KẾ HOẠCH THÁNG 12/2014

A/ Trọng tâm :
           - Ôn tập, kiểm tra học kỳ 1.
- Tiếp tục kiểm tra toàn diện và chuyên đề  giáo viên.
B/ Công tác cụ thể :
I/ Công tác phổ cập :
1/ Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ PCGD , đón đoàn kiểm tra SGD về công nhận hoàn thành phổ cập 2013.
2/ Cập nhật danh sách bỏ học HK1
3/ Rà soát,bổ sung đánh số phổ cập, số danh bạ cho học sinh tòan trường.
4/ Tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai quyết định 890/QĐ-UBND về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
II/ Công tác dạy học :
1/ Tiếp tục thực hiện các họat động nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập: tăng cường thao giảng, dự giờ. BGH, TTCM tăng cường dự giờ, đánh giá việc thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, chú ý đánh giá sự quan tâm các đối tượng yếu kém trong giờ dạy của giáo viên.
3/ Giữ vững sĩ số học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý HS. Tổ chức các giờ học thân thiện  để giúp học sinh gắn bó với trường lớp.
4/ Rà soát  đề thi giải truyền thống Nguyễn Du gồm K6,7,8 : Văn, Toán, Anh,K9 : Văn, Toán Anh, Lý Hóa, Sinh.
5/ Hướng dẫn học sinh ôn tập tốt để thi học kỳ I:, vận dụng giải các bài tập  nhằm đạt kết quả thi học kỳ I tốt. Nội dung : Đầu năm đến  Tuần 16.
6/ Kiểm tra Học kỳ 1 : Thời gian thi : Đối với các bộ môn : Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, CDGD, công nghệ  thi từ 08/12 – 12/12/2014. Đối với các môn còn lại :thi từ 15/12/ 2014 –19/ 12/ 2014. Yêu cầu : bảo đảm an toàn, nghiêm túc , không có trường hợp GV & HS vi phạm qui chế thi ( có lịch thi riêng ).
 a/ Chuẩn bị : - Đề thi :
          + Nội dung : chương trình từ tuần 1 – tuần 16 .Riêng Công nghệ 8 đến tiết 25( bài 27 )
          + Hình thức : Cấu trúc đề thi theo hướng dẫn của Phòng  giáo dục.
  Sọan đề  thi bảo đảm vừa sức theo chuẩn kiến thức kỷ năng , bí mật, cấu trúc đề thi  thời gian làm bài căn cứ vào CV hướng dẩn của Phòng GD, chú ý kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở từng bộ môn. Tổ trưởng phân công  ra đề và chịu trách nhiệm về đề thi. Các đề thi và lịch thi nộp PGD : 5/12/2014.
b/ Tiến hành : Trường thông báo lịch thi  từ 09/12/14. Biên chế chia phòng thi theo quy định a,b,c ; mỗi phòng thi không quá 24 học sinh. Chuẩn bị phân chia giám thị, bố trí giám sát thi, lên lịch phân công thi.
7/ Tiến hành kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề giáo viên theo kế hoạch .
8/ Nộp báo cáo thống kê chất lượng HK1 , đánh giá xếp loại học sinh HK1. Tổ nộp BGH : 26/12. Trường nộp PGD : 28/12
7/ Hoàn thành chương trình HK1 : 27/12/2013 .Thực hiện chương trình HK2 từ 29/12/2014.
9/ Sơ kết học kỳ 1 , Tổ chức đánh giá xếp loại học sinh :
 Yêu cầu : Các tổ chuyên môn cần tổ chức cho giáo viên học tập nắm lại cách đánh giá xếp loại học sinh. Cần chú ý việc xếp loại cuối năm của  giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức đánh giá học sinh, công bằng ,chính xác .
* Xếp loại hạnh kiểm :  Ngày 12/12 : Xếp loại HK ở lớp à 13- 16 / 12:  GVCN Lấy ý kiến của giáo viên bộ môn , TPT, giám thị à  19/12: Hiệu trưởng duyệt.
* Xếp loại văn hóa :  Ngày 22/12 : Giáo viên bộ môn hoàn thành  chấm điểm kiểm tra học kỳ, tổ chức kiểm tra bù,tổng kết trang điểm à 23/12  :  Giáo viên bộ môn hoàn thành trang điểm à  24/12: Kiểm tra điểm bộ môn  à GVCN kết điểm à 25/12: sáng :Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành điểm , chiều kiểm tra sổ điểm.à 26/12 : Tổ họp sơ kết học kỳ. Ngày 27/12  : nghỉ học kỳ. Ngày 29/12 : vào chương trình HK2  . Ngày 05/01/2015 : GVCN liên hệ VP lấy học bạ và vào điểm HK1 trong học bạ.
           * Giáo viên bộ môn   ngày 23 /12 báo cáo thống kê điểm thi và báo cáo chất lượng bộ môn cho Tổ à ngày 26/12 Tổ báo cáo cho BGH.
       Giáo viên chủ nhiệm  ngày 26/12 nộp báo cáo thống kê hai mặt giáo dục và các biểu mẫu cuối học kỳ.
10/ Các tổ chuyên môn rà soát chuẩn bị phân công chuyên môn HK2.
11/ Triển khai việc tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng giáo dục theo công văn 1116/PGD-PT của Phòng Giáo dục.
III/ Hoạt động ngoài giờ :
1/ Sinh hoạt chủ điểm : “ Uống nước nhớ nguồn  ». Ngày cao điểm : 22/12/2014
Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước . Tìm hiễu truyền thống anh hùng của QĐNDVN, truyền thống  anh dũng của Quân dân Bình Thuận. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong trường học.
Biện pháp : Viết thư và tặng quà cho chú bộ đội hải đảo.Phát động  Liên đội nhận thăm viếng và giúp đở  Bà Mẹ VN anh hùng đang sống neo đơn.Tổ chức rẩy cỏ , làm vệ đài tưởng niệm liệt sĩ Phú Trinh, Phú Tài, Phong Nẫm.
2/ Phát động cuộc thi Tin học trẻ lần thứ 16.
3/ Phát động “ Mùa thi nghiêm túc ”, thực hiện cuộc vận động nói không với quay cóp
4/ Tham gia miting triển khai phòng chống ma túy, AIDS trong học sinh nhân ngày quốc tế  phòng chống AIDS
5/  Tổ chức hội thi : “ Em yêu lịch sử Việt Nam “ cấp trường.  
6/ Phát động cuộc thi viết thư  quốc tế UPU lần thứ 44 .
7/ Triển khai công văn 1111/PGDĐT về tiếp tục phòng chống dịch bệnh đông xuân 3 tháng cuối năm.Tổng vệ sinh trường lớp, tập trung khu vực phía sau trường.
8/ Phát động cuộc thi : “ Sáng tạo thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 7”.
9/ Phát động phong trào”  Áo tết  đến trường “ trong giáo viên và học sinh, giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện học tập.
10/ Phát động văn nghệ Mừng Đảng ,Mừng xuân  , chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để Hội diễn tại Trung tâm hội nghị nhân dịp xuân về. Chuẩn bị hội thi Búp măng non TP.
11/ Triển khai hội thi lịch sử Việt Nam cấp trường.
IV/ Hành chánh :
1/ Tổ chức in ấn đề thi học kỳ 1, bảo đảm tính chính xác kịp thời
2/ Chuẩn bị tốt các đề kiểm tra 1 tiết, 15 ph phục vụ công tác kiểm tra cuối HK.
3/ Chuẩn bị hồ sơ quyết toán năm 2014 đầy đủ, chính xác. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2015. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015. Rà soát hồ sơ diện nhận chính sách ưu đãi giáo dục.
4/ Triển khai việc cho học sinh nghèo mượn SGK Kọc kỳ 2. Tổ chức giới thiệu sách về chủ đề 22/12.
5/ Báo cáo Emis và Emis online cho Phòng Giáo dục bảo đảm tính chính xác các số liệu.
6/ Tiếp tục rà soát nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên tháng 01/2015 đúng thời hạn và chính xác.
 V/ Quản lý :
1/ Triển khai Nghị định chính phủ về phòng chống tham nhũng và phạt hành chánh trong lãnh vực giáo dục.
2/Kê khai bổ sung, cập nhật hồ sơ cán bộ công chức cuối năm.
3/ Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra HK1 đúng theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục.Tổ chức kiểm tra HK1: Lên lịch thi,  phân công coi thi, hướng dẫn thi  nghiêm túc theo đúng các văn bản hướng dẫn
4/ Triển khai việc công khai chế độ, phương tiện, điều kiện làm việc đối với công chức theo công văn 1117/PGDĐT-TV ngày 19/11/2014 của Phòng GDĐT Phan Thiết.
5/Phổ biến các công văn 2341/SGD của Sở Giáo dục về Hội thảo Bồi dưỡng học sinh giỏi.
6/ Triển khai ngày pháp luật và công tác phổ biến giáo dục trong nhà trường.
7/  Tổ chức tốt cho HS tham gia thi giải toán và tiếng Anh và thi giao thông thông minh trên mạng  Internet.