Hướng dẫn học tập và làm bài kiểm tra trục tuyến trên hệ thống LMS trường THCS Nguyễn Du

Hướng dẫn học tập và làm bài kiểm tra trục tuyến trên hệ thống LMS trường THCS Nguyễn Du

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP, HỌC VÀ LÀM BÀI KIỂM TRA TRÊN HỆ THỐNG LMS TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
Hệ thống LMS trường THCS Nguyễn Du là hệ thống học tập và kiểm tra online. Học sinh có thể sử dụng tài khoản của mình (do nhà trường cấp) đăng nhập vào hệ thống để học tập và làm các bài kiểm tra thường xuyên. Điểm các bài kiểm tra trên hệ thống sẽ lấy thành điểm kiểm tra thường xuyên chính thức trên lớp.
Các bước sử dụng hệ thống để học tập và kiểm tra. Download file hướng dẫn

/uploads/news/2021_02/huong-dan-su-dung-he-thong-lms_1.pdf