Vệ sinh Tượng đài liệt sĩ Phường Phú Trinh nhân ngày 22/12

Vệ sinh Tượng đài liệt sĩ Phường Phú Trinh nhân ngày 22/12
Nhân ngày 22/12 Chi đoàn trường THCS Nguyễn Du tổ chức làm vệ sinh Tượng đài Liệt sĩ Phường Phú Trinh
Nhân ngày 22/12 Chi đoàn trường THCS Nguyễn Du tổ chức làm vệ sinh Tượng đài Liệt sĩ Phường Phú TrinhTác giả bài viết: Chi Đoàn TRường THCS Nguyễn Du