chỉnh cập nhật danh sách đối tượng PCGD trên mạng . Tham mưu Ban chỉ đạo PCGD địa phương củng cố Ban chỉ đạo và Phó Giám đốc Trung tâm GD Cộng đồng.
2- Thực hiện điều tra cập nhật PCGD năm 2014-2015
3- Nắm lại danh sách học sinh bỏ học gửi về địa phương  (27/8 ).Nhận học sinh đi học lại ( 06/9 đến 7/9)
4- Tham mưu với Trung tâm GDCĐ địa phương về kế hoạch hoạt động của TTGDCĐ năm 2014-2015 theo công văn số 756/PGDĐT- PT ngày 22/8/2014 của Phòng GDĐT Phan Thiết.
II/ Dạy Học :
1/ Tiếp tục ổn định sĩ số học sinh, nhắc nhở học sinh nề nếp học tập.
2/ Tổ chức học tập công văn 695 /PGDĐT-PT ngày 07/8/2014 hướng  dẫn thực hiện  nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ cấp THCS đầu năm học 2014-2015 và công văn 750 /PGDĐT-PT ngày 20/8/2014 hướng  dẫn thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực  của Phòng GD Phan Thiết .Tập trung rà soát phân công chuyên môn,thực hiện phân phối chương trình,hồ sơ sổ sách, kiểm tra đánh giá học sinh.
 3/ Các Tổ chuyên môn tiếp tục học tập lại các văn bản : Thông tư 12/2001/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT về Điều lệ nhà trường ; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GV .THCS theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT ; Quy định về đánh giá loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT; Quy định về Đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT; Quy định về Dạy thêm học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND Tỉnh Bình Thuận.
4/Tiếp tục triển khai các chuyên đề do Ngành tổ chức đến CBGV trong các tổ chuyên môn.
5/ Lập kế hoạch chuyên môn tổ, nhóm đầu năm, tiếp tục triển khai chuyên đề  đã tập huấn trong hè cho tất cả GVBM đang trực tiếp giảng dạy.Quan tâm đến hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch thao giảng, hội giảng; chú ý các biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém và kế hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
6/ Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học 2014-2015 (các môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh).Thời gian thi mỗi môn : 20 ph. GVCN coi thi, GV bộ môn chấm thi. Ngày  kiểm tra : 12 /9/2014 .Nội dung kiểm tra : Chương trình tuần 1 đến tuần 4 . Đề kiểm tra : Hình thức trắc nghiệm  đối với hai môn Toán ,Anh ,tự luận đối với môn Văn .Cho vào cột điểm 15 ph. Báo cáo chất lượng đầu năm ( GVCN ) và chất lượng bộ môn ( TTCM ) ngày 15/ 9/2014. Trường báo cáo đề kiểm tra cho Phòng ngày 28/8/2014
6/ Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách đầu năm.: Sổ điểm,sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài ..
7/Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách đầu năm.
III/ Giáo dục Ngoài giờ :
            Chủ điểm giáo dục : “ Truyền thống nhà trường ”
Yêu cầu : Học sinh biết được tiểu sử Nguyễn Du đại thi nhân Việt Nam , những kết quả của nhà trường trong năm học qua.Tự hào về truyền thống nhà trường, các em phấn đấu học tập tốt.
1/  GVCN giới thiệu lại tiểu sử  Đại văn hào Nguyễn Du và thành tích của nhà trường. Từng lớp , từng chi đội thảo luận đăng ký thi đua lớp tiên tiến đầu năm học .
2/ Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2014(thực hiện theo công văn 709 /HD-PGD&ĐT ngày 11/8/2014 của Phòng GD).Yêu cầu : Trang trọng , nghiêm túc, tạo không khí phấn khởi bước vào năm học mới.Biện pháp : Họp Ban tổ chức, phân công cụ thể,vệ sinh sân trường , tập dượt đội hình ,  chuẩn bị lễ khai giảng ( 4/ 9/2014)
 3/ Củng cố Đội ANTT trường học , Phát huy tích cực Đội ANTT để tăng cường giám sát việc thực hiện nội quy của học sinh.
 4/ Phát động tháng giao thông: Tổ chức mời Công an Giao thông nói về trật tự an toàn giao thông ( 22/9 ), cho học sinh đăng ký thực hiện ATGT và thực hiện ba giảm có chữ ký cam kết của cha mẹ .  Thành lập đội tự quản giao thông .
 5/ Phân công tham gia làm lồng đèn và rước đèn trung thu theo chỉ đạo của Phòng GD và Thành Đoàn.( Thời gian : Tập trung lúc 18h00 ngày 07/9/2014 ( tức 14/8/2014 AL) .
 6/ Tiếp tục nhắc nhỡ học sinh viết và gởi bài tham dự cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam”để 10/10/2014 gởi về Phòng Giáo dục.
IV/ Hành chánh quản trị :
 - Tổng hợp báo cáo miễn giảm đầu năm và các loại tiền đóng đầu năm học. Cập nhật bảng lương tháng 9 cho GV chuyển trường đi và đến.
 -  Chuẩn bị các loại văn phòng phẩm phục vụ năm học mới . Phân chia học bạ theo lớp mới. Mua sắm vật rẻ mau hỏng, tổ chức phân phối cho các lớp.Chuẩn bị in ấn đề kiểm tra chất lượng đầu năm. Báo cáo Emis và Pmis ( chậm nhất ngày 10/9/2014).
 - Đăng ký sách báo , mua thêm các lọai sách tham khảo và sách  giáo khoa dùng chung . Triển khai tốt việc sử dụng tủ sách dùng chung, kịp thời giải quyết cho học sinh diện chính sách,  học sinh nghèo mượn SGK.
 -  Kiểm kê lại thiết bị dạy học. Lên dự trù mua sắm thêm TB.Lập hồ sơ theo dõi TBDH năm học mới.
- Thống kê, lập danh sách học sinh trong diện hộ nghèo,cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn theo từng phường gởi về địa phương để được hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của luật BHYT.
- Tiếp tục rà soát các giấy khen, bằng khen tư liệu để bổ sung phòng truyền thống theo công văn số 696/PGD&ĐT-TH ngày 07/8/2014 của Phòng GDĐT Phan Thiết. 
- Triển khai kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/8/2014 của UBND Phường Phú Tài về việc tiêm vacxin Sởi-Rubella năm học 2014-2015.
V/ Quản lý :
1/ Triển khai tổ chức điều tra PCGD tại 3 phường Phú Tài, Phú Trinh, Phong Nẫm. Phối hợp với địa phương vận động học sinh bỏ học ra học các lớp PCGD.
2/ Nhanh chóng ổn định biên chế trường học, chuẩn bị nhân sự củng cố các tổ chức đoàn thể .
3/ Tổ chức chu đáo việc học tập nội qui , qui chế chuyên môn, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giáo viên, hướng dẫn các tổ chuyên môn lập kế hoạch công tác: tuần, tháng, học kỳ. Trong kế hoạch phải nêu đầy đủ các yêu cầu cụ thể về nội dung, chỉ tiêu,công tác bồi dưỡng , kiểm tra giáo viên . Hướng dẫn giáo viên thiết lập các loại hồ sơ sổ sách đầu năm.
4/ Tiếp tục triển khai các chuyên đề trong hè , lồng ghép giáo dục kỷ năng sống, và giảm tải, ổn định nề nếp sinh hoạt chuyên môn.
5/ Triển khai kế hoạch 773/KH-PGD&ĐT ngày 26/8/2014 thực hiện chương trình hành động số 20/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận. Tập trung Rà soát, bổ sung qui chế làm việc, chế độ trách nhiệm, qui chế làm việc giữa các thành viên, giữa các tổ bộ phận, giữa các đoàn thể chính trị và Ban giám hiệu trong nhà trường , chấn chỉnh nề nếp tác phong tinh thần trách nhiệm,nêu gương của CBCC theo chỉ thị 27/TU.
6/ Xây dựng kế hoạch nhà trường dựa trên nhiệm vụ năm học ngành đã triển khai.
7/ Tiếp tục vệ sinh trường lớp , tạo khung cảnh sư phạm khang trang, sạch đẹp.
8/ Xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch tổ nhóm, kế hoạch kiểm tra chuyên đề và toàn diện trong các tổ chuyên môn.
9/ Tổ chức Đại hội  Hội Cha mẹ HS  vào ngày 20/9 và 21/9 .
10/ Hoàn thành thu thập các tài liệu minh chứng để chuẩn bị tiếp đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD.
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Tác giả bài viết: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Ảnh tập thể

Ảnh tập thể

DEMO