DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: Thứ tư - 01/09/2021 11:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Duy Thuận
STT Lớp học Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Tên cha Tên mẹ
K6
1 6.11 1603825475 Nguyễn Văn Huỳnh An 16/08/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Sữu Huỳnh Thiện Ưu Đãi
2 6.4 1604562054 Phạm Duy An 10/10/2009 Nam Kinh Phạm Văn Đồng Trần Thị Diệu
3 6.5 1604580670 Lê Công Hồ Phúc An 21/11/2010 Nữ Kinh Lê Công Chấn Hồ Thị Phương
4 6.6 1604485237 Nguyễn Xuân An 02/10/2010 Nam Kinh Nguyễn Xuân Thu Nguyễn Thị Hạnh
5 6.8 1703485720 Nguyễn Lê Hoài An 04/11/2010 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Minh Lê Thị Thắm
6 6.1 1704766370 Phạm Lê Ngọc Anh 27/09/2010 Nữ kinh Phạm Văn Thảo Lê Thị Oanh
7 6.10 1704949498 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh 23/04/2010 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Thân Nguyễn Bích Ngọc Châu
8 6.11 1603246674 Nguyễn Công Tuấn Anh 05/03/2010 Nam Kinh Nguyễn Công Quốc Nguyễn Thị Thu Hiền
9 6.4 1603197695 Nguyễn Ngọc Kim Anh 18/10/2010 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Hồng Sương
10 6.4 1704949497 Nguyễn Trương Quỳnh Anh 04/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Lê Trung Hiếu Trương Thị Kim Thúy
11 6.5 1604485238 Nguyễn Hồng Anh 08/09/2010 Nữ Kinh Nguyễn Vương Hà Trần Thị Thủy
12 6.6 1704455602 Nguyễn Thị Lan Anh 10/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Công Hà Lê Thị Phương
13 6.7 1605259768 Nguyễn Hồng Anh 10/12/2010 Nữ Kinh Ng Hồng Quân Phạm Thị Yến Nhi
14 6.8 1603246673 Lê Trần Hoài Anh 29/08/2010 Nữ Kinh Lê Hoài Chương Trần Thanh Thúy
15 6.9 1603197696 Nguyễn Ngọc Anh 10/12/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Hành Nguyễn Thị Chơn
16 6.9 2005191946 Phan Hải Anh 24/06/2010 Nam Kinh    
17 6.2 1604562056 Ng. Trần Phương Ánh 13/04/2010 Nữ Chăm Nguyễn Duy Hoàng Ng.Thị Thanh Thủy
18 6.3 1604693352 Phan Ngọc Ánh 05/03/2010 Nữ Kinh Phan Hoàng Lâm Phương Ngô Thị Bích Thủy
19 6.4 1603246675 Thái Gia Bảo 08/09/2010 Nam Kinh Thái Minh Quang Bùi Thị Huyền Linh
20 6.5 1603904895 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 03/05/2010 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn Thị Hằng
21 6.5 1904000713 Nguyễn Quốc Bảo 24/09/2010 Nam Kinh Nguyễn Quốc Thảo  Nguyễn Thị Hiệp
22 6.6 1704949499 Hoàng Đức Gia Bảo 20/06/2010 Nam Kinh Hoàng Đức Việt Nguyễn Thị Thủy
23 6.6 1604580671 Nguyễn Chí Bảo 27/07/2010 Nam Kinh Nguyễn Chí Hiếu Văn Thị Ngọc Hoài
24 6.7 1703941622 Võ Gia Bảo 13/09/2010 Nam Kinh Võ Quyết Dũng Lê Thị Bích Vân
25 6.8 1803394748 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 02/08/2010 Nam Kinh Nguyễn Tường Vi Nguyễn Thị Kiều My
26 6.9 1703019935 Nguyễn Hữu Thiên Bảo 02/02/2010 Nam Kinh Nguyễn Hữu Hội Nguyễn Thị Trà My
27 6.8 1603197591 Huỳnh Văn Bi 15/07/2010 Nam Kinh Huỳnh Văn Nghĩa Dương Thị Kim Anh
28 6.9 1703485722 Nguyễn Văn Bi 06/11/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn khảnh  lê Thị Huy Trân
29 6.1 1601892696 Hoàng Ngọc Bích 26/03/2010 Nữ Kinh Hoàng Tùng Nguyễn Thị Hồng Linh
30 6.11 1602674705 Hồ Thị Ngọc Bích 06/02/2010 Nữ Kinh Hồ Văn Chín trần thị Ngọc ánh
31 6.9 1603246676 Hồ Ngọc Bích 10/12/2010 Nữ Kinh Hồ Đình Khải Nguyễn Ngọc Thiên Thanh
32 6.3 1604562057 Trần Thị Tuyết Chân 18/04/2010 Nữ Kinh Trần Ngọc Thanh Nguyễn Thị Phượng
33 6.7 1603182941 Nguyễn Minh Châu 10/02/2010 Nữ Kinh Nguyễn Duy Thiết Nguyễn Thị Duy Trân
34 6.11 1604580672 Bùi Chu Linh Chi 26/03/2010 Nữ Kinh Bùi Văn Chiến Chu Huyền Trang
35 6.6 1604564391 Phạm Thị Kim Chi 19/10/2010 Nữ kinh Phạm Ngọc Son Lê Thị Ngọc Linh
36 6.1 1704204080 Phan Văn Công 18/07/2008 Nam Kinh Phan Thành Nguyễn Thị Nhị
37 6.5 1604580673 Trần Anh Cường 03/11/2010 Nam Kinh Trần Anh Thắng Trịnh Thị Minh Yến
38 6.8 1603246606 Lê Chí Cường 15/09/2010 Nam Kinh Lê  Văn Hoan Lê Thị Ngọc Sương
39 6.11 1603486732 Mai Quang Đại 22/04/2010 Nam Kinh Mai Quang Chính Phan Thị Triều
40 6.12 1704868606 Trương Hải Đăng 13/10/2010 Nam Kinh Trương Thành Long Hồ Hoàng Quyên
41 6.5 1703485727 Lê Hải Đăng 22/09/2010 Nam Kinh 0 Lê Thị Minh Thương 
42 6.9 1603878967 Phạm Hoàng Đăng 18/03/2010 Nam Kinh Phạm Hoàng Hải Ng. Thị Thu Nguyệt
43 6.9 1603182942 Trần Minh Đăng 22/11/2010 Nam Kinh Trần Bá Điệp Tăng Thị  HiếuTrang
44 6.10 1705564218 Lê Hoàng Danh 11/10/2008 Nam Kinh Lê Văn Ba Trần Thị Quý Linh
45 6.10 1603246607 Lưu Tuấn Danh 10/8/2010 Nam Kinh Lưu Quốc Lạc Đỗ Thị Ngọc Hạnh
46 6.2 1604693355 Nguyễn Văn Công Danh 20/02/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Bích Công
47 6.3 1704766372 Danh 21/12/2009 Nam kinh Võ Vinh Quang Lê Thị Ngọc Anh
48 6.4 1705598595 Đinh Nguyễn Trí Danh 26/01/2010 Nam Kinh Đinh Minh Dương Nguyễn Thị Thanh Tâm
49 6.11 1604470303 Trương Anh Đào 09/02/2010 Nữ Kinh Trương Văn Đê Võ Thị Thanh Trúc
50 6.12 1603246678 Đặng Hoàng Đạt 24/02/2010 Nam Kinh Đặng Minh Phúc Nguyễn Thị Kim Loan
51 6.4 1603246609 Đinh Xuân Đạt 21/4/2010 Nam Kinh Đinh Xuân Quyền Võ Thị Thái Phi
52 6.5 1603197697 Hồ Anh Đạt 22/10/2010 Nam Kinh Hồ Duy Toàn Nguyễn Thị Hải Hà
53 6.6 1605259770 Lương Quốc Đạt 07/06/2010 Nam Kinh Lương V Thông Trần T Kim Thúy
54 6.7 1604470304 Trần Phạm Hiếu Đạt 01/12/2010 Nam Kinh Trần Anh Nguyễn  Phạm Hiền
55 6.8 1604564393 Phạm Hồng Đạt 01/09/2010 Nam kinh Phạm Hồng Tú Phạm Thị Kim Tuyết
56 6.10 1604485240 Lê Trần Thiên Di 27/07/2010 Nam Kinh Lê Hùng Hoàng Vụ Trần Thị Thu Đan
57 6.11 1905341606 Phan Phúc Điền 14/10/2010 Nam Kinh Phan Văn Pháp Nguyễn Thị Thùy Dung
58 6.6 1604233901 Nguyễn Huỳnh Ngọc Diệp 15/10/2009 Nữ Kinh Nguyễn Minh Duy Huỳnh Thị Thanh Hiền
59 6.7 2004537081 Nguyễn Thị Hiền Diệu 24/01/2010 Nữ Kinh    
60 6.8 1704797646 Nguyễn Phương Uyên Định 19/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Đẹp Nguyễn Thị Hiền
61 6.8 1900770994 Đỗ Khải Đoan 13/04/2010 Nữ Kinh Đỗ Thanh Kế Đinh Thị Huyền
62 6.9 1603197593 Trần Kim Thị Mỹ Đoan 02/01/2010 Nữ Kinh Trần Kim Long Kim Thị Thuỷ Linh
63 6.3 1603902959 Huỳnh Hiểu Đông 06/02/2010 Nam Kinh Huỳnh Thế Hải Nguyễn Thị Kim Hoa
64 6.3 1601891783 Phạm Nguyễn Duy Đức 16/01/2010 Nam Kinh Phạm Đức Minh Tâm Nguyễn Thị Hiệp
65 6.11 1603435992 Huỳnh Đăng Dung 15/01/2010 Nữ Kinh  Huỳnh Văn Quyền Nguyễn Phước Phương Lan
66 6.7 1604470302 Trần Quang Dũng 04/04/2010 Nam Kinh Trần Quang Trí Nguyễn Thị Lan
67 6.8 2006378014 Lê Đình Dũng 18/10/2010 Nam Kinh Lê Đình Mận Nguyễn Thị Lan
68 6.11 1902513729 Lê Ngọc Thùy Dương 03/03/2010 Nữ Kinh Lê Đức Thiện Huỳnh Thị Thiên
69 6.4 1605259771 Ng Hoàng Hải Dương 28/12/2010 Nam Kinh Ng Hữu Pháp Phan T Bích Buồn
70 6.5 1604564389 Nguyễn Thị Thanh Dương 10/01/2010 Nữ kinh Nguyễn Tấn Tài Lê Thị Thanh Liêm
71 6.4 1603197592 Nguyễn Minh Duy 10/02/2010 Nam Kinh Nguyễn Minh Tiền Đặng Thị Xuân Lộc
72 6.5 1604580674 Phạm Anh Duy 15/06/2010 Nam Kinh Phạm Văn Hùng Phạm Thị Mỹ Trâm
73 6.6 1604564392 Ngô Khánh Duy 28/08/2010 Nam kinh Ngô Đình Khoa Chung Kiều Nhi
74 6.9 1803391470 Lê Thế Duy 30/06/2010 Nam Kinh Lê Thế Dũng Nguyễn Thị Hoa Cúc
75 6.10 1603246608 Nguyễn Thùy Duyên 04/01/2010 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Sáu
76 6.2 1604693357 Hồ Thị Thùy Duyên 28/08/2010 Nữ Kinh Hồ Văn Hòa Huỳnh Thị Thu Trang
77 6.9 1604580675 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/08/2010 Nữ Kinh Nguyễn Tấn Linh Trần Thị Kim Được
78 6.12 1602676189 Nguyễn Ngọc Hoài Giang 18/06/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thị Phan Hoàng
79 6.9 1603246641 Nguyễn Trường Giang 13/11/2010 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Trường Võ Ngọc Như Quỳnh
80 6.12 1603453433 Nguyễn Khánh 14/09/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thuyết Mai Thị Hoa
81 6.2 1704766375 Nguyễn Văn 29/12/2008 Nam kinh Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thị Gái
82 6.4 1603197698 Đinh Nhật Hạ 11/12/2010 Nữ Kinh Đinh Văn Hội Văn Thị Liên
83 6.3 1704766376 Nguyễn Ngọc Hai 19/07/2009 Nam kinh Nguyễn Ngọc Sanh Nguyễn Thị Dung
84 6.1 1805926125 Nguyễn Ngọc Hải 24/06/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Tường Nguyễn Thị Lý
85 6.12 1603246642 Phạm Hồng Hải 26/11/2010 Nam Kinh Phạm Song Luân Văn Thị Hồng Vân
86 6.2 1704766377 Nguyễn Đình Hải 08/10/2009 Nam kinh Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Kim Loan
87 6.1 1704766379 Ngô Thị Ngọc Hân 28/12/2010 Nữ kinh Ngô Văn Hai LươngThịNguyênThủy
88 6.1 1900113578 Nguyễn Ngọc Hân 07/09/2010 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Mỹ Hà
89 6.10 1604485241 Nguyễn Thị Ngọc Hân 30/03/2010 Nữ Kinh Nguyễn Trung Kiên Lê Thị Minh Hằng
90 6.10 1603246644 Phạm Quỳnh Gia Hân 04/02/2010 Nữ Kinh Phạm Hữu Hiền Lê Thị Quỳnh Nguyên
91 6.2 1704766378 Nguyễn Ngọc Hân 25/02/2009 Nam kinh Nguyễn Văn Tiến Trần Ngọc Thanh
92 6.4 1604564396 Nhâm Gia Hân 09/09/2010 Nữ kinh Nhâm Đình Vũ Ngô Thị Thiện
93 6.4 1704949500 Võ Ngọc Gia Hân 20/01/2010 Nữ Kinh Võ Đức Thoại Lê Thị Hồng Lụa
94 6.5 1603197700 Lương Ngọc Hân 23/09/2010 Nữ Kinh Lương Tiến Đạt Nguyễn Thị Nhi
95 6.8 1604580678 Huỳnh Ngọc Mỹ Hân 30/07/2010 Nữ Kinh Huỳnh Xuân Nghĩa Bùi Thị Cúc
96 6.3 1705171479 Nguyễn Thị Bích Hằng 10/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tình Trần Thị Hạnh
97 6.6 1605259773 Đặng Minh Hằng 15/01/2010 Nữ Kinh Đặng Văn Vương Trần T Hồng Nga
98 6.10 1805133054 Tạ Nhật Hào 03/10/2010 Nam Kinh Tạ Đỗ Tấn Thái Nguyễn Thị Kim Oanh
99 6.3 1604693358 Nguyễn Chí Hào 06/07/2010 Nam Kinh Nguyễn Tuấn Khánh Ngô Thị Minh Tuyền
100 6.7 1604564394 Nguyễn Hữu Hào 23/07/2010 Nam kinh / Nguyễn Thị Thanh Huy
101 6.1 1704204123 Lê Viết Hậu 27/06/2009 Nam Kinh Lê Viết Hòa Lê Thị Mỹ Thanh
102 6.2 1604692285 Ngô Thị Ngọc Hậu 20/09/2009 Nữ Kinh Ngô Văn Hai Lê Thị Nguyên Thủy
103 6.2 1602182528 Nguyễn Thanh Hậu 04/10/2010 Nam Kinh Nguyễn thanh Danh Nguyễn Thị Hoa
104 6.3 1604693359 Đỗ Ngọc Hậu 02/11/2010 Nam Kinh Đỗ Ngọc Hải Trần Thị Hai
105 6.8 1604564397 Nguyễn Thị Hậu 14/03/2010 Nữ kinh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Hòa
106 6.9 1604530569 Huỳnh Minh Hậu 21/08/2009 Nam Kinh Huỳnh Văn Hiếu Đặng Thị Hùng
107 6.9 1704949520 Nguyễn Trung Hậu 19/05/2010 Nam Kinh không Phạm Thị Mỹ
108 6.3 1604562058 Nguyễn T. Thu Hiền 04/07/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tâm Lê T.Thu Thanh
109 6.5 1603453437 Nguyễn Anh Minh Hiền 30/05/2010 Nữ Kinh Nguyễn Đinh Minh Hùng Nguyễn Thị Anh Đào
110 6.6 1603197595 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền 21/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hoài Quang Phan Thị Thanh Sương
111 6.3 1704455605 Bùi Ngọc Hiệp 28/10/2010 Nam Kinh Bùi Ngọc Hòa Nguyễn Thị Xuân Bảy
112 6.2 1604562059 Đỗ Thanh Hiếu 21/01/2010 Nam Kinh Đỗ Dũng Trần Thị Bé
113 6.7 1603492756 Trần Văn Hiếu 31/07/2010 Nam Kinh Trần Văn Quang Huỳnh Thị Ngọc Lành
114 6.1 1604564398 Nguyễn Thị Bích Hoa 17/05/2010 Nữ kinh Nguyễn Thái Lê Thị Nghĩa
115 6.8 1604485242 Nguyễn Phạm Xuân Hoa 07/06/2010 Nữ Kinh Nguyễn Phạm Minh Trí Nguyễn Thị Xuân Hoa
116 6.1 1604562060 Trần Thị Hiệp Hòa 25/07/2010 Nữ Kinh Võ Nguyễn Hồng Hiệp Trần Thị Ngọc
117 6.8 1604470305 Trần Nguyễn Tú Hòa 08/02/2010 Nữ Kinh Trần Quốc Toàn Nguyễn Thị Lợi
118 6.5 158455558 Hà Thị Thu Hoan 30/09/2009 Nữ kinh Hà Văn Thập Đàm Thị Hải
119 6.2 1604562062 Huỳnh Lê Ngọc Hoàng 01/03/2010 Nam Kinh   Huỳnh T.Ngọc Ánh
120 6.3 1604693362 Đặng Lê Thanh Hồng 19/11/2010 Nữ Kinh Đặng Ngọc Thái Lê Thị Chín
121 6.6 1603197701 Nguyễn Thị Ánh Hồng 09/09/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hoa Sơn Nguyễn Thị Lan
122 6.7 1603197702 Nguyễn Bích Hợp 17/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Xuân Hoà Lê Thị Hiệp
123 6.10 1604470306 Nguyễn Tấn Anh Huấn 15/11/2010 Nam Kinh Ng Tấn Anh Hưng Ng Thị Thanh Hương
124 6.1 1604562063 Đỗ Văn Hùng 10/03/2008 Nam Kinh Trần Nguyên Vũ Đỗ T.Thùy Dung
125 6.11 1603246647 Nguyễn Thế Hưng 12/11/2010 Nam Kinh Nguyễn Thế Huy Dương Thị Như Thi
126 6.8 1603197704 Lại Thế Hưng 23/05/2010 Nam Kinh Lại Thế Hiễn Lê Thị Tuyết Phụng 
127 6.3 1604562064 Trần Ngọc Thanh Hương 13/11/2010 Nữ Kinh Trần Ngọc Hùng Nguyễn Thị Liên
128 6.7 1805911477 Nguyễn Đỗ Kim Hương 22/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thành Hải Đỗ Thị Hồng Ánh
129 6.1 1604562066 Nguyễn Minh Huy 24/07/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Hùng Ng.T.Hồng Liên
130 6.10 1603246612 Nguyễn Nhất Huy 28/7/2010 Nam Kinh Nguyễn Anh Hào Lê Thị Bích Phương
131 6.12 1603825483 Nguyễn Ngọc Gia Huy 22/09/2010 Nam Kinh Nguyễn Vĩnh Cường Nguyễn Thị Nhung
132 6.12 1603246645 Trần Như Huy 28/04/2010 Nam Kinh Trần Như Thành Mai  Thị Hạnh
133 6.12 1603182943 Võ Công Gia Huy 21/06/2010 Nam Kinh Võ Công Trình Lê Thị Mỹ Hiền
134 6.2 1704766381 Lê Quốc Huy 03/03/2010 Nam kinh Lê Hữu Tâm Huỳnh Thị Luyện
135 6.2 1604562065 Trịnh Lê Gia Huy 11/09/2010 Nam Kinh Trịnh Văn Lượm Lê Thị Kim Thắm
136 6.3 1704766382 Nguyễn Quốc Huy 05/12/2010 Nam kinh Nguyễn Văn Nhựt Võ Thị Kim Thúy
137 6.4 1703485730 Lê Trung Huy 05/04/2010 Nam Kinh Lê Trung Trường  Nguyễn Thị  Hồng 
138 6.4 1805910252 Nguyễn Nhật Huy 04/04/2010 Nam Kinh Nguyễn Mạnh Hùng Trần Thị Hồng
139 6.6 1603197703 Trương Minh Huy 21/09/2010 Nam Kinh Trương Văn Tuấn Trần Thị Xuân Khánh
140 6.8 1604470308 Nguyễn Lê Hoàng Huy 23/08/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Hùng Đỗ Thị Thu Hồng
141 6.9 1604485244 Mai Quốc Huy 13/11/2010 Nam Kinh Mai Quang Thái Trịnh Thị Thanh Xuân
142 6.5 1603197597 Nguyễn Phương Hy 01/04/2010 Nữ Kinh Nguyễn Đức Hiệp Phạm Thái Hiền
143 6.6 1603182945 Nguyễn Kai 25/01/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Hiếu Hồ Thị Xuân Chín
144 6.1 1704766383 Nguyễn Gia Khang 06/07/2010 Nam kinh Nguyễn Văn Dũng Trịnh Thị Mỹ Linh
145 6.1 1604562069 Trần Văn Khang 04/04/2010 Nam Kinh   Trần Thị An
146 6.10 1704949503 Nguyễn Hoàng Minh Khang 23/05/2010 Nam Kinh Nguyễn Huỳnh Tấn Duy Nguyễn Thị Tho
147 6.10 1603197598 Nguyễn Hữu Khang 03/05/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Tiến Ngô Thị Thanh Hà
148 6.11 1603609435 Nguyễn Duy Khang 04/12/2010 Nam Kinh Nguyễn Khắc Duy Nguyễn Hải yến
149 6.2 1905445641 Phan Nguyễn Tuấn Khang 22/03/2010 Nam Kinh Phan Thanh Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Linh
150 6.3 1601892698 Lê Quốc Khang 02/06/2009 Nam Kinh Lê Văn Thêm Nguyễn Thị Minh Trang
151 6.3 1604693366 Trần Minh Khang 08/06/2010 Nam Kinh Trần Dũng Trần Thị Thu Hồng
152 6.4 1605259775 Văn Lê Công Khang 10/07/2010 Nam Kinh Văn CôngThành Lê Thị Liên
153 6.5 1604580680 Dương Quốc Khang 19/09/2010 Nam Kinh Dương Văn Trọng Nguyễn Thị Mai
154 6.6 1604470310 Phạm Minh Khang 29/01/2010 Nam Kinh Phạm Minh Hùng Ng Thị Thanh Nhàn
155 6.7 1603246684 Huỳnh Nguyễn Duy Khang 03/09/2010 Nam Kinh Huỳnh Đinh Anh Tuấn Nguyễn Thanh Nga
156 6.7 1604238914 Võ Gia Khang 06/03/2010 Nam Kinh Võ Thành Lê Nguyễn Thị Thanh Hường
157 6.8 1603486766 Mạc Tấn Nguyên Khang 30/07/2010 Nam Kinh Mạc Tấn Trung Lê Thị Vân
158 6.8 1603825484 Võ Phúc Khang 29/03/2010 Nam Kinh Võ Thanh Nguyễn Yhị Nam Phương
159 6.9 1604450560 Huỳnh Lâm Phúc Khang 10/04/2010 Nam Kinh Huỳnh Tấn Tài Lâm Đặng Phượng Uyên
160 6.9 1603246618 Lâm Gia Khang 06/7/2010 Nam Kinh Lâm Xuân Tài Mai Thị Diễm
161 6.7 1604485246 Nguyễn Tuấn Khanh 26/08/2010 Nam Kinh Nguyễn Tuấn Nhựt Mất
162 6.11 1603453477 Bùi Nguyên Khánh 03/08/2010 Nam Kinh Bùi Xuân Hảo Nguyễn Thị Lệ Thu
163 6.11 1603246649 Đặng Quốc Khánh 02/02/2010 Nam Kinh Đặng Quốc Toản Phạm Thị Gái
164 6.8 1604580681 Quế Vũ Huy Khánh 23/07/2010 Nam Kinh Quế Ngọc Huy Vũ Thị Huệ 
165 6.1 1602182531 Nguyễn Minh Khiêm 09/06/2010 Nam Kinh Nguyễn Công Thức Lê Thị Thanh Nhàn
166 6.2 1604562067 Nguyễn Anh Khoa 05/09/2010 Nam Kinh Nguyễn Thành Nam Trần Đồng T.Ngọc Hiền
167 6.5 1604580683 Nguyễn Đăng Khoa 12/05/2010 Nam Kinh Nguyễn Trung Nguyễn Thị Loan
168 6.7 1604485247 Phạm Đăng Khoa 12/03/2010 Nam Kinh Phạm Văn Sơn Nguyễn Thị Tự
169 6.10 1605259776 Nguyễn Quốc Khôi 23/03/2010 Nam Kinh Ng Quốc Huy Ng T Kim Lê
170 6.4 1604485248 Lê Minh Khôi 31/07/2010 Nam Kinh Lê Văn Hoàng Nguyễn Thị Bích Thi
171 6.5 1805618574 Trần Lê Anh Khôi 25/02/2008 Nam Kinh Trần Đình Vương Lê Thị Lệ Hằng
172 6.6 158455562 Trần Anh Khôi 19/06/2009 Nam kinh Trần Văn Trung Trần Thị Trung Oanh
173 6.2 1601891794 Khưu Duy Kiên 22/09/2010 Nam Kinh Khưu Chí Cường Đoàn Thị Hiếu
174 6.9 1605259777 Nguyễn Trung Kiên 08/02/2010 Nam Kinh Ng Văn Ruột Ng T Mỹ Dung
175 6.4 1603246616 Lê Tuấn Kiệt 21/04/2010 Nam Kinh Lê Đức Minh Đinh Thị Ngọc Thúy
176 6.5 1703485748 Lê Gia Kiệt 28/02/2009 Nam Kinh Lê Phú Gia Hoàng  Hồ Thị Hạnh 
177 6.7 1705644873 Nguyễn Anh Kiệt 15/01/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Trường Trần Thị Hoà
178 6.11 1603723402 Lê Hồ Thiên Kim 04/03/2010 Nữ Kinh Lê Kim Thọ Hồ Nguyên Thảo
179 6.12 1603609440 Phạm Thuỳ Lam 30/09/2010 Nữ Kinh Phạm Hoàng Quang Nguyễn Thị Thùy Linh
180 6.11 1604580684 Huỳnh Ngọc Bảo Lâm 11/05/2010 Nữ Kinh Huỳnh Đa Đoan Lê Thị Thu Trúc
181 6.12 1603246650 Trần Gia Lâm 08/02/2010 Nam Kinh Trần Thanh Chiến Lê Thị Bích Hồng
182 6.3 1604693368 Nguyễn Xuân Lâm 09/03/2010 Nam Kinh Nguyễn Xuân Thảo Võ Thị Mỹ Nguyên
183 6.6 1603460379 Đỗ Hoàng Lâm 02/10/2010 Nam Kinh Đỗ Quốc Pháp Đàm Thị Thúy Hằng
184 6.1 1604693369 Nguyễn Thị Kim Linh 01/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Tuấn Đặng Thị Hồng Hoa
185 6.11 1603461553 Huỳnh Nguyễn Thảo Linh 16/02/2010 Nữ Kinh Huỳnh Trung Đông Nguyễn Thị Thu Lan
186 6.12 1605259778 Cao Phương Linh 21/07/2010 Nữ Kinh Cao Quốc Toản Trần T Thúy  Hằng
187 6.12 1603197707 Nguyễn Lâm Hà Linh 27/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Sỹ Cảnh Phạm Thị Hằng Nga
188 6.12 1603246685 Trần Nhật Khánh Linh 01/01/2010 Nữ Kinh    
189 6.2 1604562071 Võ Thị Mỹ Linh 11/11/2010 Nữ Kinh Võ Văn Tâm Lê Thị Gái
190 6.8 158532208 Nguyễn Đỗ Mai Linh 25/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thế Quang Đỗ Thị Ngọc Thơ
191 6.4 1604470311 Trần Thị Kim Loan 16/08/2010 Nữ Kinh Trần Văn Chung Lê Thị Hằng
192 6.5 1603246619 Hà Tuấn Lộc 24/04/2010 Nam Kinh Hà Văn Sáu. Nguyễn Thị Phượng.
193 6.2 1604562072 Ngô T. Mỹ Lợi 18/05/2009 Nữ Kinh Ngô Tấn Thành Đặng Thị Phương
194 6.1 1604693367 Huỳnh Nguyễn Phi Long 12/02/2010 Nam Kinh   Huỳnh Thị Bích Liên
195 6.6 2004417175 Nguyễn Hoàng Nhật Long 15/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Linh Hà Thị Ngọc Lẻ
196 6.8 1604470312 Trương Nguyễn Thành Luân 26/05/2010 Nam Kinh Trương Trọng Nhân Ng Thị Thu Liên
197 6.2 1604693370 Lý Xuân Mai 11/02/2010 Nữ Kinh Lý Danh Hậu Trần Thị Thảo Em
198 6.3 1604562073 Đồng Thị Thu Mai 27/12/2009 Nữ Kinh   Đồng Thị Thanh Trúc
199 6.9 1604485249 Lê Thành Mạnh 07/09/2010 Nam Kinh Lê Chí Cường Bùi Thị Hạnh
200 6.1 1704766384 Huỳnh Văn Minh 28/04/2009 Nam kinh Huỳnh Văn Phương HuỳnhThị Liên
201 6.10 1604580685 Nguyễn Trần Quang Minh 10/09/2010 Nam Kinh Nguyễn Thái Huy Trần Thị Đọt
202 6.12 2000405770 Dương Quang Minh 21/07/2010 Nam Kinh Dương Văn Lai Ngô Thị Tường Oanh
203 6.12 1603246651 Nguyễn Hồng Minh 16/03/2010 Nữ Kinh Nguyễn Huy Lịch Ng Lâm Thái Hương
204 6.7 1805515174 Hà Duy Minh 26/04/2010 Nam Kinh Hà Hùng Cường Nguyễn Thị Thúy Vương
205 6.1 1704766385 Nguyễn Văn Mót 16/10/2008 Nam kinh   Nguyễn Thị Kim Thạch
206 6.11 1602673481 Võ Ngọc Trà My 09/05/2010 Nữ Kinh Võ Ngọc Sang Đỗ Thị Vân
207 6.3 1802224964 Trương Su My 29/05/2010 Nữ Kinh Trương Quốc Hóa Trần Thị Lệ Trang
208 6.6 1603197708 Trương Lê Huyền My 09/12/2010 Nữ Kinh Trương Thanh Quyền Lê Thị Thanh
209 6.7 1904496713 Võ Ngọc Trà My 24/11/2010 Nữ Kinh Võ Văn Tiến Phạm Thị Hiệp
210 6.8 1604485250 Nguyễn Đặng Giáng My 10/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hai Đặng Thị Thọ
211 6.10 1704949506 Trần Hoài Nam 23/11/2010 Nam Kinh Trần Văn Nhạc Nguyễn Thị Tường Vy
212 6.2 1604693371 Huỳnh Thị Kim Nga 12/11/2009 Nữ Kinh Huỳnh Văn Dậu Lê Thị Hòa
213 6.9 1603246653 Lại Hồ Bảo Nga 30/07/2010 Nữ Kinh Lại Hồng Ngọc Hồ Thị Hạnh
214 6.1 1604564401 Phạm Trúc Ngân 02/05/2010 Nữ kinh Phạm Duy Khiêm Phạm Thị Thanh Trúc
215 6.10 1603617760 Nguyễn Bảo Quỳnh Ngân 15/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Bảo Thịnh Trương Thị Thùy Trinh
216 6.4 1603197709 Nguyễn Thảo Ngân 24/09/2010 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Nam Tô Thị Nhung
217 6.5 1605259781 Đặng Dương Thanh Ngân 03/11/2010 Nữ Kinh Đặng V Minh Ng D Phương Thúy
218 6.6 1604470314 Nguyễn Trịnh Khánh Ngân 16/11/2010 Nữ Kinh   Phan Thị Ngọc Trinh
219 6.7 1604580686 Võ Ngọc Hoàng Ngân 30/11/2010 Nữ Kinh Võ Văn Thịnh Võ Thị Hoàng Yến
220 6.8 1604485253 Nguyễn Thanh Ngân 13/04/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Thị Thùy Trang
221 6.9 1604485252 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Ninh Nguyễn Thị Sen
222 6.1 1704766389 Nguyễn Gia Nghi 02/05/2010 Nữ kinh Nguyễn Văn Thắng Lê Thị Anh Hồng
223 6.5 2004417163 Phạm Quốc Nghĩa 30/11/2010 Nam Kinh Phạm Văn Lâm Phạm Thị Bé Vân
224 6.10 1603182953 Trần Đoàn Mỹ Ngọc 12/12/2010 Nữ Kinh Trần Ngọc Châu Đoàn Thị Mỹ Hà
225 6.12 1604485254 Nguyễn Bảo Ngọc 09/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Minh Châu
226 6.12 1603246623 Nguyễn Hồng Cẩm Ngọc 31/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn tố Quân. Nguyễn Thị Cảm.
227 6.12 1603246655 Trần Ánh Ngọc 24/03/2010 Nữ Kinh Trần Minh Tuấn Trần Thị Ngọc Trang
228 6.2 1704766387 Phạm Thị Kim Ngọc 20/08/2010 Nữ kinh Phạm Văn Luận LêThị Hồng Thơm
229 6.4 1604485256 Đoàn Thế Ngọc 02/02/2010 Nam Kinh Đoàn Thế Cường Phan Thị Ngọc Thanh
230 6.4 1603753776 Nguyễn Vân Thanh Ngọc 18/04/2010 Nữ Kinh Nguyễn Cao Thanh Tùng Trần Thị Kim Thùy
231 6.5 1603460522 Huỳnh Lê Khánh Ngọc 16/05/2010 Nữ Kinh Huỳnh Hùng Lê Thị Hữu Phước
232 6.6 1704949509 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 22/05/2010 Nữ Kinh Nguyễn Duy Hậu Trần Thị Nguyên Thảo
233 6.7 1604485255 Hồ Như Ngọc 01/09/2010 Nữ Kinh Hồ Quốc Khởi Nguyễn Thị Kim Tuyến
234 6.1 2006514958 Nguyễn Doãn Nguyên 28/03/2010 Nam Kinh    
235 6.11 1603246657 Ngô Thảo Nguyên 17/01/2010 Nữ Kinh Ngô Đình Phúc Nguyễn Thị Lựu
236 6.11 1905329066 Trần Xuân An Nguyên 09/10/2010 Nam Kinh Trần Xuân Sơn Nguyễn Thị Diệu
237 6.12 1603246624 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 05/03/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Khoa.  Nguyễn  Thị Mỹ Thuận.
238 6.12 1603246625 Trần Thanh Thảo Nguyên 06/01/2010 Nữ Kinh Trần Hồng Huỳnh Thị Thu Thảo.
239 6.3 1604693373 Nguyễn Anh Tú Nguyên 24/11/2010 Nam Kinh Nguyễn Anh Tú Nguyễn Hà A My
240 6.7 1602676200 Thái Hoàng Phúc Nguyên 26/10/2010 Nữ Kinh Thái Hoàng Quốc Dũng Trần Thị Kiểu Chinh
241 6.8 1603246687 Huỳnh Diệu Thảo Nguyên 14/12/2010 Nữ Kinh Huỳnh Thanh Sơn Nguyễn Thị Ly Ly
242 6.4 1604470316 Lê Thị Xuân Nhàn 15/05/2010 Nữ Kinh Lê Đức Khang Lê Thị Ngọc Sương
243 6.10 1603617258 Hồ Thái Nhân 02/02/2010 Nam Kinh Hồ Thái Hiếu Dương Thị  Vân
244 6.11 1603182955 Phạm Đình Nhân 29/11/2010 Nam Kinh Phạm Đình Bắc Nguyễn Thùy Nhung
245 6.12 1603182956 Nguyễn Hữu Nhân 19/10/2010 Nam Kinh Nguyễn Hữu Minh Trương Thị Ngọc Thanh
246 6.9 1703485733 Nguyễn Lê Đình Nhân 18/07/2010 Nam Kinh Nguyễn Đình Trung  Lê Thị Thùy 
247 6.6 1805911233 Nguyễn Thanh Nhật 03/02/2010 Nam Kinh Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Thị Mỹ Trang
248 6.10 1604470315 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 02/03/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thành Vũ Thị Huệ
249 6.11 1603842779 Trần Lâm Đan Nhi 14/05/2010 Nữ Kinh Trần Phổ Đan Từ Thị Hồng Hạnh
250 6.2 1601891780 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 04/12/2009 Nữ Kinh Võ Hoàng Hiếu Nghĩa Nguyễn Thị Huyền Trinh
251 6.2 1604693374 Trần Thị Yến Nhi 28/01/2010 Nữ Kinh Trần Anh Tuấn Hồ Thị Tưởng
252 6.4 1703941558 Phan Thị Thanh Nhi 07/12/2010 Nữ Kinh Phan Hiếu Nguyễn Thị Mỹ Anh
253 6.5 1900113810 Phan Ngô Quỳnh Nhi 17/05/2010 Nữ Kinh Phan Tấn Hùng Ngô Thị Hương Duyên
254 6.6 1603246658 Lê Nguyễn Khánh Nhi 03/06/2010 Nữ Kinh Lê Văn Hòa Nguyễn Thị Ngọc Bích
255 6.6 1604035575 Nguyễn Đông Nhi 23/08/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Hải Nguyễn Thị Hồng Vân
256 6.7 1604580687 Nguyễn Gia Nhi 17/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thế Hải Trần Thị Kim Nguyệt
257 6.8 1603197710 Lại Tuyết Nhi 23/05/2010 Nữ Kinh Lại Thế Hiển Lê Thị Tuyết Phụng
258 6.9 1604485257 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 17/09/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Đức Đặng Thị Hà
259 6.5 1604580688 Nguyễn An Nhiên 18/03/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Thị Hoài Thảo
260 6.1 1704766391 Lê Nguyễn Ngọc Như 17/03/2009 Nữ kinh   Lê Thị Bích Chi
261 6.11 1603606413 Nguyễn Ngọc Bảo Như 10/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Hiệp Nguyễn Thị Thu Thảo
262 6.3 1601892706 Phạm Hải Quỳnh Như 04/11/2010 Nữ Kinh Phạm Thanh Hải Đinh Thị Hảo
263 6.5 1604580689 Trần Thị Bích Như 06/07/2010 Nữ Kinh   Trần Thị Cẩm Nhung
264 6.7 1603197711 Trần Thị Bảo Như 19/03/2010 Nữ Kinh Trần Hữu Nghiêm Trần Thị Mỹ Hạnh
265 6.8 1803912252 Cao Ngọc Quỳnh Như 11/02/2010 Nữ Kinh Cao Trung Tín Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
266 6.9 1603197600 Đặng Thùy Như 14/10/2010 Nữ Kinh Đặng Ngọc Viễn Phạm Thị Hoài 
267 6.3 1704766390 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 25/06/2010 Nữ kinh Nguyễn Cu Trần Thị Hiền
268 6.10 1603197601 Trần Dương Thị Yến Ni 22/05/2010 Nữ Kinh Trần Minh Đức Dương Thị Minh
269 6.3 1704766386 Nguyễn Văn Nói 01/02/2010 Nam kinh   Nguyễn Thị Hội
270 6.4 1605259784 Nguyễn Ngọc Nữ 22/10/2010 Nữ Kinh Ng Ngọc Phước Lê T An Bình
271 6.1 1704204387 Nguyễn Huỳnh Ngọc Oanh 06/10/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Trung Huỳnh thị Thu Tuyết
272 6.2 1604562076 Lê Tấn Pháp 03/11/2010 Nam Kinh Lê Tấn Anh Phạm Thị Cúc
273 6.1 1704766392 Hà Văn Phát 23/12/2008 Nam kinh Hà Văn Tấn Trần Thị Hằng
274 6.10 1603182957 Phạm Hòa Phát 19/03/2010 Nam Kinh Phạm Văn Chiển Nguyễn Thị Thùy Trang
275 6.11 1604238922 Nguyễn Đức Phát 07/05/2010 Nam Kinh Nguyễn Đức Trọng Nguyễn Thị Ngọc Nhung
276 6.12 1604564402 Vũ Trọng Phát 01/01/2010 Nam kinh Vũ Trọng Nguyên Trần Thị Ánh Tuyết
277 6.3 1904111562 Hồ Gia Phát 04/10/2010 Nam Kinh Hồ Văn Tiến Nguyễn Thị Thi
278 6.3 1604693375 Lê Ngọc Phát 17/11/2008 Nam Kinh Lê Ngọc Hiếu Lê Ngọc Cẩm Quyên
279 6.4 1603246626 Lại Minh Phát 25/03/2010 Nam Kinh Lại Quốc Bảo Nguyễn Thị Hồng Hải.
280 6.6 1605259785 Nguyển Trường Phát 15/04/2010 Nam Kinh Ng Trường Sáng Bùi T Hoài Ngân
281 6.5 1806074220 Vũ Ngọc Phong 06/08/2010 Nam Kinh Vũ Ngọc Phương Nguyễn Thị Vân 
282 6.7 1604580690 Nguyễn Thanh Phong 22/01/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Ruộng Đỗ Thị Nga
283 6.8 1604485258 Nguyễn Đặng Tiến Phong 19/12/2010 Nam Kinh Nguyễn Phước Nhã Nguyễn Thị Tuyết Phụng
284 6.2 1704766393 Nguyễn Thị Ngọc Phú 27/12/2010 Nữ kinh Nguyễn Ngọc Trường Lê Thị Ngọc Anh
285 6.6 152824552 Nguyễn Trình Thiên Phú 13/03/2009 Nam Kinh Đoàn Ngọc Trình Nguyễn Thị Yến
286 6.9 1604470317 Hà Tiên Phú 07/01/2010 Nam Kinh Hà Thiên Hồ Lê Thị Phượng
287 6.1 152822610 Đinh Hoàng Phúc 08/11/2009 Nam Kinh Đinh Xuân Hải Đinh Ngọc Phương
288 6.4 1703485734 Trang Hồng Phúc 30/09/2010 Nam Kinh Trang Anh Cường  Nguyễn Thị Thọ 
289 6.7 1604485259 Đỗ Hòa Phúc 02/08/2010 Nam Kinh Đỗ Văn Anh Nguyễn Thị Liên
290 6.8 1604564403 Trần Hoàng Phúc 24/04/2010 Nam kinh Trần Văn Thành Nguyễn Thị Hiền
291 6.3 1604562077 Nguyễn Vân Phụng 15/02/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Lâm Ngô Thị Mỹ
292 6.5 1603617766 Kha Tina Mỹ Phụng 09/09/2010 Nữ Kinh Kha Tôn Khánh Phạm Thị Kiều Diễm
293 6.9 1604485260 Phạm Hoàng Ngọc Phụng 26/01/2010 Nữ Kinh Phạm Ngọc Long Phạm Thị Xuân Vi
294 6.1 1604693377 Ngô Anh Phước 24/10/2009 Nam Kinh Ngô Phương Nguyễn Dương Vân
295 6.10 1605259786 Võ Thị Thanh Phương 07/02/2010 Nữ Kinh Võ Đình Khoa Ng T Thanh Xuân
296 6.2 1604562078 Phạm Duy Phương 28/10/2010 Nam Kinh Phạm Phong Phú Ng.T.Hoàng Phi
297 6.6 1704075498 Nguyễn Hoàng Mai Phương 21/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Đình Hiền Nguyễn Thị Quàn
298 6.6 1603617262 Vũ Thị Ngọc Phương 12/02/2010 Nữ Kinh Vũ Văn Chiến Vũ Thị Thân
299 6.10 1603246691 Ngô Anh Quân 16/07/2010 Nam Kinh Ngô Trọng Hải Nguyễn Thị Thảo
300 6.11 1604485261 Võ Hoàng Minh Quân 06/02/2010 Nam Kinh Võ Trị Hồ Thị Kim Duyên
301 6.8 1603197714 Trần Anh Quân 23/10/2010 Nam Kinh Trần Văn Tùng Trần Thị Mười Huệ
302 6.7 1603460892 Tăng Nhật Quang 31/03/2010 Nam Kinh Tăng Minh Kiên Nguyễn Thị Mười
303 6.9 1603197715 Nguyễn Đình Quốc 03/09/2010 Nam Kinh Nguyễn Trúc Bảo Phạm Thị Ngọc Thuý
304 6.12 1603182960 Trần Thục Quyên 14/03/2010 Nữ Kinh Trần Minh Huy Trần Thị Cẩm Uyên
305 6.8 1603246693 Nguyễn Huỳnh Thục Quyên 30/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Tâm Huỳnh Thị Huyền Trang
306 6.11 1603182961 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 28/07/2010 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Quang Nguyễn Thị Bích Quy
307 6.12 1603485848 Nguyễn Diễm Như Quỳnh 18/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Tuấn Mai Thị Cước
308 6.4 1603908039 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 11/01/2010 Nữ Kinh Nguiyễn Ngọc Quang Nguyễn Thị Ngọc Ly
309 6.5 1605259787 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 15/06/2010 Nữ Kinh Đỗ Nguyên Tuấn Phạm Thị Dân
310 6.6 1604580692 Trần Quỳnh 19/02/2010 Nam Kinh Trần Tâm Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
311 6.7 1604485262 Ngô Như Quỳnh 13/08/2010 Nữ Kinh Ngô Văn Phương Nguyễn Thị Cẩm Vân
312 6.1 1801603599 Lý Thanh Sang 05/05/2010 Nam Kinh Lý Văn Phong Trương Thị ánh Nguyệt
313 6.10 1703485737 Nguyễn Ngọc Sang 12/08/2010 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Chung Lê Thị Ngọc Giàu 
314 6.4 1603617265 Lê Cao Sang 09/12/2010 Nam Kinh Lê Cao Thụ Lê Thị Thanh Nga
315 6.1 1704766394 Trần Quốc Sáng 26/06/2010 Nam kinh Trần Thanh Lâm Trần Thị Tuyết
316 6.7 1605259788 Phan Văn Sáng 10/10/2010 Nam Kinh Phan Văn Sĩ Ng Thị Năm
317 6.10 1603197603 Đinh Bảo Sơn 02/05/2010 Nam Kinh Đinh Tiến Dũng Đinh Thị Hồng Hương
318 6.2 1604562083 Nguyễn Ngọc Sơn 25/03/2010 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Thị Thúy
319 6.7 1705557031 Lê Trần Ngọc Sơn 17/11/2010 Nam Kinh Lê Ngọc Biên Trần Thị Thiên Thuận
320 6.1 1604693380 Trần Nhật Tuấn Tài 17/04/2010 Nam Kinh Trần Quốc Tuấn Trần Thị Lan
321 6.3 1605259789 Phan Tấn Tài 02/03/2010 Nam Kinh Phan Thanh Tùng Ng T Kim Dung
322 6.5 1704075500 Trần Đình Tài 23/06/2010 Nam Kinh   Trần Thị Mai
323 6.7 158532228 Hồ Văn Tài 15/04/2007 Nam Kinh Không Hồ Thị Nhân
324 6.8 1603197604 Phạm Thanh Tài 30/04/2010 Nam Kinh Phạm Tuấn Huỳnh Thị Bích Hiền
325 6.9 1604564406 Võ Anh Ngọc Tài 19/02/2010 Nam Chăm Võ Anh Tuấn Nguyễn Thị Bích Phượng
326 6.10 1604564407 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 09/04/2010 Nữ kinh Nguyễn Tùng Nhân Nguyễn Thị Ngọc Minh
327 6.4 1603246659 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 07/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Tài Phạm Thị Xuân Lan
328 6.12 1601892708 Mai Nhật Tân 27/09/2010 Nam Kinh Mai Xuân Thịnh Nguyễn Thị Ngọc như
329 6.12 1603246660 Phan Xuân Tân 10/07/2010 Nam Kinh Phan Xuân Khắc Cường Lê Thị Bích Nguyệt
330 6.2 1601892712 Huỳnh Nhật Thắng 11/10/2010 Nam Kinh Huỳnh Ngọc Chiến Lê Thị Ngọc
331 6.7 1604580694 Trần Lê Minh Thắng 14/07/2010 Nam Kinh Trần Văn Tâm Nguyễn Thị Thùy Dung
332 6.8 1605259790 Võ Minh Thắng 02/12/2010 Nam Kinh Võ Minh Cường V Tr T Ánh Thu
333 6.11 1704980551 Nguyễn Trần Mai Thanh 14/05/2010 Nữ Kinh Nguyễn Đức Trí  Trần Thị Như Thúy
334 6.12 1604238930 Nguyễn Lê Thiên Thanh 26/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Đăng Huân Đỗ Thị Kim Dung
335 6.6 1604564409 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 09/12/2010 Nữ kinh Nguyễn Minh Thuận Nguyễn Hồ KaLy Pha
336 6.7 1604564408 Phạm Thị Phương Thanh 11/02/2010 Nữ kinh Phạm Hữu Văn Trần Thị Phương Yến
337 6.1 1602182519 Phạm Vũ Thành 26/08/2009 Nam Kinh   Phạm Thị Diệu Hiền
338 6.10 1603246662 Nguyễn Trung Thành 13/07/2010 Nam Kinh Nguyễn Trung Kiên Ngô Thị Tuyết
339 6.11 1603617772 Mai Tiến Thành 13/05/2010 Nam Kinh Mai Văn Chiều Bạch Lê Tuyết Sương
340 6.12 1603246696 Mai Bá Thành 12/03/2010 Nam Chăm Mai Thế Trúc Bá Thị Thúy Trinh
341 6.3 1601891802 Kim Văn Thành 23/11/2010 Nam Kinh Kim Văn Chiến Phạm Thị Ngọc Vân
342 6.12 1604564410 Lê Phạm Phương Thảo 26/10/2010 Nữ kinh Lê Thành Tâm Phạm Thị Mỹ
343 6.2 1604562086 Nguyễn T. Thanh Thảo 27/03/2010 Nữ Kinh Ng.Văn Sang  Phan Thị Thành
344 6.4 1603246629 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/03/2010 Nữ Kinh Nguyễn Xuân Chung Nguyễn Thị Dương
345 6.5 1703485739 Trần Thùy Thanh Thảo 01/12/2010 Nữ Kinh Trần Văn Hiếu Trần Thị Thảo Sương 
346 6.6 1604580693 Trần Trọng Thạo 16/12/2010 Nam Kinh Trần Trọng Thịnh Nguyễn Thị Hà
347 6.11 1603436030 Vương Đan Thi 17/08/2010 Nữ Kinh  Vương Phan Anh Phùng Thị Thảo Trâm
348 6.9 1604580695 Nguyễn Bảo Thi 22/04/2010 Nữ Kinh Nguyễn Minh Tiến Tạ Thị Kim Nhung
349 6.10 1705004189 Nguyễn Võ Nhật Thiên 06/07/2010 Nam Kinh Nguyễn Đình Sang Võ Thị Thùy Vương
350 6.3 1604693383 Nguyễn Quốc Thiên 11/01/2009 Nam Kinh Nguyễn Huy Hoàng Lê Thị Mỹ Lệ
351 6.8 1604470323 Bùi Quốc Thiên 14/10/2010 Nam Kinh Bùi Trần Hoàng Hải Mai Thị Mỹ Trinh
352 6.1 1704766398 Diệp Văn Đình Thiện 06/09/2010 Nam kinh Diệp Văn Thành Lê Thị Phượng
353 6.11 1603617773 Lê Hoàng Ngọc Thiện 13/09/2010 Nam Kinh Lê Ngọc Tuân Nguyễn Thị Phương Thùy
354 6.2 1704766399 Ngô Cao Minh Thiện 15/01/2010 Nam kinh Ngô Minh Thắng Cao Thị Nguyệt Oanh
355 6.9 1603246630 Bùi Lê Thái Thiện 03/02/2010 Nữ Kinh Bùi Quang Thanh. Lê Thị Thi Thơ
356 6.12 1603182962 Huỳnh Phúc Thịnh 09/03/2010 Nam Kinh Huỳnh Triệu Vỹ VõThịPhươngHoàiThảo
357 6.2 1900908445 Lê Phước Thịnh 16/01/2010 Nam Kinh   Lê Thị Diễm kiều
358 6.3 1604562085 Trần Nguyễn Tấn Thịnh 29/06/2010 Nam Kinh   Trần Thị Thanh
359 6.4 1603197605 Võ Khánh Thịnh 29/06/2010 Nam Kinh Võ Văn Khánh Nguyễn Thị Lộc
360 6.8 1603246698 Phan Lê Thái Thịnh 30/07/2010 Nam Kinh Phan Thái Nguyên Lê Thị Bích Thúy
361 6.4 1604470325 Nguyễn Thị Minh Thơ 29/07/2010 Nữ Kinh Nguyễn Minh Việt Trần Thị Kim Quy
362 6.5 1604564412 Nguyễn Hoàng Thông 23/10/2010 Nam kinh Nguyễn Bảo Trung Lê Thị Kim Sa
363 6.6 1604564413 Trương Bùi Quốc Thông 11/05/2010 Nam kinh Trương Văn Thân Bùi Thị Xuân Dung
364 6.1 1604562088 Cao Triều Anh Thư 20/01/2010 Nữ Kinh Cao Đức Tâm Huỳnh T.Bé Thế
365 6.10 1603246633 Phạm Huỳnh Kỳ Thư 09/10/2010 Nữ Kinh Phạm Văn Phát. Huỳnh Thị Minh Thu
366 6.10 1603486891 Phạm Ngọc Anh Thư 22/12/2010 Nữ Kinh Phạm Duy Bình Trần Thị Kim Loan
367 6.11 1603842789 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 04/06/2010 Nữ Kinh Nguyễn Huỳnh Hoài Bảo  Nguyễn Thị Tuyền
368 6.11 1603182964 Nguyễn Ngọc Minh Thư 08/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Tùng Hồ Thị Kim Anh
369 6.12 1801136046 Lê Phương Thư 21/11/2010 Nữ Kinh Trần Anh Phương Lê Thị Huỳnh Trâm
370 6.12 1603486023 Trần Nguyễn Đan Thư 20/09/2010 Nữ Kinh Trần Văn Bình Nguyễn Thị Thu Loan
371 6.2 1604693384 Nguyễn Thị Thanh Thư 01/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Phúc Thiện Nguyễn Thị Thanh Huyền
372 6.3 1704766401 Lê Thị Minh Thư 29/07/2009 Nữ kinh   Lê Sáu
373 6.4 1603197606 Nguyễn Quỳnh Anh Thư 14/09/2010 Nữ Kinh Nguyễn Đăng Thịnh Nguyễn Thị Dùng
374 6.4 1703485741 Nguyễn Thị Kim Thư 24/02/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thứ  Nguyễn Thị Thơm
375 6.5 1604580697 Phạm Lê Anh Thư 03/08/2010 Nữ Kinh Phạm Hùng Phương Lê Thị Phương Chung
376 6.6 1604580698 Trần Nguyễn Minh Thư 06/02/2010 Nữ Kinh Trần Quốc Thắng Nguyễn Thị Thu Vân
377 6.7 1604485264 Nguyễn Thị Minh Thư 28/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thắng Lê Thị Minh Thiện
378 6.8 1603246699 Lê Anh Thư 19/09/2010 Nữ Kinh Lê Văn Cường Bùi Thị Lan Anh
379 6.9 1603246663 Lê Thị Minh Thư 01/01/2010 Nữ Kinh Lê Minh Tuấn Nguyễn Thị Kim Yến
380 6.9 1603485969 Nguyễn Lê Anh Thư 22/10/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Long Lê Thị Kim Thanh
381 6.11 1603182963 Lê Phương Yên Thuận 06/04/2010 Nữ Kinh Lê Thành Danh Đặng Thị Báu
382 6.5 1604470326 Nguyễn Hoàng Thuận 15/07/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Thanh Trần Thị Kim Chi
383 6.6 1604564414 Nguyễn Minh Thuận 16/07/2010 Nam kinh Nguyễn Phương Bình Thông Thị Trang
384 6.2 1601892709 Đặng Thị Minh Thương 12/01/2010 Nữ Kinh Đặng Luận Trần Thị Kim Thảo
385 6.10 1604580696 Võ Thạch Thanh Thùy 30/03/2010 Nữ Kinh Võ Thanh Phương Trương Thị Kim Hiền
386 6.3 1601891787 Nguyễn Mai Thanh Thùy 09/12/2010 Nữ Kinh Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Thị Thanh Thúy
387 6.1 1604562087 Trần Bảo Thy 11/04/2010 Nữ Hoa Trần Chí Huệ Nguyễn Thị Ngọc
388 6.10 1603246634 Nguyễn Ái Thy 13/07/2010 Nữ Kinh Nguyễn Kim Trúc. Đồng Thị Thiên Oanh
389 6.12 1603246664 Phạm Nguyễn An Thy 25/11/2010 Nữ Kinh Phạm Tuân Nguyễn Thị Hoàng Lâm
390 6.8 1604470328 Mai Bảo Thy 10/11/2010 Nữ Kinh Mai Ngọc Hải Trần Thị Mai Ngà
391 6.9 1605259793 Nguyễn Ngọc Thanh Thy 29/06/2010 Nữ Kinh Ng Phúc Thông Phan Thị Biết
392 6.12 1604470319 Nguyễn Ngọc Tiên 30/12/2010 Nữ Kinh Nguyễn Tấn Trung Phan Thị Ngọc Phường
393 6.12 1603197716 Trần Nguyễn Cát Tiên 27/12/2010 Nữ Kinh Trần Văn Khánh Nguyễn Thị Kim Loan
394 6.8 1604485265 Phan Văn Nhất Tin 30/07/2010 Nam Kinh Phan Văn Vinh Hồ Thị Hậu
395 6.5 1603197717 Võ Xuân Tĩnh 26/02/2010 Nam Kinh Võ Xuân Hùng Nguyễn Thị Thu Linh
396 6.2 158532236 Nguyễn Minh Toàn 09/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Gia Đăng Thức Nguyễn Thị Ngãi
397 6.6 1603197718 Nguyễn Đức Toàn 16/01/2010 Nam Kinh Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thị Thu Hương
398 6.7 158455584 Nguyễn Minh Toàn 05/05/2008 Nam kinh Bùi Chính Nguyễn Thị Liên
399 6.9 1603246665 Lê Đặng Thanh Trà 25/02/2010 Nữ Kinh Lê Văn Thành Đặng Thị Tâm
400 6.1 1604564416 Bùi Thị Bích Trâm 08/02/2010 Nữ kinh Bùi Chánh Tín Trần Thị Tư
401 6.10 1805918446 Nguyễn Văn Bích Trâm 24/05/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tuấn  Văn Thị Thu Dung 
402 6.2 1604693386 Nguyễn Thị Bích Trâm 30/09/2010 Nữ Kinh  Nguyễn Văn Thái Phạm Thị Phượng
403 6.3 1604562090 Mai Thị Ngọc Trâm 21/08/2008 Nữ Kinh Mai Văn Cường Võ Thị Ngọc Mai
404 6.4 1805911082 Nguyễn Thị Thùy Trâm 01/02/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Hưng Đặng Thị Dậu
405 6.5 1604580699 Dương Thị Bích Trâm 28/06/2010 Nữ Kinh Dương Anh Bằng Phạm Thị Yến Tuyết
406 6.6 1603246700 Nguyễn Thùy Trâm 06/02/2010 Nữ Kinh Nguyễn CaoThương Trần Thị Bích Ngọc
407 6.7 1703485745 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/07/2010 Nữ Kinh 0 Nguyễn Thị Bích Lưu
408 6.10 1904496522 Phạm Trần Bảo Trân 22/07/2010 Nữ Kinh   Phạm Thị Thanh Thúy
409 6.11 1603246701 Nguyễn Lê Bảo Trân 08/05/2010 Nữ Kinh Nguyễn Quang Toàn Lê Thị Kim Nga
410 6.4 1605259795 Trần Bảo Trân 17/12/2010 Nữ Kinh Trần Tuấn Huy Võ T Hùng Vương
411 6.5 1603246635 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Dũng. Nguyễn Thị Mai Hoa.
412 6.8 1602676210 Văn Ngọc Huyền Trân 18/08/2010 Nữ Kinh Văn Thành Hoàng Nguyễn Thị Thu Trang
413 6.9 1603492785 Phạm Huỳnh Bích Trân 28/11/2010 Nữ Kinh Phạm Huỳnh Tuấn Huỳnh Ngọc Trang
414 6.2 1604693385 Nguyễn Thị Thanh Trang 30/06/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Bình Huỳnh Thị Thu Nhi
415 6.3 1603429068 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 16/07/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thị Mộng Thu
416 6.6 1603197607 Trương Thị Ngọc Trang 05/10/2010 Nữ Kinh Trương Văn Trung  Nguyễn Thị Kim Lan
417 6.7 1604485266 Nguyễn Yến Trang 26/07/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thành Thường Nguyễn Thị Quynh
418 6.8 1604470329 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 16/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Thắng Nguyễn Thị Vân
419 6.9 1703485743 Lê Minh Trang 06/12/2010 Nữ Kinh 0 Lê Thị Kim Thắm
420 6.10 1604580700 Trần Minh Trí 18/04/2010 Nam Kinh Tô Văn Quý Trần Thị Thu Thủy
421 6.1 1601892711 Phạm Quốc Triệu 21/02/2010 Nam Kinh Phạm Vi Tuyên Nguyễn Thị Băng Thanh
422 6.5 1804568050 Nguyễn Quốc Trường Triệu 27/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Duy Ninh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
423 6.10 1603182968 Nguyễn Mỹ Trinh 09/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thị Kim Thuy
424 6.3 1604562091 Phan T. Tuyết Trinh 28/01/2008 Nữ Kinh Phan Văn Cót Lê Thị Mai
425 6.9 1804989596 Đào Nguyễn Thanh Huyền Trinh 25/01/2010 Nữ Kinh Đào Văn Sơn Đỗ Thị Mỹ Hạnh
426 6.6 1604564417 Ngô Quốc Trọng 18/10/2010 Nam kinh Ngô Văn Tạo Tô Thị Liên
427 6.1 1704766403 Trần Nguyễn Thanh Trúc 11/03/2010 Nữ kinh Trần Quốc Trọng Trần Thị Tư
428 6.2 1601892714 Đỗ Quỳnh Minh Trúc 10/06/2010 Nữ Kinh Đỗ Thành Trung Nguyễn Thị  Lệ
429 6.3 1602182539 Trần Nguyễn Thanh Trúc 25/06/2010 Nữ Kinh Trần Hữu Trí Nguyễn Thị Phương Dung
430 6.8 1604485267 Nguyễn Thanh Trúc 01/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thành Hiệp Nguyễn Thị Thu Thùy
431 6.9 1605259796 Phạm Lê Nhã Trúc 28/06/2010 Nữ Kinh Phạm Huy Hiếu Lê Hồng Vân
432 6.4 1905329201 Nguyễn Huỳnh Gia Trường 18/01/2010 Nam Kinh Nguyễn Tuấn Anh Huỳnh Thị Ngọc Bích
433 6.5 158532240 Võ Chí Trường 29/09/2008 Nam Kinh Võ Văn Đấu Võ Thị Hương
434 6.10 1603246694 Nguyễn Ngọc Thanh 07/01/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hoài Thanh Nguyễn Thị Ngọc Luân
435 6.4 1803400233 Trương Đình 18/01/2010 Nam Kinh Trương Đình Vỹ Nguyễn Thị Hoa
436 6.5 1605259797 Võ Minh 18/12/2010 Nam Kinh Võ Ngọc Tuấn Ngô T Huyền Linh
437 6.12 1603609460 Tống Thanh Tùng 09/06/2010 Nam Kinh   Tống Thị Loan
438 6.5 1903384710 Trương Xuân Tùng 11/05/2010 Nam Kinh Trương Xuân Trường Võ Hương Giang
439 6.11 1603246627 Cao Ngọc Mạnh Tường 21/4/2010 Nam Kinh Cao Ngọc Vũ. Trần Thị Hoa.
440 6.12 1603246695 Lê Phương Danh Tường 02/07/2010 Nữ Kinh Lê Thanh Nghị Phạm Ngọc Danh Phương
441 6.9 1603535387 Phạm Ngọc Cát Tường 10/04/2010 Nữ Kinh Phạm Văn Hoàng Nguyễn Thị Hằng
442 6.8 1605259798 Âu Gia Tuyến 04/07/2010 Nam Kinh Âu Ngọc Thanh Trần T XuânThương
443 6.1 1604693387 Lương Kim Tuyền 28/09/2009 Nữ Kinh Lương Thuận Đô Lê Thị Thu Kiểu
444 6.2 1604562092 Huỳnh T. Kim Tuyền 25/08/2009 Nữ Kinh Huỳnh Văn Thành Nguyễn Thị Non
445 6.6 1604470322 Nguyễn Ngô Mỹ Tuyền 17/07/2010 Nữ Kinh Nguyễn Minh Trúc Ngô Thị Mỹ Trúc
446 6.7 1604470321 Ngô Bích Tuyền 14/09/2010 Nữ Kinh   Ng Thị Mỹ Hoa
447 6.1 1704766405 Huỳnh Thị Như Uyên 23/09/2010 Nữ kinh Huỳnh Văn Dũng Nguyễn Thị Nga
448 6.10 1705878648 Châu Nguyễn Hải Uyên 20/12/2010 Nữ Kinh Châu Quốc Hải Nguyễn Thị Thanh Tâm
449 6.4 1901767193 Tạ Thảo Uyên 17/07/2010 Nữ Kinh Tạ Bình Thuận Nguyễn Thị Bích Thảo
450 6.6 1603197719 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 19/09/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Sơn Bùi Thị Mỹ Chi
451 6.7 1805918447 Phan Ngọc Phương Uyên 02/11/2010 Nữ Kinh Phạm Đoàn Ngọc Hậu  Võ Thị Thanh Hà
452 6.8 1604485268 Huỳnh Nhã Uyên 29/04/2010 Nữ Kinh Huỳnh Văn Minh Ngô Thị Minh Chi
453 6.9 1604564418 Lê Thị Mỹ Uyên 29/07/2010 Nữ kinh Lê Văn Bình Nguyễn Thị Mỹ Châu
454 6.5 1603182970 Hồ Thanh Vân 19/05/2010 Nữ Kinh   Hồ Mỹ Hậu
455 6.2 1604485269 Châu Văn Việt 10/04/2010 Nam Kinh mất Châu Thị Liễu
456 6.7 1604485270 Đào Văn Việt 12/11/2010 Nam Kinh Đào Văn Lý Trương Vũ Ngọc Vân
457 6.10 1604470331 Phạm Hoàng Vinh 31/01/2010 Nam Kinh Phạm Thành Phạm Thị Thu Anh
458 6.3 1604562093 Phan Võ Đức Vinh 16/05/2010 Nam Kinh Phan Đức Phong Võ Thị Ngọ
459 6.6 1603493331 Nguyễn Duy Vinh 03/12/2008 Nam Kinh Nguyễn Duy Lam Lê Thị Thanh Hiếu
460 6.9 1604470332 Đỗ Quang Vinh 09/01/2010 Nam Kinh Đỗ Thanh Thản Hồ Đắc Cẩm Vân
461 6.4 1603246669 Tăng Uy 10/10/2010 Nam Kinh   Tăng Thị Hiếu Trinh
462 6.7 1605259799 Võ Quang 29/04/2010 Nam Kinh Võ Văn Chín Nguyễn Thị Hai
463 6.1 1604562095 Nguyễn Ánh Tường Vy 26/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tuấn Ng.Thị Ánh Hiền
464 6.1 1604693390 Trần Nguyễn Hồng Vy 16/05/2010 Nữ Kinh Trần Thanh Hiếu Nguyễn Thị Hồng Vân
465 6.10 1603246670 Nguyễn Lê Tường Vy 21/12/2010 Nữ Kinh Nguyễn Xuân Hoài Lê Phan Diễm Anh
466 6.11 1603246636 Trần Hoàng Vy 05/01/2010 Nữ Kinh Trần Huy Hoàng. Nguyễn Trần Linh Trang
467 6.2 1601892718 Đặng Thị Tuyết Vy 30/07/2010 Nữ Kinh Đặng Hữu Nguyên Mai Thị Tuyết Vân
468 6.2 1704204177 Nguyễn Tường Vy 23/07/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Ngô Thị Hồng
469 6.3 1604693391 Nguyễn Ngọc Tường Vy 29/03/2010 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Thanh Lê Thị Tuyết Trinh
470 6.3 1800012488 Nguyễn Thị Ái Vy 02/03/2009 Nữ Kinh Nguyễn Đức Phong Nguyễn Thị Mai
471 6.4 1603246702 Trần Dương Đông Vy 04/10/2010 Nữ Kinh Trần Minh Nhạn Dương Thị Diệu Hường
472 6.5 1704949516 Đào Ngọc Phương Vy 17/04/2010 Nữ Kinh Đào Quang Sáng Nguyễn Thị Kim Anh
473 6.5 1603197614 Nguyễn Ngọc Tường Vy 21/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Tú Phạm Thị Hay
474 6.6 1603617278 Nguyễn Ngọc Tường Vy 28/02/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thị Kim Hương
475 6.6 1604580703 Nguyễn Trần Khánh Vy 08/06/2010 Nữ Kinh Trần Minh Sơn Nguyễn Thị Bích Ngọc
476 6.7 1604580704 Nguyễn Thảo Vy 26/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Quốc khanh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
477 6.8 1604564419 Huỳnh Lê Tường Vy 13/08/2010 Nữ kinh Huỳnh Văn Dở Lê Thị Thanh Bình
478 6.9 1702904605 Nguyễn Hoàng Tường Vy 01/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thành Luân Hoàng Thị Kim Huệ
479 6.9 1603182972 Lê Nguyễn Hồng Y 27/04/2010 Nữ Kinh Lê Duy Khải NguyễnNgọcHuyềnTrang
480 6.10 1802224325 Đặng Hoàng Yên Ý 28/02/2008 Nữ Kinh   Đặng Thị Bích Hạnh
481 6.11 1603246703 Lê Minh Ý 11/07/2010 Nam Kinh Lê Phúc Thịnh Ngô Thị Dân
482 6.4 1706078309 Lê Hoàng Thiên Ý 19/04/2010 Nam Kinh Lê Văn Bình Lê Thị Thùy Trang
483 6.8 1605259801 Nguyễn Ngọc Như Ý 30/05/2010 Nữ Kinh Ng Quốc Trung Lê T Trường Thiện
484 6.7 1603197720 Nguyễn Kim Yến 03/11/2010 Nữ Kinh Nguyễn Thành Tân Cao Thị Thuỳ Trang
K7
485 7.11 1604552319 Vũ Khánh An 24/10/2009 Nữ Nùng Vũ Thành Trung Hứa Thị Hiền
486 7.12 1603251112 Phạm Nguyễn Phúc An 18/09/2009 Nam Kinh Phạm Minh Sơn Nguyễn Thanh Ngọc Mỹ Thiện
487 7.10 1604552320 Phan Hồng Ân 07/04/2009 Nữ Kinh Phan Văn Lai Hồ Thị Năm
488 7.1 1801136179 Lê Phạm Việt Anh 21/05/2009 Nam Kinh Lê Quang Nam Phạm Thị Yến
489 7.10 1604500555 Nguyễn Thị Việt Anh 23/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thành Trần Thị Minh
490 7.3 1805791264 Tô Vinh Hải Anh 08/08/2009 Nam Kinh Tô Vinh Tập Nguyễn Thị Liên
491 7.4 1604766199 Trần Thị Kim Anh 17/11/2008 Nữ Kinh Trần Văn Tài Nguyễn Thị Lệ
492 7.6 1603250557 Bùi Phạm Ngọc Anh 06/03/2009 Nữ Kinh Bùi Văn Đạt Phạm Thị Thanh.
493 7.6 1604526373 Trần Thị Kim Anh 17/12/2009 Nữ Kinh Trần Văn Nam Văn Thị Kim Liên
494 7.7 1603492844 Hoàng Lê Hoài Anh 25/01/2009 Nữ Kinh Hoàng Văn Biểu Lê Thị Hài
495 7.7 1704077339 Trương Quỳnh Anh 13/08/2009 Nữ Kinh Trương Minh Hòa Võ Thị Ngọc Bích
496 7.8 155100346 Lê Tú Anh 12/09/2009 Nữ Kinh Lê Bá Quang Nguyễn Thị Yến
497 7.8 2006666099 Nguyễn Đức Anh 10/03/2009 Nam Kinh Nguyễn Nam Trung Võ Thị Châu Uyên
498 7.8 1603250558 Vũ Châu Tuấn Anh 23/05/2009 Nam Kinh Vũ Cao Duy Châu Thị Bích Thủy
499 7.9 1803366165 Nguyễn Hoàng Anh 17/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Cường Võ Thị Hoa
500 7.9 1603495856 Nguyễn Hồ Minh Ánh 06/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dự Hồ THị Minh
501 7.6 1604526374 Trương Hữu Bằng 04/10/2009 Nam Kinh Trương Hữu Thịnh Nguyễn Thị Thu Trang
502 7.1 1604543720 Lê Ngọc Bảo 11/12/2009 Nam Kinh Lê Văn Tiêu Nguyễn Thị Thanh
503 7.11 1604500556 Sầm Văn Bảo 25/05/2009 Nam Thái Sầm Văn Phú Phan Thị Đào
504 7.12 156798152 Nguyễn Trịnh Gia Bảo 02/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Quốc Thịnh Trịnh Thị Minh Hiếu
505 7.13 152822192 Phan Minh Bảo 11/06/2009 Nam Kinh Phan Minh Sơn Trần Thị Kim Loan
506 7.2 1604692281 Nguyễn Đỗ Gia Bảo 19/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Ba Đỗ Thị Thạch
507 7.3 1604543719 Trần Văn Gia Bảo 16/05/2009 Nam Kinh Trần Văn Thìn Nguyễn Thị Ngọc Hoa
508 7.8 1603250493 Dương Chí Bảo 03/01/2009 Nam Kinh Dương Quốc Nguyên Nguyễn Thị Tuyết
509 7.8 1604552321 Nguyễn Gia Bảo 11/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Như Huệ Nguyễn Thị Mĩ Huệ
510 7.9 1603879434 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 09/09/2009 Nam Kinh Ng. Quốc Hoàng Ng. Thị Thanh Yến
511 7.3 1604543721 Trương Ngọc Bích 08/07/2008 Nữ Kinh Trịnh Văn Quang Trương Thị Hiếu
512 7.13 1603250559 Đàm Xuân Bình 27/02/2009 Nam Kinh Đàm Xuân Đồng Nguyễn Đình Bình Nguyên
513 7.13 1603247725 Phan Xuân Thanh Bình 06/08/2009 Nữ Kinh Phan Xuân Phúc Khánh  Trần Thị Thanh Ngọc 
514 7.9 1603493337 Phạm Hải Bình 15/04/2009 Nam Kinh Phạm Văn Tĩnh Trương Thị Mai
515 7.3 1902201948 Nguyễn Ngọc Cảnh 05/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Thị Hai
516 7.5 152822146 Nguyễn Bích Chân 13/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Lê Sanh Hận Nguyễn Thị Vân
517 7.1 1604667832 Lê Thị Bảo Châu 16/04/2009 Nữ Kinh Lê Xuân Tranh Lê Thị Huệ
518 7.10 1603250560 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 12/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Đức Quang Nguyễn Thị Hà
519 7.13 159742666 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 15/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Thành Công Nguyễn Ngọc Hiền
520 7.6 1604526376 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu 14/12/2009 Nữ Kinh Nguyễn Thanh  Tú Bùi Thị Bé Dung
521 7.7 1604526375 Phan Nguyễn An Châu 21/04/2009 Nữ Kinh Phan Diễm Nguyễn Thị Phương
522 7.9 155100590 Lê Phạm Quỳnh Châu 08/09/2009 Nữ Kinh Lê Thanh Tâm Phạm Bạch Yến
523 7.12 1603251114 Hồ Trần Thùy Chi 17/11/2009 Nữ Kinh Hồ Mai Sinh Trần Thị Hoàng Oanh
524 7.2 1703796096 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 14/03/2009 Nữ Kinh Nguyễn Trung Hải Lê Thị Thu Hải 
525 7.7 2007024709 Huỳnh Thái 09/09/2009 Nam Kinh Trần Chí Hùng Huỳnh Thị Thanh Liệu
526 7.8 1604552322 Trần Thị Thu Cúc 01/03/2009 Nữ Kinh Trần Văn Bé Nguyễn Thị Thọ
527 7.4 1604543722 Nguyễn Tấn Cường 11/12/2008 Nam Kinh Nguyễn Mạnh Nguyễn Thị Phụng
528 7.8 1603250494 Trịnh Ngọc Quốc Cường 07/03/2009 Nam Kinh Trịnh Ngọc Ánh Khương Thị Hoan
529 7.13 1603247727 Nguyễn Hiếu Dân 19/07/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Tới  Võ Thị Ngọc Loan 
530 7.2 152822622 Trần Đình Dân 02/08/2009 Nam Kinh Trần Đình Giáp Nguyễn Thị Phượng
531 7.11 1603251117 Nguyễn Trần Linh Đan 24/08/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Đức Trần Thị Thúy Nga
532 7.13 1703493569 Nông Hoàng Yên Đan 27/10/2009 Nữ Tày Trần Minh Đức Nông Thị Vân
533 7.6 155100430 Nguyễn Vũ Yên Đan 10/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Thành An Lương Anh Vũ
534 7.12 159742750 Phan Hoàng Hải Đăng 10/06/2009 Nam Kinh Phan Hoàng Anh Khoa Nguyễn Thụy Hải Âu 
535 7.4 1805804165 Trần Duy Đăng 31/12/2009 Nam Kinh Trần Văn Vinh Nguyễn Thị Kim Phụng
536 7.6 2007024309 Trần Minh Đăng 27/12/2009 Nam Kinh Trần Minh Hiền Nguyễn Thị Thanh Tâm
537 7.1 1604543723 Võ Hữu Danh 27/02/2009 Nam Kinh Võ Hữu Công Võ Thị Tư
538 7.5 158455540 Nguyễn Thành Danh 28/09/2009 Nam kinh Nguyễn Thanh Phong Thái Thị Mỹ Hà
539 7.7 1703646979 Nguyễn Thế Danh 03/09/2009 Nam Kinh Nguyễn Đình Bảo Nguyễn Thị Thanh Hiền
540 7.10 1604562571 Nguyễn Xuân Đạt 26/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Thị Ba
541 7.12 1603250563 Châu Tiến Đạt 11/11/2009 Nam Kinh Châu Quang Hiển Nguyễn Thị Uyên Thuận
542 7.2 159742754 Nguyễn Thành Đạt 01/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Phương Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
543 7.3 1703493572 Nguyễn Thành Đạt 19/08/2009 Nam Kinh Nguyễn Công Danh Nguyễn Thị Thanh Xuân
544 7.6 156772816 Nguyễn Minh Đạt 23/09/2009 Nam Kinh Nguyễn Phụng Tiên Phạm Quế Anh
545 7.6 1604562570 Phạm Thành Đạt 04/08/2009 Nam Kinh Phạm Văn Thành Nguyễn Thị Minh Phụng
546 7.9 158532188 Nguyễn Thành Đạt 06/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Trần Anh Vũ Nguyễn Thị Bích Loan
547 7.9 1604500559 Nguyễn Tiến Điệp 11/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Thông Nguyễn Thị Hợi
548 7.3 1800004785 Lý An Diệu 09/10/2009 Nam Hoa Lý Long Thanh Nguyễn Thị Kim Y
549 7.7 1604562566 Trương Thị Ngọc Diệu 03/01/2009 Nữ Kinh Trương Lê Anh Duy Trần Thị Ngọc Hiền
550 7.11 155100520 Phạm Thùy Đoan 22/05/2009 Nữ Kinh Phạm Ngọc Sơn Vương Thị Hiền
551 7.11 1603247729 Nguyễn Nhật Đơn 13/07/2009 Nam Kinh Nguyễn Cao Đệ  Đặng Thị Trúc Anh
552 7.11 159697404 Nguyễn Hữu Minh Đông 21/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Hữu Hải Lê Thị Thư
553 7.4 158455544 Võ Thái Dự 22/03/2009 Nam kinh Võ Văn Dũng Thái Thị Ngọc Yến
554 7.11 156930528 Lương Nguyên Đức 10/01/2009 Nam Kinh Lương Nguyên An Nguyễn Thị Bích Ngọc
555 7.5 1805791327 Hoàng Anh Đức 29/08/2009 Nam Kinh Hoàng Đình Mẩn Nguyễn Thị Ngọc Thảo
556 7.6 1603251119 Nguyễn Hồng Đức 21/01/2009 Nam Kinh Nguyễn Thanh Phúc Nguyễn Thị Hằng
557 7.7 160806138 Nguyễn Minh Đức 15/05/2009 Nam Kinh chết Võ Thị Hạnh
558 7.9 155100350 Kiều Minh Dũng 17/12/2009 Nam Kinh Kieu Minh Phương Huynh Thị Tư
559 7.1 1604543724 Phạm Đức Thanh Dương 11/01/2009 Nữ Kinh Phạm Thanh Tùng Lê Thị Thủy
560 7.10 1604552324 Lê Đặng Thanh Dương 22/06/2009 Nam Kinh Đặng Thanh Tuấn Lê Thị Hiệp
561 7.13 1604500558 Trần Thị Thùy Dương 01/01/2009 Nữ Kinh Trần Hải Mai Thị Liên
562 7.5 158532186 Nguyễn Lê Âu Dương 11/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Châu Lê Thị Khánh Ly
563 7.1 158455542 Võ Anh Duy 14/11/2009 Nam Kinh Võ Anh Tuấn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
564 7.10 1604562567 Diên Thanh Duy 16/03/2009 Nam Chăm Diên Văn Dũng Lư Thái Tuyên
565 7.12 1704076950 Nguyễn Tiến Duy 28/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Tiến Dũng Võ Thị Thanh Thảo
566 7.13 1603251115 Phạm Thành Duy 11/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Thị Ngọc Trúc Phạm Giang N-T Hiệp
567 7.4 1703796097 Nguyễn Duy 10/11/2009 Nam Kinh 0 Nguyễn Thị Diệu Hồng
568 7.5 1703493568 Trần Bảo Duy 09/08/2009 Nam Kinh Trần Quốc Dũng Trương Thị kim Lan 
569 7.6 1603251116 Nguyễn Minh Duy 20/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Khải Nguyễn Thị Thùy Triều
570 7.7 1604562568 Nguyễn Vũ Hoàng Duy 21/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Lượm Lê Thị Kim Hoan
571 7.8 1603250496 Trần Đình Duy 28/09/2009 Nam Kinh Trần Hồng Thái Huỳnh Thị Mỹ Phượng
572 7.2 1604692283 Dương Kỳ Duyên 20/07/2009 Nữ Kinh   Dương Thị Minh Hiếu
573 7.3 1604611823 Nguyễn Thanh Duyên 17/03/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tùng Dương Thùy Trang
574 7.9 1705557542 Phùng Ánh Duyên 07/03/2009 Nữ Kinh Phùng Văn Dương Phùng Thị Yến
575 7.1 158455550 Phạm Trường Gia 11/05/2009 Nam Kinh Phạm Trung Hiếu Trương Thị Thanh Thùy 
576 7.8 1604530565 Trương Tuyết Gia 20/05/2009 Nữ Kinh Trương Hữu Đức Trần Thị Ngọc
577 7.10 1604552326 Trần Ngọc Hà Giang 26/01/2009 Nữ Kinh   Trần Thị Hoa
578 7.2 1604611825 Đoàn Thanh Giang 05/12/2009 Nam Kinh Đoàn Văn Kiệt Hoàng Thị Phụng
579 7.9 1604530566 Phan Trường Giang 22/07/2009 Nam Kinh Phan Cảnh Trần Thị Mỹ Dung
580 7.3 1604543725 Ngô Thị Kim Giàu 26/06/2009 Nữ Kinh Ngô Tấn Hùng Nguyễn Thị Kim Thành
581 7.1 158455554 Nguyễn Việt 14/10/2009 Nữ kinh   Nguyễn Hồng Trúc Vi
582 7.2 158532194 Phạm Trúc 31/10/2009 Nữ Kinh Phạm Văn Định Nguyễn Thị Mai Triều
583 7.3 1604667834 Nguyễn Cẩm Ngọc 20/07/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hòa Phạm T. Cẩm Linh
584 7.5 158455552 Nguyễn Hoàng 22/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Chí  Nguyễn Thị Mỹ Hiếu 
585 7.6 1604530567 Hoàng Ngọc 17/09/2009 Nữ Kinh Hoàng Văn Tần Nguyễn Thị Thu 
586 7.13 1603251120 Huỳnh Ngọc Hải 20/02/2009 Nam Kinh Huỳnh Ngọc Cương Đặng Lệ Thi
587 7.3 158455556 Nguyễn Xuân Ngọc Hải 13/04/2009 Nam kinh Nguyễn Xuân Quang Cao Thị Vui
588 7.1 1703796100 Châu Thanh Hân 01/02/2009 Nữ Kinh Châu Minh Hiền Nguyễn Thị Thu Hằng
589 7.11 2007030575 Tăng Gia Hân 17/09/2009 Nữ Hoa Tăng Quang Minh Bùi Thị Thanh Hoa
590 7.13 159700196 Trương Gia Hân 24/06/2009 Nữ Kinh Trương Minh Kỷ Nguyễn Thị Kha
591 7.2 1604667836 Lâm Thúy Hân 04/08/2009 Nữ Kinh Lâm Thanh Hồng Ng. Thị Ngọc Thanh
592 7.3 1604611828 Lý Kim Hân 08/09/2009 Nữ Kinh Lưu Văn Nghĩa Lý Thị Ngọc Bích
593 7.4 1803703124 Trần Thị Bích Hân 08/05/2006 Nữ Kinh Trần Bảy Trần Thị Thu
594 7.6 1604526379 Nguyễn Thị Thanh Hân 19/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Hiền Nguyễn Thị Hà
595 7.7 1604500561 Phạm Gia Hân 15/06/2009 Nữ Kinh Phạm Văn Phúc Trần Thị Duyên Hải
596 7.7 1901767211 Đinh Trịnh Bảo Hân 18/10/2009 Nữ Kinh Đinh Văn Tuấn Trịnh Thị Bình
597 7.8 1604500562 Trần Gia Hân 16/08/2009 Nữ Kinh Trần Quang Nghĩa Trần Thị Quý
598 7.10 1604526380 Phạm Thị Ngọc Hằng 08/09/2009 Nữ Kinh Phạm Ngọc Hà Nguyễn Thị Hồng Mơ
599 7.13 1603250567 Nguyễn Minh Hằng 28/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Đương Nguyễn Thị Giang
600 7.5 1604667837 Lê Thúy Hằng 08/09/2009 Nữ Kinh Lê Đức Hòa Hồ Thị Đào
601 7.7 1603494053 Lê Ngọc Minh Hằng 22/02/2009 Nữ Kinh Lê Văn Xuân Lê Thị Ngọc Mai
602 7.8 1603250568 Nguyễn Thị Bích Hằng 06/02/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Năm Nguyễn Thị Bích Hải
603 7.11 1604500560 Tống Thế Hào 13/05/2009 Nam Kinh Tống Kế Thành Nguyễn Thị Viên
604 7.12 155100602 Lê Huỳnh Nhật Hào 25/08/2009 Nam Kinh Lê Vũ Hùng Huỳnh Thị Hoàng Vũ
605 7.4 159942226 Hồ Lương Ngọc Hảo 03/06/2009 Nữ Kinh Hồ Hải Hoài Lương Thị Kim Loan
606 7.5 1604543728 Võ Văn Hậu 12/05/2009 Nam Kinh Võ Văn Hùng Trần Thị Lựu
607 7.1 1604611829 Hồ Thị Thanh Hiền 19/05/2009 Nữ Kinh Hồ Thanh Lợi Nguyễn Thị Ái Linh
608 7.10 1604552327 Trần Thị Thu Hiền 21/02/2009 Nữ Kinh Trần Văn Hường Trần Thị Ngọt
609 7.11 155100522 Nghiêm Vũ Thúy Hiền 15/11/2009 Nữ Kinh Nghiêm Văn Được Vũ Thị Thúy
610 7.2 1604667840 Lê Minh Hiệp 20/09/2009 Nam Kinh Lê Minh Hậu Nguyễn T. Trà My
611 7.6 1604552328 Nguyễn Đình Hiệp 05/02/2009 Nam Kinh Nguyễn Đình Phong Nguyễn Thị Hiền
612 7.13 1603247731 Nguyễn Thảo Hiếu 24/06/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hùng Trần thị Xuân Thảo 
613 7.3 152822196 Phạm Đình Hiếu 09/02/2009 Nam Kinh Phạm Đình Đệ Bùi Thị Hương
614 7.7 1603247730 Đinh Hoàng Hiếu 14/04/2009 Nam Kinh Đinh Bá Thiên  Dương Thị Kim Tuyền 
615 7.8 1604530571 Nguyễn Minh Hiếu 29/09/2009 Nam Kinh Nguyễn Minh Dũng Lê Thị Kim Phượng
616 7.9 1803388687 Trịnh Quốc Hiếu 23/08/2009 Nam Kinh Trịnh Việt Vương Võ Thị Tuyết Thanh
617 7.4 1604543730 Vũ Bích Hoa 23/10/2008 Nữ Kinh Vũ Đình Hùng Trần Thị Diễm
618 7.9 156577904 Nguyễn Thanh Hoa 23/02/2009 Nữ Kinh Nguyễn Xuân Thuận Chu Thị THủy
619 7.11 1603247732 Nguyễn Gia Hòa 12/02/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Hiến Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 
620 7.11 1604552331 Phạm Nguyễn Thái Hòa 08/02/2009 Nam Kinh Pham Văn Thắng Nguyễn Thị Hồng Thắm
621 7.12 1703647302 Nguyễn Thái Hòa 05/09/2009 Nam Kinh Nguyễn Huỳnh Tuấn Minh Trần Phạm Đoan Trang
622 7.5 1604543729 Phạm Hoàng Bảo Hòa 06/09/2009 Nữ Kinh Phạm Hiếu Hoàng Thị Hiền
623 7.6 1604500563 Hòa 18/08/2009 Nam Kinh Lê Ngọc Hùng Nguyễn Thị Tâm Trang
624 7.8 1604530572 Phạm Thị Hòa 05/10/2009 Nữ Kinh Phạm Văn Thuận Ngô Đình Nguyên Trang
625 7.1 158532198 Nguyễn Trung Hoài 05/10/2008 Nam Kinh Nguyễn Hậu Huỳnh Thị Tư
626 7.10 1704077478 Long Gia Hoan 21/12/2009 Nữ Kinh Long Phi Hùng Nguyễn Thị Bích Hà
627 7.11 152822614 Phạm Viết Hoàng 02/11/2009 Nam Kinh Phạm Viết Chương Đặng Thị Kiều Tiên
628 7.12 155100358 Hà Đức Hoàng 30/11/2009 Nam Kinh Hà Minh Thiên Hoàng Thị Kim Liên
629 7.12 155100436 Phan Văn Hoàng 30/10/2009 Nam Kinh Phan Văn Lai Lê Thị Thanh Thủy
630 7.2 1604692288 Nguyễn Ngọc Hoàng 23/02/2009 Nam Kinh Nguyễn Năm Nguyễn Thị Quốc Nhật
631 7.3 1904496746 Võ Huy Hoàng 20/11/2009 Nam Kinh Võ Ngọc Thanh Nguyễn Thị Triều Vy
632 7.6 1604526381 Hồ Khải Hoàng 18/12/2009 Nam Kinh Hồ Văn Hiệp Nguyễn Thị Hoa
633 7.7 1604500565 Nguyễn Huy Hoàng 18/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Thanh Tùng Phạm Thị Bích Thảo
634 7.9 1902202052 Huỳnh Gia Huân 20/11/2008 Nam Kinh Huỳnh Văn Thái Phạm Thiện Thảo
635 7.4 152822186 Phạm Thị Ngọc Huệ 16/05/2009 Nữ Kinh Phạm Như Hảo Trần Thị Thùy Trang
636 7.12 1604552330 Nguyễn Duy Hùng 13/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Duy Hoàng Lê Thị Hạ
637 7.5 1604667841 Trương Quang Hùng 12/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Minh Trương Thị Tuyết Sương
638 7.1 1703796103 Lê Quốc Hưng 23/11/2009 Nam Kinh Lê Văn Thịnh Trần Thị Hải
639 7.10 1604562572 Huỳnh Gia Hưng 28/11/2009 Nam Kinh Huỳnh Thế Huy Hồ Thị Xuân
640 7.2 1604543731 Nguyễn Nhật Hưng 19/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Khánh Phạm Thị Loan
641 7.4 1901704753 Phạm Minh Hưng 29/03/2009 Nam Kinh Phạm Trung Kiên Lê Thị Minh Hồng
642 7.12 160806150 Ng Lương Thiên Hương 23/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Đồng Lương Thị Kim Phượng
643 7.5 1703796104 Đặng Trần Thuỳ Hương 06/12/2008 Nữ Kinh  Đặng Văn sáng Trần Thị Thu Lộc
644 7.6 1603250569 Nguyễn Hà Kim Hương 26/06/2009 Nữ Kinh Nguyễn Phạm Hoàng Hà Nguyễn Bích Vân
645 7.7 1604530575 Nguyễn Thị Thanh Hương 19/02/2009 Nữ Kinh Bùi Văn Ly Nguyễn Thị Thanh Truyền
646 7.8 1604526382 Dương Thị Thanh Hường 21/10/2009 Nữ Kinh Dương Ngọc Tân Nguyễn Thị Thanh Hồng
647 7.10 1604530574 Hoàng Nhật Huy 12/04/2009 Nam Kinh Hoàng Minh Nguyễn Thị Thanh Trúc
648 7.11 159742516 Nguyễn Quốc Huy 14/12/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Dân Trần Thị Thùy Linh
649 7.12 1603492942 Đỗ Gia Huy 04/08/2009 Nam Kinh Đỗ Hữu Trí Ngô Thị kim Ngân
650 7.2 1703796105 Lê Quốc Huy 09/03/2009 Nam Kinh  Lê Văn Hoàng Nguyễn Thị Tươi
651 7.3 158532200 Nguyễn Anh Huy 30/08/2009 Nam Kinh Nguyễn Anh Khoa Đỗ Thị Ngọc Dung
652 7.4 158532202 Nguyễn Đức Huy 20/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Đức Vệ Hồ Thị Mười
653 7.5 1604611831 Phan Gia Huy 08/02/2009 Nam Kinh Phan Văn Bi Nguyễn Thị Được
654 7.7 1604500567 Cao Gia Huy 19/01/2009 Nam Kinh Cao Tấn Trà Trương Thị Phi
655 7.7 156798186 Nguyễn Quang Huy 26/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Tấn Thanh Dương Trúc Phương
656 7.8 1604530573 Bùi Đan Huy 02/06/2009 Nam Kinh Bùi Minh Hòa Phạm Thị Linh
657 7.8 1603285638 Võ Quốc Huy 14/10/2009 Nam Kinh Võ Văn Tuấn Trần Thị Ánh Hân
658 7.9 1803387859 Đậu Thanh Huyền 19/06/2009 Nữ Kinh Đậu Đình Từ Nguyễn Thị Hồng
659 7.8 1603285881 Đặng Bảo Hy 05/04/2009 Nam Kinh Đặng Thế Anh Trần Thị Bích Vân
660 7.9 1603250499 Nguyễn Trần Bảo Hy 09/07/2009 Nam Kinh Nguyễn Phi Bảo Trần Thị Ngọc Trinh
661 7.10 1604526383 Bùi Nhật Kha 11/09/2009 Nam Kinh Bùi Minh Hiệp Lê Thị Tuyết Minh
662 7.6 1603250500 Đào Ngọc Kha 11/10/2009 Nam Kinh Đào Ngọc Quang Phạm Thị Thương
663 7.7 1702902646 Lương Nhật Kha 24/02/2009 Nam Kinh Lương Khánh Minh Trần Thị Thúy Tuyền
664 7.8 1603250501 Võ Nhật Nguyên Kha 01/05/2009 Nam Kinh Võ Bình Minh Nguyễn Thị Phương Mai
665 7.8 158466270 Lê Bích Khâm 28/02/2009 Nam Kinh Lê Văn Phong Nguyễn Thị Xinh
666 7.1 152822142 Dương Ngọc Khang 22/12/2009 Nam Kinh Dương Ngọc Sơn Hoàng Thị Thùy Loan
667 7.10 1603247735 Huỳnh Nhật Khang 30/01/2009 Nam Kinh Huỳnh Thiên Long Trần thị Thuận 
668 7.11 2007030802 Lương Tấn Khang 31/05/2009 Nam Kinh Lương Lưu Nguyễn Trịnh Thị Sen
669 7.12 155100440 Lưu Hữu Khang 11/07/2009 Nam Kinh Lưu Hữu Phương Lê Huỳnh Anh Thơ
670 7.12 1603250570 Võ Thái Khang 14/02/2009 Nam Kinh Võ Ngọc Minh Phạm Thị Diệu Linh
671 7.13 155100438 Lê Bùi Gia Khang 12/11/2009 Nam Kinh Lê Quốc Tuấn Bùi Minh Uyên Thảo
672 7.13 1603251121 Phạm Lê Khang 21/10/2009 Nam Kinh Phạm Dũng Lê Thị Bích Vân
673 7.13 1603250502 Phạm Lê Duy Khang 06/01/2009 Nam Kinh PhạmThiện Hiền Lê Thị Lệ
674 7.13 156930760 Trương Nguyễn Minh Khang 12/11/2009 Nam Kinh Trương Bình Định Nguyễn Thị Tin
675 7.2 1604611833 Nguyễn Mạnh Khang 01/06/2009 Nam Kinh nguyễn Mạnh Khanh Nguyễn Thị Xuân Hương
676 7.3 152822194 Phạm Gia Khang 29/04/2009 Nam Kinh Phạm Thanh Bình Nguyễn Thị Thùy
677 7.3 1703797445 Thái Ngọc Khang 04/09/2009 Nam Kinh    Thái Đỗ Ngọc Linh  Nguyễn Thị Huệ
678 7.6 1604526385 Huỳnh Vũ Tuấn Khang 09/04/2009 Nam Kinh Huỳnh Quốc Tuấn Võ Thị Bông
679 7.6 1604562573 Nguyễn Hoàng Bảo Khang 20/02/2009 Nam Kinh Nguyễn Kim Long  Nguyễn Thị Thơm
680 7.6 1700007672 Phan Minh Khang 22/04/2009 Nam Kinh Phan Trọng Xanh Đàm Thị Kim Loan
681 7.6 1604530576 Trần Phúc Khang 19/01/2009 Nam Kinh Trần Ngọc Phúc Lê Thị Ái Thục
682 7.7 1603492975 Lê Đỗ Minh Khang 08/11/2009 Nam Kinh Lê Nhật Vũ Đỗ Thị Thành
683 7.7 1604526384 Tạ Vĩnh Khang 27/03/2009 Nam Kinh Tạ Văn Hùng Đinh Thị Tuyết Ơn
684 7.8 1604530577 Lê Văn Khang 26/06/2009 Nam Kinh Lê Văn Ngọc Nguyễn Thị Kim Phương
685 7.9 1603494151 Huỳnh Gia Khang 27/09/2009 Nam Kinh Huỳnh Xuân Hồ Trần Bích Hiền
686 7.9 1802624190 Võ La Nguyên Khang 08/07/2009 Nam Kinh Võ La Anh Huân Phạm Thị Vân Liên
687 7.10 155100442 Mai Nhã Khanh 27/09/2009 Nữ Kinh Mai Văn Việt Nguyễn Thị Xuân Lâm
688 7.11 1603247736 Lê Ngọc Như Khanh 26/11/2009 Nữ Kinh Lê Anh Thi  Trần Thị Kiều Diễm  
689 7.4 152822180 Phạm Tuấn Khanh 20/04/2009 Nam Kinh Phạm Văn Tâm Nguyễn Thị Mộng Thu
690 7.1 152824556 Phạm Ngọc Gia Khánh 13/07/2008 Nữ Kinh Phạm Đình Phú Trần Thị Mỹ Ngọc
691 7.2 158532206 Phạm Tuấn Khoa 17/10/2009 Nam Kinh Phạm Văn Nương Nguyễn Thị Xuân Phương
692 7.8 1802623969 Văn Nhật Anh Khoa 16/11/2009 Nam Kinh Văn Tấn Hà Trần Thị Bích Trâm
693 7.9 1603250571 Nguyễn Thuận Vĩnh Khoa 29/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Thị Mỹ Hanh
694 7.13 1603495925 Phạm Trường Khôi 12/08/2009 Nam Kinh Phạm Văn Vinh Mai Thị Ngọc Quỳnh
695 7.3 152824558 Nguyễn Lâm Anh Khôi 15/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Thanh Phong  Lâm Thị Ngọc Tâm
696 7.4 1602188633 Phạm Minh Khôi 14/11/2009 Nam Kinh Phạm Văn Nghiệp Đặng Thị Ngọc Lan
697 7.7 1603301882 Trần Đăng Khôi 22/05/2009 Nam Kinh Trần Văn Trung Lê Ngọc Bích Nguyên
698 7.7 2007025233 Võ Anh Khôi 17/10/2009 Nam Kinh Võ Tấn Công Lê Thị Thanh Nga
699 7.8 1704203683 Trần Nguyên Khôi 13/12/2009 Nam Kinh Trần Thanh Vũ Phạm Thị Ngọc Thuận
700 7.11 1604500571 Hồ Phạm Gia Kiên 28/08/2009 Nam Kinh Hồ Văn Diễn Phạm Thị Nhàn
701 7.1 1703796107 Võ Anh Kiệt 08/02/2009 Nam Kinh Võ Duy Cương Bùi Thị Tuyết
702 7.11 156930544 Trần Tuấn Kiệt 03/11/2009 Nam Kinh Trần Ánh Dương Huỳnh Thị Thuận
703 7.4 1902202120 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 29/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Thái Vân Nguyễn Thị Hồng
704 7.5 1604543732 Nguyễn Anh Kiệt 06/03/2008 Nam Kinh Lê Minh Phúc Nguyễn Thị Nhật
705 7.7 1604530578 Nguyễn Anh Kiệt 31/03/2009 Nam Kinh Nguyễn Thành Nam Trần Đồng Thị Ngọc Hiền
706 7.8 1604530579 Ngô Thị Thanh Kiều 09/05/2009 Nữ Kinh Ngô Văn Hòa Nguyễn Thị Thu
707 7.9 1604530580 Trần Thị Thanh Kiều 07/11/2009 Nữ Kinh Trần Lộc Phan Thị Minh Trúc
708 7.10 1604562575 Nguyễn Phương Trúc Lam 12/10/2009 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Minh Thuận Nguyễn Thị Phương
709 7.3 1604692291 Nguyễn Thanh Lam 29/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Lộc Huỳnh Thị Kim Loan
710 7.6 1603251141 Nguyễn Thị Hồng Lam 23/07/2009 Nữ Kinh Nguyễn Hồng Sơn Võ Thị Ngọc Hiền
711 7.7 1604552333 Trần Ngọc Bảo Lam 25/10/2009 Nữ Kinh Trần Tuấn Giang Nguyễn Thị Kim Oanh
712 7.11 1704077352 Nguyễn Gia Lâm 01/01/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Lạc Phạm Thị Mơ
713 7.13 2103224840 Nguyễn Thanh Lâm 01/01/2009 Nam Kinh    
714 7.9 1604562576 Nguyễn Quốc Lâm 31/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Công Vũ Nguyễn Thị Thu Sương
715 7.10 155100380 Trầm Hà Hoàng Lân 05/11/2009 Nam Kinh Trầm Hà Thành Tài Nguyễn Thị Ngọc Thảo
716 7.10 1603250505 Phạm Ngọc Khánh Linh 04/05/2009 Nữ Kinh Phạm Ngọc Anh Trần Thị Khánh Vân
717 7.13 155100544 Nguyễn Lê Phương Linh 25/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Duy Thỉnh Lê Thị Cẩm Thủy
718 7.13 1604562577 Nguyễn Thị Ánh Linh 06/03/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Ánh Hồng
719 7.4 1701951530 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 29/07/2009 Nữ Kinh Nguyễn Đình Bảo Trần Thị Thu Vân
720 7.5 1705523002 Trần Gia Linh 03/06/2009 Nữ Kinh Trần Hoàng Thiện Hoàng Thị Mai
721 7.6 1603250572 Lê Thùy Linh 27/12/2009 Nữ Kinh Lê Hải Mười Nguyễn Thị Quyết
722 7.9 1604562579 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thảo Trần Thị Thanh Lam
723 7.11 1703796109 Nguyễn Quang Lộc 16/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Quang Thân Nguyễn Thị Thu Ngà
724 7.12 1603606432 Văn Công Lộc 29/05/2009 Nam Kinh Văn Công Lợi Nguyễn Thị Trinh
725 7.9 2007030160 Nguyễn Ngọc Lợi 06/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Thị Thùy Trang
726 7.1 1604543733 Nguyễn Bảo Ngọc Long 21/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Cường Trần Thị Bình
727 7.2 152824560 Nguyễn Thanh Long 06/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Thanh Hùng Phan Thị Hồng Nhung
728 7.7 159131422 Lê Thành Long 08/12/2009 Nam Kinh Lê Thành Trung Lê Thị Minh Trang
729 7.8 1604562580 Trương Bá Hoàng Long 21/05/2009 Nam Kinh Trương Bá Linh Nguyễn Thị Kim Hoa
730 7.9 1603250561 Trương Nhật Phi Long 15/04/2009 Nam Kinh Trương Nhật Tiến Trần Thị Yến Nhung
731 7.6 1604552334 Nguyễn Chí Luân 30/03/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Thuận Lê Thị Mỹ Ly
732 7.1 152824562 Phạm Cẩm Ly 22/08/2009 Nữ Kinh Phạm Khắc Toán Đỗ Thị Hương
733 7.2 1703493578 Trần Nguyễn Anh Ly 09/09/2009 Nữ Kinh Trần Văn Anh Nguyễn thị Diễm Thanh
734 7.4 158455566 Đinh Thảo Ly 12/08/2009 Nữ Kinh Đinh Văn Khuê Ngô Thị Tuyết Phương
735 7.5 1900910273 Huỳnh Đoàn Thảo Ly 08/06/2009 Nữ Kinh Huỳnh Văn Dũng Đoàn Thị Hồng Loan
736 7.5 1604667844 Lê Nguyễn Phương Ly 22/03/2009 Nữ Kinh Lê Nghĩa Nguyễn Thị Vân
737 7.7 1604562581 Nguyễn Thị Diệu Ly 08/10/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Cương Nguyễn Thị Nhiên
738 7.11 1604500573 Đỗ Thị Ngọc Mai 04/01/2009 Nữ Kinh Đỗ Văn Toán Đinh Thị Tiếp
739 7.7 1604552335 Lê Hoàng Mạnh 01/11/2009 Nam Kinh Lê Văn Hồng Hoàng Thị Minh
740 7.3 1703796110 Nguyễn Thị Kiều Mi 17/10/2009 Nữ Kinh Nguyễn Minh Nguyễn thị Thảo
741 7.10 1802707432 Nguyễn Vĩnh Dũng Minh 01/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Vĩnh Dũng Cù Trương Huyền Diệu
742 7.11 158850064 Lê Thị Thanh Minh 23/07/2009 Nữ Kinh Lê Ngọc Thanh Võ Thị Kim Cúc
743 7.13 155100454 Chu Văn Tấn Minh 10/07/2009 Nam Kinh Chu văn Tấn Chu Thị Tố Hương
744 7.13 159323044 Nguyễn Quang Minh 03/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Quẫn Huỳnh Trịnh Thị Ngọc Anh
745 7.4 1604543734 Nguyễn Anh Minh 07/04/2009 Nam Kinh Phạm Ngọc Tuấn Nguyễn Thị Minh Trúc
746 7.9 1603969173 Nguyễn Hoàng Minh 30/07/2009 Nam Kinh Nguyễn Hải Bình Hoàng Thị Hoà
747 7.5 152824566 Nguyễn Thị Thảo My 04/02/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tơ Phạm Thị Lương
748 7.6 1604500574 Bùi Thị Kim My 25/12/2009 Nữ Kinh Bùi Đức Trung Phạm Thị Thu Hương
749 7.7 1604562583 Ngô Quỳnh Diễm My 14/03/2009 Nữ Kinh Ngô Thanh Tâm Trần Thị Ngọc Lễ
750 7.8 1604500575 Nguyễn Hải Hoàng My 03/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Thị kim Phượng
751 7.9 1604562582 Nguyễn Thùy Bảo My 21/07/2009 Nữ Kinh Nguyễn Hồng Hải Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
752 7.10 1805998455 Huỳnh Nhật Nam 04/09/2009 Nam Hoa Huỳnh Tuấn Thành Lê Thị Thùy Trang
753 7.11 1604500576 Đỗ Bảo Nam 22/11/2009 Nam Kinh Đỗ Văn Đồ Huỳnh Thị Kim Dung
754 7.13 155100384 Phan Viết Nam 07/02/2009 Nam Kinh Phan Văn Xin Lê Thị Bích Hiếu
755 7.1 1604543735 Đặng Thị Kim Ngà 22/06/2009 Nữ Kinh Trần Văn Đõ Đặng Như Nguyệt
756 7.2 1604667846 Nguyễn Thị Ngà 18/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Phúc Trần Thị Tàu
757 7.10 1604562585 Nguyễn Lê Thúy Ngân 06/07/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Trường Lê Thị Bé
758 7.10 157046324 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/02/2009 Nữ Kinh NGUYỄN ĐỨC HÒA BÙI THỊ THU THỦY
759 7.11 1603250507 Tống Phạm Thảo Ngân 29/06/2009 Nữ Kinh Tống Văn Anh Phạm Ngọc Thu Thảo
760 7.11 2007031041 Vương Nguyễn Thùy Ngân 19/04/2009 Nữ Kinh Vương Văn Đạo Nguyễn Thị Minh Chi
761 7.12 155100622 Dương Ngô Song Ngân 01/02/2009 Nữ Kinh Ngô Thuận Dương Thị Lan
762 7.12 155100300 Vũ Ánh Kim Ngân 27/01/2009 Nữ Kinh Vũ Bảo Ngọc Nguyễn Thị Ánh Nga
763 7.13 155100386 Đỗ Lê Ngọc Ngân 01/01/2009 Nữ Kinh Đỗ Văn Hiến Lê Thị Ngọc Anh
764 7.13 1603247739 Lê Ngọc Ánh Ngân 30/06/2009 Nữ Kinh Lê Ngọc Hà  Nguyễn Thị Hoa
765 7.3 1604543736 Lê Kim Ngân 12/12/2009 Nữ Kinh Lê Văn Ba Lê Thị Thu Hà
766 7.4 1604667848 Nguyễn Phạm Kim Ngân 08/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hậu Phạm T. Ngọc Minh
767 7.5 1604543737 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 16/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Nga Nguyễn Thị Hồng
768 7.6 1604562584 Nguyễn Ngọc Song Ngân 12/02/2009 Nữ Kinh Nguyễn Tuấn Anh  Nguyễn Thị Ngọc Linh
769 7.7 1604526387 Đinh Ngọc Kim Ngân 14/12/2009 Nữ Kinh Đinh Văn Tuấn Trương Thị Thanh Thảo
770 7.9 1603250578 Nguyễn Lê Kim Ngân 14/06/2009 Nữ Kinh Nguyễn Châu Duy Lê Thị Bích Thủy
771 7.10 1604500578 Nguyễn Phúc Nghi 23/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Lê Uy Vũ Sơn Bup Pha Ni
772 7.11 1603879452 Nguyễn Ngô Hạ Nghi 28/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Viết Khoa Ngô Thị Xuân Thảo
773 7.12 156578690 Đặng Huỳnh Hoàng Nghi 05/10/2009 Nữ Kinh Đặng Lê Hoàng Triếu Huỳnh Thị hằng
774 7.6 1604552336 Phạm Huỳnh Phương Nghi 20/09/2009 Nữ Kinh Phạm Văn Trí Huỳnh Thị Phương Dung
775 7.7 1604530581 Trần Gia Nghi 11/09/2009 Nữ Kinh Trần Văn Hải Trần Thị Gái
776 7.8 1605308597 Nguyễn Hoàng Nghi 05/12/2009 Nam Kinh Nguyễn Thái Nguyên Nguyễn Thị Hồng Nga
777 7.9 1704076970 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 25/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Dương Tân Nguyễn Thị Thu Thảo
778 7.1 1704998880 Huỳnh Trí Hữu Nghĩa 08/08/2007 Nam Kinh Huỳnh Văn Trị Trần Thị Hai
779 7.2 152822176 Lê Gia Nghĩa 19/03/2009 Nam Kinh Lê Văn Hai Lê Thị Diệu Hạnh
780 7.3 1604667849 Lê Thị Kim Nghĩa 14/02/2009 Nữ Kinh Lê Văn Dũng Trương T. Thúy Trinh
781 7.6 1604552337 Huỳnh Hiếu Nghĩa 05/11/2009 Nam Kinh Võ Thành Huấn Huỳnh Thị Gái
782 7.8 1604526388 Đặng Danh Nghĩa 02/06/2009 Nam Khmer Đặng Minh Trung Danh Thị Hà
783 7.8 1603250509 Nguyễn Minh Nghĩa 24/03/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Ba  Nguyễn Thị Trường Nhận
784 7.10 1604530582 Võ Thị Hoàng Ngọc 29/08/2009 Nữ Kinh   Huỳnh Thị Nhất Phương
785 7.11 159742784 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 04/06/2009 Nữ Kinh Nguyễn Trung Kiên Phan Thị Hường
786 7.13 159742544 Bốc Khánh Ngọc 16/07/2009 Nữ Hoa Bốc Tử Hào Trương Hoàng Phương Mai
787 7.13 1604450227 Phan Minh Bảo Ngọc 27/06/2009 Nữ Kinh Phan Minh Lý Ngô Thị Lan Anh
788 7.2 1703797450 Trần Nguyên Thủy Bảo Ngọc 05/01/2009 Nữ Kinh  Trần Hữu Thắng Nguyễn Thị Anh Chi
789 7.3 1703797448 Bùi Uyên Ngọc 30/01/2009 Nữ Kinh  Bùi Nguyên vũ Phạm Nguyên Uyên Trường
790 7.5 1604611837 Lê Kim Thanh Ngọc 27/09/2009 Nữ Kinh Lê Minh Toàn Trần Thị Xuyến
791 7.6 1703337981 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc 26/01/2009 Nữ Kinh Phạm Đồng Huỳnh Thị Hoà
792 7.7 1904496578 Phạm Lê Khánh Ngọc 01/10/2009 Nữ Kinh Phạm Thanh Tùng  
793 7.8 1604530583 Trần Mỹ Ngọc 30/10/2009 Nữ Kinh Trần Văn Tụy Lê Thị Mỹ Hương
794 7.9 1604526389 Võ Thị Bảo Ngọc 07/12/2009 Nữ Kinh Võ Quang Huy Nguyễn Thị Anh
795 7.12 1603251129 Lê Phan Hạnh Nguyên 24/04/2009 Nữ Kinh Lê Hoàng Phúc Phan Thị Mộng Thường
796 7.12 1603496002 Mạc Lê Thảo Nguyên 30/03/2009 Nữ Kinh Mạc Tấn Trung Lê Thị Vân
797 7.13 1604562586 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 28/05/2009 Nữ Kinh Nguyễn Hồng Vương Nguyễn Thị Thảo
798 7.13 1603251130 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 26/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Khắc Duy Nguyễn Hải Yến
799 7.13 159323054 Phùng Thanh Trí Nguyên 04/04/2009 Nam Kinh Phùng Thanh Hoàng Vũ Thị Nga
800 7.3 1703493581 Nguyễn Hữu Trung Nguyên 04/12/2009 Nam Kinh Nguyễn Hữu Thịnh Nguyễn Thị Rớt
801 7.4 1604543739 Nguyễn Thị Trúc Nguyên 08/08/2009 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Anh Đỗ Thị Bạc
802 7.5 1604543738 Nguyễn Vỹ Nguyên 11/10/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Lượm Nguyễn Thị Ngọc Diệu
803 7.5 1900107942 Phạm Trần Ái Nguyên 04/07/2009 Nữ Kinh Phạm Minh Thành Trần Thị Tuyền
804 7.6 1604530584 Huỳnh Ngọc Bảo Nguyên 17/05/2009 Nữ Kinh Huỳnh Viết Hưng Nguyễn Thị Ky La
805 7.8 1802773556 Trần Nguyễn Trúc Nguyên 16/03/2009 Nữ Kinh Trần Tuấn Linh Nguyễn Thị Hồng
806 7.1 158455570 Đào Như Nguyệt 21/10/2009 Nữ kinh Đào Trung Kiên Tiết Thị Ngọc Liên
807 7.2 158532212 Lương Thanh Nhã 28/01/2009 Nữ Kinh Lương Văn Trí Ung Thị Hiền
808 7.3 1604611836 Nguyễn Thanh Nhã 19/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Tư Trần Thị Nhung
809 7.10 1902553567 Trần Võ Thành Nhân 07/07/2009 Nam Kinh Trần Ngọc Thành Võ Thị Mỹ Uyên
810 7.12 1705615172 Phạm Tấn Hoàng Nhân 18/11/2009 Nam Kinh Phạm Duy Hà Nguyễn Thị Thùy Trang
811 7.4 1604667847 Lê Ngọc Minh Nhân 28/07/2009 Nữ Kinh Lê Ngọc Út Phạm T. Thu Nguyệt
812 7.5 1705522996 Nguyễn Hoàng Thiện Nhân 03/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Chiến Nguyễn Thị Hà Lê
813 7.6 156577602 Vũ Đăng Nhân 28/10/2009 Nam Kinh Vũ Đăng Diện Trần Thị Nhàn
814 7.9 1604562587 Nguyễn Thiện Nhân 07/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Thanh Thiện Nguyễn Thị Thương
815 7.7 1604530585 Nguyễn Hoàng Nguyên Nhật 09/12/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Ngọc Đinh Thị Quế Hương
816 7.1 1604692297 Dương Lê Hoàng Nhi 17/07/2009 Nữ Kinh Dương Văn Giỏi Lê Thị Hoa
817 7.10 1604562588 Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi 28/09/2009 Nữ Kinh Phạm Đức Tài Nguyễn Thị Bích Thảo
818 7.11 1603250580 Đinh Nguyễn Uyển Nhi 25/08/2009 Nữ Kinh Đinh Nho Hoài Nguyễn Thị Thu Trường
819 7.12 1904558976 Lê Trần Thuỳ Nhi 23/09/2009 Nữ Kinh   Trần Thị Đoan Thuỳ
820 7.2 152822184 Đoàn Phạm Uyển Nhi 23/05/2009 Nữ Kinh Đoàn Văn Vương Phạm Thị Kim Oanh
821 7.3 1604543740 Huỳnh Thị Yến Nhi 11/05/2009 Nữ Kinh Huỳnh Phúc Cường Nguyễn Thị Lết
822 7.4 158532214 Phạm Đinh Tố Nhi 25/08/2009 Nữ Kinh Phạm Anh Duy Đinh Thị Tố Nhân
823 7.6 1903377675 Phan Thị Khánh Nhi 28/06/2009 Nữ Kinh Phan Văn Hùng Lê Thị Thảo
824 7.7 1604530586 Trần Lê Uyên Nhi 24/10/2009 Nữ Kinh Trần Nhị Linh Lê Thị Trúc Giang
825 7.8 155100398 Lê Trần Thanh Nhi 09/10/2009 Nữ Kinh Lê Văn Phú Trần Thị Nguyệt Linh
826 7.5 158455572 Nguyễn Lê Hải Nhiên 09/04/2009 Nữ kinh Nguyễn Đức Thành Lê Thị Thái Dương
827 7.11 1603247744 Đặng Hoàng Uyên Như 27/12/2009 Nữ Kinh Đặng Thanh Tiến  Phạm Thị Chiêu Sa 
828 7.2 1703797452 Trần Ngọc Gia Như 01/07/2009 Nữ Kinh Trần Như Thắng  Dương Thị Tự
829 7.8 1604552338 Trần Ngọc Ý Như 14/03/2009 Nữ Kinh Trần Minh Tuấn Nguyễn Thị Ngọc Diệu
830 7.12 1604500579 Nguyễn Minh Nhựt 18/09/2009 Nam Kinh Nguyễn Minh Tâm Trần Thị Lý
831 7.3 158532220 Trần Kim Oanh 18/02/2009 Nữ Kinh Trần Minh Thành Trần Thị Mỹ Hoa
832 7.10 1603250510 Văn Tấn Phát 11/09/2009 Nam Kinh Văn Tiến Thuận Huỳnh Thị Kim Phượng
833 7.10 1604526392 Võ Văn Phát 11/03/2009 Nam Kinh Võ Văn Lượm Nguyển Thị Hậu
834 7.13 1704076973 Đinh Phát 25/09/2009 Nam Kinh Đinh Văn Troa Phan Thị Ngọc Trang
835 7.12 155100402 Phạm Tiêu Phong 22/08/2009 Nam Kinh Phạm Tòng Bách Nguyễn Thị Nụ
836 7.4 1703493586 Lý Thanh Phong 24/08/2009 Nam Kinh Lý Hoàng Vũ Nguyễn Thúy Lan 
837 7.13 1603251134 Lê Ngọc Phúc 10/12/2009 Nam Kinh Lê Ngọc Thành Phạm Thị Hồng Phước 
838 7.2 1604543742 Nguyễn Thanh Phúc 29/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Lợi Lê Thị Thanh Thảo
839 7.7 2007026154 Nguyễn Ngọc Kim Phúc 23/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Phú Cường Võ Thị Hà
840 7.7 1603493284 Nguyễn Phan Thiên Phúc 09/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Nở Phan Thị Mỹ Hạnh
841 7.8 1603250511 Nguyễn Minh Hồng Phúc 09/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Cang Lê Thị Minh Hạnh
842 7.8 1604500580 Phạm Thanh Phúc 01/10/2009 Nam Kinh   Phạm Thị Chiết Hương
843 7.10 1604500581 Lê Hữu Phước 22/10/2009 Nam Kinh Lê Văn Diện Lê Minh Sơn
844 7.3 152824576 Trần Thị Trọng Phước 19/08/2009 Nữ Kinh Trần Quang Hiền Lê Thi Hoa
845 7.11 156577258 Đỗ Nguyên Phương 27/11/2009 Nam Kinh Đỗ Xuân Ngọc Nguyễn Thị Hữu Phúc
846 7.11 159742794 Hồ Bích Phương 04/12/2009 Nữ Kinh Hồ Đắc Thông Phan Thị Tuyết Nhung
847 7.11 1603251135 Phan Nguyễn Nam Phương 04/01/2009 Nữ Kinh Phan Long Thống Nguyễn Thị Bích Hiền
848 7.12 1603251136 Nguyễn Văn Tiến Phương 23/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Cường Bùi Thị Thu Hiền
849 7.4 158532222 Nguyễn Lê Uyên Phương 02/12/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Phúc Lê Thị Phước
850 7.5 1604667850 Phạm Hồng Xuân Phương 14/06/2009 Nữ Kinh   Phạm T. Huyền Trân
851 7.6 1604552339 Hứa Thanh Phương 04/07/2009 Nữ Kinh Hứa Văn Lai Nguyễn Thị Trường Hạnh
852 7.7 159742716 Lê Nguyễn Trúc Phương 11/08/2009 Nữ Kinh LÊ THANH DŨNG NGUYỄN THỊ LIÊN
853 7.8 1603247747 Trần Tú Phương 15/08/2009 Nữ Kinh Trần Minh Tuấn  Nguyễn Thị Hà 
854 7.1 158455574 Nguyễn Anh Quân 19/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Quang Võ Thị Tuyết Nga
855 7.11 1603251138 Hoàng Mạnh Quân 14/06/2009 Nam Kinh Hoàng Xuân Thảo Tiêu Lê An
856 7.11 1802623978 Nguyễn Trung Quân 13/06/2009 Nam Kinh Nguyễn Trung Hiếu Phan Thục Hân
857 7.12 159742718 Võ Hà Hoàng Quân 29/08/2009 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Nam Võ Thị Hồng Vân
858 7.2 152824578 Trương Tôn Mạnh Quân 22/05/2009 Nam Kinh Trương Quang Hoan Trần Thị Thanh Trúc
859 7.8 2007026374 Đoàn Lê Minh Quang 13/01/2009 Nam Kinh Đoàn Văn Sâm Lê Thị Minh Trinh
860 7.9 1604562591 Lê Ngọc Quang 10/08/2009 Nam Kinh Lê Ngọc Khanh Nguyễn Thị Vân
861 7.4 158532224 Đào Mai Anh Quốc 25/05/2009 Nam Kinh Đào Văn Vương Mai Thị Thanh Thảo
862 7.8 1604526393 Trần Anh Quốc 01/03/2009 Nam Kinh Trần Anh Thắng Trịnh Thị Minh Yến
863 7.9 1603495579 Trần Ngọc Quý 16/09/2009 Nam Kinh Trần Ngọc Tuấn Trần Thị Thanh Nga
864 7.10 1604526394 Lê Nhã Quyên 10/10/2009 Nữ Kinh Lê Văn Vinh Trương Thị Thanh Diệu
865 7.10 2007030402 Nguyễn Lý Tú Quyên 08/12/2009 Nam Kinh   Nguyễn Thị Vương Lên
866 7.12 1702901807 Châu Trúc Quyên 03/05/2009 Nữ Kinh Châu Văn Cang Nguyễn Thị Nhã Trúc
867 7.4 158532226 Nguyễn Kiều Kim Quyên 14/10/2009 Nữ Kinh Nguyên Ngọc Lâm Kiều Thị Kim Trang
868 7.5 1604667851 Trần Lê Thùy Quyên 25/08/2009 Nữ Kinh Trần Văn Lượm Lê Thị Thu Thanh
869 7.1 152822630 Trần Ngọc Như Quỳnh 24/07/2009 Nữ Kinh Trần Duy Toàn Phạm Thị Ngọc Diệp
870 7.11 1604526395 Lê Tú Quỳnh 18/09/2009 Nữ Kinh Lê Văn Thiện Đặng Thị Kim Út
871 7.12 1604500570 Nguyễn Chế San Ka Ra 17/06/2009 Nữ Chăm Nguyễn Văn Luận Đạo Nữ Bích Lan
872 7.2 1604692298 Phạm Văn Sang 14/12/2007 Nam Kinh Phạm Nuôi Nguyễn Thị Núi
873 7.4 1604611838 Phan Hùng Sang 04/12/2009 Nam Kinh Phan Lắm Mai Thị Nhung
874 7.6 1604530592 Đỗ Đình Sang 22/09/2009 Nam Kinh Đỗ Thu Sơn Trần Thị Ngọc Thu
875 7.4 1604543743 Trần Hữu Sơn 27/05/2009 Nam Kinh Trần Hữu Hải Phạm Thị Thanh
876 7.12 155100326 Trần Huỳnh Minh Sương 02/10/2009 Nữ Kinh Trần Minh Trực Huỳnh Thị Tuyết
877 7.7 1704077494 Lê Tú Sương 05/08/2009 Nữ Kinh Lê Tấn Tùng Phạm Thị Ngọc Hân
878 7.8 1604500583 Nguyễn Thị Mỹ Sương 28/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Sáu Lê Thị Hồng
879 7.1 152822642 Lê Thị Kim Tài 13/09/2009 Nữ Kinh Lê Quang Phụng Trần Thị Nguyệt
880 7.11 155100474 Nguyễn Tấn Tài 02/01/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Lành Phạm T Ngọc Thắm
881 7.13 1701970661 Nguyễn Viết Tài 21/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Tuấn Mai Thị Cước
882 7.2 1604667852 Nguyễn Trí Tâm 18/08/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Mão Phan Thị Kim Thanh
883 7.3 1604543744 Nguyễn Thành Tân 03/01/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Kim Loan
884 7.10 1604552343 Nguyễn Ngọc Thanh 18/08/2009 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Thị Hai
885 7.11 1604526396 Đào Thị Minh Thanh 04/04/2009 Nữ Kinh Đào Hoàng Phúc Lê Thị Hà
886 7.4 1905441349 Mai Thị Bảo Thanh 04/06/2009 Nữ Kinh Mai Văn Hiếu Phạm Thị Nga
887 7.9 1604552342 Nguyễn Hoàng Thanh 26/04/2009 Nam Kinh Nguyện Hữu Chấn Nguyễn Thị Thanh
888 7.5 152824586 Phạm Duy Thành 22/09/2009 Nam Kinh Phạm Quốc Thanh Trần Kim Nhung
889 7.6 1604500587 Nguyễn Quốc Thành 20/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Quốc Trung Lê Thị Trường Thiện
890 7.1 1703796118 Nguyễn Thị Minh Thảo 14/05/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thiện Nguyễn Thị Thùy Hân 
891 7.2 158455576 Phan Thanh Thảo 10/04/2009 Nữ Kinh Phan Công Thức  Lê Thị Bình
892 7.7 1603247752 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 14/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Tâm  Nguyễn Thị Thùy Linh 
893 7.8 1600234570 Trần Phương Thảo 26/04/2009 Nữ Kinh Trần Duy Phong Nguyễn Thị Chinh
894 7.4 152822168 Mai Thanh Thế 15/02/2009 Nam Kinh Mai Thanh Sơn Phạm Thị Thanh Hồng
895 7.4 1604543745 Đỗ Thị Nhả Thi 10/02/2009 Nữ Kinh Đỗ Văn Cường Phan Thị Thanh Xuân
896 7.10 1603250512 Nguyễn Nhật Thiên 08/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Tấn Trung Nguyễn Thị Thanh Phượng
897 7.1 158532232 Đỗ Trần Minh Thiện 22/01/2009 Nam Kinh Đỗ Chí Thi Trần Thị Hồng Nhung
898 7.2 1604543746 Trần Thị Thanh Thiện 15/09/2009 Nữ Kinh Trần Thanh Vũ Dương Thị Kim Mai
899 7.3 2005307745 Lương Trung Thiện 15/05/2009 Nam Kinh Lương Trung Hòa Lê Thị Thạch
900 7.6 1604552347 Bùi Ngọc Thiện 19/01/2009 Nam Kinh Bùi Ngọc Nhất Lê Thị Châu
901 7.13 156888184 Tô Hưng Thịnh 11/08/2009 Nam Kinh   Tô Thị Út Vẹn
902 7.3 152822634 Nguyễn Tấn Thịnh 12/02/2009 Nam Kinh Nguyễn Tấn Thoa Nguyễn Thị Kim Chỉnh
903 7.7 155100638 Nguyễn Bảo Quốc Thông 18/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Bảo Quốc Minh Nguyễn Thị Ngọc Mẫn
904 7.1 158455580 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 29/11/2009 Nữ kinh Nguyễn Văn Tư Huỳnh Thị Hiệp
905 7.10 1604562595 Đỗ Thị Minh Thư 10/04/2009 Nữ Kinh Đỗ Văn Thành Huỳnh Thị Nhã Trúc
906 7.11 159742564 Nguyễn Minh Thư 31/07/2009 Nữ Kinh Nguyễn Quang Tâm Dương Thị Liên
907 7.12 1805195678 Dương Song Thư 28/08/2009 Nam Kinh Dương Văn Hưng Nguyễn Huỳnh Mai
908 7.12 1603251146 Đặng Trần Anh Thư 08/10/2009 Nữ Kinh Đặng Xuân Trung Trần Thị Chín Lan
909 7.12 156578124 Lê Trần Anh Thư 27/05/2009 Nữ Kinh Lê Quang Nghĩa Trần Thị Bích Vân
910 7.12 1704077364 Trần Ngọc Anh Thư 30/01/2009 Nữ Kinh Trần Thế Mỹ Bùi Thị Vy
911 7.13 156578144 Nguyễn Ngọc Anh Thư 29/03/2009 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Thị Sương
912 7.4 1604543747 Lê Phạm Anh Thư 30/06/2009 Nữ Kinh Lê Phước Thanh Phạm Thị Cúc
913 7.5 1703797457 Lê Thị Anh Thư 16/04/2009 Nữ Kinh Lê Tường Huy Nguyễn Thị HồngHà
914 7.7 1705083253 Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/12/2009 Nữ Kinh Nguyễn Thành Sơn Hoàng Thị Liên
915 7.8 1603250514 Trần Nguyễn Minh Thư 07/06/2009 Nữ Kinh Trần Thế Anh Nguyễn Thị Duyên
916 7.9 1603496097 Trần Võ Song Thư 06/10/2009 Nữ Kinh Trần Thanh Lệ Võ Thị Trà Mi
917 7.4 152822190 Lê Đức Thuận 07/11/2009 Nam Kinh Lê Đức Tiến Đặng Thị Thu Hằng
918 7.8 1604562594 Nguyễn Huỳnh Văn Thuận 15/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Hổ Huỳnh Thị Bảo Hân
919 7.9 1600611813 Phạm Bá Thuận 10/06/2009 Nam Kinh   Phạm Nhân Quyền
920 7.2 1604611842 Đặng Thị Diễm Thúy 29/01/2009 Nữ Kinh Đặng Ngọc Cường Huỳnh Thị Thuận
921 7.3 1604667856 Nguyễn Thị Thanh Thúy 04/11/2008 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Kim Thành
922 7.11 1603250587 Trần Thái Thùy 11/08/2009 Nữ Kinh Trần Văn Vịnh Nguyễn Thị Phước Thiện
923 7.12 1603251145 Phạm Phương Thùy 07/10/2009 Nữ Kinh Phạm Chinh Nguyễn Thị Hoàng Yên
924 7.5 1604692300 Nguyễn Trương Thùy 29/08/2009 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Trương Thị Tơ
925 7.1 1604667855 Mai Thị Thanh Thủy 25/08/2009 Nữ Kinh Mai Thanh Phú  Trương T. Mỹ Trang
926 7.11 1603250588 Trần Thái Thụy 11/08/2009 Nữ Kinh Trần Văn Vịnh Nguyễn Thị Phước Thiện
927 7.11 1604500589 Nguyễn Lê Bảo Thy 23/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thu Lê Thị Ngọc
928 7.12 1603247753 Bùi Thị An Thy 26/08/2009 Nữ Kinh Bùi Anh Tuấn Bùi Thị Kim chi
929 7.12 1604530594 Trần Hoàng Bảo Thy 16/07/2009 Nữ Kinh Trần Văn Lập Nguyễn Hoàng Phụng
930 7.2 1802237422 Trần Hoàng Anh Thy 06/11/2008 Nữ Kinh   Trần Thị Thanh Thảo
931 7.11 159700246 Nguyễn Vương Cát Tiên 29/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Công Trung Vương Vy Vy
932 7.3 1604692307 Trần Thị Bích Tiên 15/06/2009 Nữ Kinh Trần Đình Dương Huỳnh Thị Hương
933 7.6 1604530595 Trần Đặng Bảo Tiên 21/03/2009 Nữ Kinh Trần Văn Tưng Đặng Thị Hồng Loan
934 7.12 1603247749 Lê Hoàng Tiến 05/06/2009 Nam Kinh Lê Văn Hùng  Ngô Thị Hồng
935 7.13 1704077368 Nguyễn Đỗ Phước Tiến 12/03/2009 Nam Kinh Nguyễn Duy Chúc Đỗ Thị Minh Phương
936 7.7 1604526397 Đoàn Minh Tiến 13/07/2009 Nam Kinh Đoàn Công Đoàn Tiêu Thị Ngọc Minh
937 7.9 1704076982 Trần Việt Tiến 24/06/2009 Nam Kinh Trần Văn Hiệp Nguyễn Thị Liên
938 7.4 1604611843 Hà Thị Thanh Tiền 15/03/2009 Nữ Kinh Hà Thanh Sang Huỳnh Thị Thu Hồng
939 7.10 155100568 Nguyễn Trung Tín 17/04/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Tỵ Trương Thị Thái Thùy
940 7.13 1702992391 Nguyễn Đình Toàn 06/02/2009 Nam Kinh Nguyễn Đình Toại Nguyễn Thị Thùy Dương
941 7.2 1804708087 Trần Nguyễn Việt Toàn 14/02/2009 Nam Kinh Trần Văn Châu Nguyễn Thị Ngọc Trinh
942 7.10 1604552348 Nguyễn Bích Trâm 05/05/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Bé Hai
943 7.13 1603493329 Phạm Quỳnh Trâm 01/12/2009 Nữ Kinh Phạm Thanh Bích Nguyễn Đắc Hoài Phi
944 7.6 1604552349 Nguyễn Trần Kim Trâm 09/05/2009 Nữ Kinh Nguyễn Minh Chính Trần Thị Tuyết
945 7.8 1604500590 Thiết Ngọc Bảo Trâm 07/08/2009 Nữ Kinh Thiết Ngọc Bình Nguyễn Thị Bích Hạnh
946 7.9 1603247754 Trương Bảo Ngọc Trâm 05/06/2009 Nữ Kinh Trương Đình Tùng Võ Nguyễn Kim Liên
947 7.10 1603250516 Bùi Hà Bảo Trân 01/01/2009 Nữ Kinh Bùi Văn Trực Hà Hồng Lý
948 7.6 1604526399 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/10/2009 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Lai Phạm Thị Minh
949 7.7 1604526400 Phạm Thái Bảo Trân 18/10/2009 Nữ Kinh Phạm Minh Sơn Thái Thị Bửu Châu
950 7.13 1603494780 Phan Nguyễn Huyền Trang 10/11/2009 Nữ Kinh Phan Văn  Châu Nguyễn Thị Thảo
951 7.3 1604611845 Lê Thị Kim Trang 07/07/2009 Nữ Kinh Lê Được Trần Thị Kim Thạch
952 7.4 1604692302 Lê Trần Huyền Trang 14/06/2009 Nữ Kinh Lê Văn Bắc Trần Thị Ánh Hồng
953 7.7 1604526401 Đặng Thị Đài Trang 24/05/2009 Nữ Kinh Đặng Văn Dương Trần Thị Bé Lai
954 7.7 1604526402 Đặng Thị Đoan Trang 24/05/2009 Nữ Kinh Đặng Văn Dương Trần Thị Bé Lai
955 7.9 1604530596 Nguyễn Ánh Kim Trang 08/01/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tiến Trần Thị Ánh Tuyết
956 7.12 1603250517 Phạm Phúc Minh Tri 02/12/2009 Nữ Kinh Phạm Thiên Quý Nguyễn Thị Thùy Trang
957 7.1 158532238 Đỗ Nguyễn Phước Trí 24/04/2009 Nam Kinh Đỗ Thanh Chung Nguyễn Thị Kim Minh
958 7.10 1603247755 Nguyễn Thiên Trí 29/05/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Trong  Nguyễn Lê Vân Trang 
959 7.2 1604692306 Nguyễn Minh Trí 25/08/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Năm Trần Thị Ngọc Hiếu
960 7.9 1604562597 Nguyễn Minh Trí 26/10/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Lý Nguyễn Thị Thu
961 7.13 155100484 Trương Minh Triết 01/09/2009 Nam Kinh Trương Minh Dũng Huỳnh Mai T Đông Vân
962 7.6 1604526404 Nguyễn Hữu Đại Triều 24/12/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Thành Bùi Thị Nhị Hà
963 7.7 1603250589 Phạm Quang Triều 05/02/2009 Nam Kinh Phạm Văn Thủy Đậu Thị Thảo
964 7.13 1603250518 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 08/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Đăng Phong Võ Thị Thúy
965 7.4 1604530597 Vương Hữu Trọng 23/01/2009 Nam Kinh Vương Hữu Bình Nguyễn Ngô Oanh Thi
966 7.6 1604530598 Huỳnh Tấn Trọng 26/08/2009 Nam Kinh Huỳnh Tấn Quang Đặng Thị Tạo
967 7.9 1603247756 Ung Văn Trọng 01/03/2009 Nam Kinh Ung Văn Long Đặng Thị Ngọc Nở
968 7.1 158455588 Huỳnh Thanh Trúc 08/09/2009 Nữ kinh Huỳnh Quốc Thái Lương Thanh Thục
969 7.13 155100418 Đoàn Nguyễn Thanh Trúc 03/12/2009 Nữ Kinh   Đoàn Thị Ngọc Quý
970 7.12 1604182796 Trần Huỳnh Trung Trực 23/09/2009 Nam Kinh Trần Trung Thảnh Huỳnh Thị Nghiệp
971 7.10 155100344 Ngô Nhật Trường 13/12/2009 Nam Kinh Ngô Anh Thắng Trần Thị Hồng Trâm
972 7.6 1902203490 Võ Xuân Trường 18/02/2009 Nam Kinh Võ Ngọc Xứ  Trần Thị Lệ 
973 7.12 1704076984 Lê Khoa 11/02/2009 Nam Kinh Lê Hoàng Dũng Lê Thị Hoa Tiên
974 7.7 1603247751 Nguyễn Giang Minh 18/11/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Thành  Giang Thư Quỳnh
975 7.13 159742736 Nguyễn Mạnh Đình Tuân 18/09/2009 Nam Kinh Nguyễn Mạnh Toàn Phan Đình Kim Anh
976 7.1 1703493591 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 09/08/2009 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Thị Hồng
977 7.13 1603251143 Nguyễn Minh Tuấn 31/01/2009 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Thuận Nguyễn Từ Giao My
978 7.2 158455590 Trần Duy Anh Tuấn 09/03/2009 Nam Kinh Trần Duy Tân Nguyễn Thị Trang
979 7.6 2006947560 Đinh Anh Tuấn 19/01/2009 Nam Kinh Đinh Văn Ninh Trần Thị Thanh Yến
980 7.8 2007027183 Lê Quốc Tuấn 17/01/2009 Nam Kinh Lê Thanh Việt Hùng Nguyễn Thị Bạch Thu
981 7.8 1604552350 Trần Mạnh Tùng 08/06/2009 Nam Kinh Trần Văn Thảo Lê Thị Thanh Thu
982 7.10 1604552351 Trương Nguyễn Kim Tuyến 14/05/2009 Nữ Kinh Trương Văn Lệ Nguyễn Thị Thanh Hằng
983 7.3 1604611844 Hồ Nguyễn Như Tuyền 09/01/2009 Nữ Kinh Hồ Ngọc Vũ Nguyễn Thị Tú Trâm
984 7.4 1604692308 Nguyễn Đình Bích Tuyền 25/08/2009 Nữ Kinh Nguyễn Đình Ca Nguyễn Thị Bích Nga
985 7.9 1604526405 Phạm Nguyễn Thanh Tuyền 19/02/2009 Nữ Kinh Phạm Thiên Mãnh Nguyễn Mai Mỹ Trinh
986 7.1 1604667853 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Sơn Hà Thị Mến
987 7.5 1804571431 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/09/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Sơn Hà Thị Mến
988 7.6 155054810 Trần Thị Ngọc Tuyết 24/01/2009 Nữ Kinh Trần Văn Hòa Ngô Thị Lượng
989 7.2 1602187545 Nguyễn Ngọc Quỳnh Uyên 17/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Đình Trường Sơn Trần Thị Văn Ý
990 7.3 1703796120 Trần Lê Tú Uyên 21/07/2009 Nữ Kinh Trần Bảo Linh Lê Thị Bích Phương
991 7.4 152824596 Phạm Huyền Bích Uyển 05/10/2009 Nữ Kinh Phạm Đằng Nguyên Võ Ngọc Huyền Trân
992 7.11 1604530599 Nguyễn Ngọc Tường Vân 30/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Mộng Hà Nguyễn Thị Kim Loan
993 7.7 1603250521 Hàng Ngọc Khánh Vân 03/08/2009 Nữ Hoa Hàng Chí Cường Hồ Thị Ngọc Liên
994 7.8 1604552352 Mạch Huỳnh Thiên Vân 08/11/2009 Nữ Kinh Mạch Thanh Sơn  Huỳnh Thị Mĩ Hằng
995 7.5 1604611846 Phạm Tuyết Vàng 06/07/2009 Nữ Kinh Phạm Tấn Phương Nguyễn Thị Kim Dung
996 7.12 1604233797 Lê Trà Hạ Vi 13/08/2009 Nữ Kinh Lê Quang Vinh Trà Thị Thu Hiền
997 7.12 1604233828 Lê Trà Quỳnh Vi 13/08/2009 Nữ Kinh Lê Quang Vinh Trà Thị Thu Hiền
998 7.12 1604233878 Lê Trà Thụy Vi 13/08/2009 Nữ Kinh Lê Quang Vinh Trà Thị Thu Hiền
999 7.5 152822182 Đào Thanh Vi 11/03/2009 Nữ Kinh Đào Văn Tám Huỳnh Thị Chi
1000 7.10 1603494953 Huỳnh Vinh 10/10/2009 Nam Kinh Huỳnh Quang Nguyễn Thị Bích Thủy
1001 7.12 158455592 Hoàng Vinh 07/10/2009 Nam Kinh Hoàng Anh Dũng Lê Thị Kim Luông
1002 7.2 1703493596 Diều Hồ Quang Vinh 07/09/2009 Nam Kinh Diều Quang Minh Hồ Thị Nga
1003 7.4 158532244 Nguyễn Thái Vinh 17/09/2009 Nam Kinh Nguyễn Thái Quang Nguyễn Thị Xuân Nhi
1004 7.5 1604611847 Trần Nguyễn Chí Vinh 03/07/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Đức Trần Thị Minh
1005 7.6 1604562599 Trần Thanh Vinh 24/11/2009 Nam Kinh  Trần Ngọc Lâm Nguyễn Thị Bích Trực 
1006 7.9 1604562598 Đặng Ngọc Vinh 25/03/2009 Nam Kinh Đặng Văn Châu Nguyễn Thị Diễm Huyền
1007 7.2 158532246 Nguyễn Huỳnh Anh 31/01/2009 Nam Kinh Nguyễn Văn Thơm Huỳnh Thị Lanh
1008 7.3 1703797462 Trần Huy 22/12/2009 Nam Kinh Trần Huy Hoàng Lê Thị Kiều Lan
1009 7.6 1704077613 Phan Trịnh Gia 23/02/2009 Nam Kinh   Phan Thị Thanh Thương
1010 7.7 1604530600 Đào Trọng Duy 30/07/2009 Nam Kinh Đào Văn Đoàn Đặng Thị Hương Giang
1011 7.12 1604552353 Võ Nguyên Vương 21/12/2009 Nam Kinh Võ Văn Cẩn Nguyễn Thị Hồng Vân
1012 7.4 158455596 Đỗ Chí Vương 19/01/2009 Nam kinh Đỗ Thành Trung Phạm Thị Mai
1013 7.5 1805916880 Phạm Quốc Vương 09/06/2009 Nam Kinh Phạm Quốc An Cao Thị Cúc
1014 7.8 1603495800 Trần Vương 22/02/2009 Nam Kinh Trần Thanh Việt Nguyễn Thị Thảo
1015 7.1 1703797463 Lương Nguyễn Hoàng Vy 13/06/2008 Nữ Kinh Lương văn Tịnh  Nguyễn Thị Hiếu
1016 7.1 1703796124 Vũ Yến Vy 21/10/2009 Nữ Kinh Vũ Hoàng Ngọc Ngô Thị Phê
1017 7.10 1604552355 Ngô Tường Vy 01/03/2009 Nữ Kinh Ngô Văn Phương  Nguyễn Thị Cẩm Vân
1018 7.10 155100664 Trần Gia Vy 13/04/2009 Nữ Kinh Trần Hữu Thiết Trần Thanh Thu
1019 7.11 1805196246 Nguyễn Lê Chí Tường Vy 06/01/2009 Nữ Kinh Lê Hữu Khang Nguyễn Thị Hiển
1020 7.11 1604526406 Nguyễn Lê Khánh Vy 24/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Hiệp Lê Thị Thu Trang
1021 7.11 1604530601 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/11/2009 Nữ Kinh Nguyễn Mộng Hà Nguyễn Thị Kim Loan
1022 7.13 155100424 Trương Thanh Đan Vy 28/09/2009 Nữ Kinh Trương Lê Anh Tú Nguyễn Thanh Hồng
1023 7.2 1604611849 Phạm Tường Vy 23/09/2009 Nữ Kinh Phạm Văn Vui Bùi Thị Hồng Lan
1024 7.3 1604692310 Trần Hoài Yến Vy 01/01/2009 Nữ Kinh Trần Hữu Quốc Đỗ Thị Bích Trâm
1025 7.4 1604543748 Đinh Thị Uyên Vy 05/12/2008 Nữ Kinh Định Văn Tùng Nguyễn Thị Mỹ Trang
1026 7.4 1805907356 Trần Nguyễn Thanh Vy 26/09/2009 Nữ Kinh Trần Văn Sơn Nguyễn Thanh Thùy
1027 7.5 158455598 Võ Nguyễn Anh Vy 23/05/2009 Nữ kinh Võ Minh Lợi Nguyễn Thị Hiếu 
1028 7.7 156881884 Trịnh Ngọc Tường Vy 10/09/2009 Nữ Kinh Trịnh Ngọc Quang Nguyễn Thúy Vân
1029 7.9 1604552354 Huỳnh Thị Hà Vy 15/04/2009 Nữ Kinh Huỳnh Quang Vinh Nguyễn Thị Hà
1030 7.8 1603250524 Lương Huỳnh Khôi Vỹ 27/11/2009 Nam Kinh Lương Thuận Hải Huỳnh Thị Liên
1031 7.9 1604526408 Võ Thanh Xuân 28/12/2009 Nữ Kinh Võ Ngọc Hùng Nguyễn Thị Bé
1032 7.2 1604692311 Huỳnh Như Ý 11/10/2008 Nữ Kinh Huỳnh Thái Sơn Nguyễn Thị Thủy
1033 7.1 1604543749 Nguyễn Thị Hải Yến 18/12/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Phước Đặng Thị  Mỵ
1034 7.10 1603250526 Mạc Nhã Yến 26/11/2009 Nữ Kinh Mạc Nguyên Kha Bùi Lê Kim Thắm
1035 7.13 159700262 Nguyễn Nhật Hoàng Yến 20/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Tuyết Huệ
1036 7.2 152822644 Nguyễn Phan Hoàng Yến 06/04/2009 Nữ Kinh Nguyễn Văn Lợi Phan Thị Kim Phượng
1037 7.3 1604611850 Lê Thị Ngọc Hải Yến 27/07/2009 Nữ Kinh Lê Văn Ngọc Trần Thị Minh Nguyệt
1038 7.3 1604667858 Trần Ngọc Bảo Yến 06/07/2009 Nữ Kinh Trần Trung Thiện Phạm Thị Tú Trinh
1039 7.5 1805926460 Nguyễn Lưu Hoàng Yến 23/06/2008 Nữ Kinh Nguyễn Lưu Luật Tạ Thị Cẩm Vân
K8
1040 8.10 1902201923 Lê Ngọc Khả Ái 02/08/2008 Nữ Kinh Lê Ngọc Đen Bùi Thị Thúy Liễu
1041 8.11 1902201924 Trần Ngọc Hồng Ái 27/09/2008 Nữ Kinh Trần Công Thông Nguyễn Thị Hồng
1042 8.11 1902201925 Trần Ngọc Như Ái 27/09/2008 Nữ Kinh Trần Công Thông Nguyễn.T.Hồng
1043 8.1 1902201901 Bùi Lâm Nhã An 13/10/2008 Nữ Kinh Bùi Hữu Hào Nguyễn Thị Hồng Hiếu
1044 8.12 1902201903 Nguyễn Hữu Thuận An 26/12/2008 Nam Kinh Nguyễn Hữu Sáng Nguyễn Thị Thế Tân
1045 8.12 1902201905 Nguyễn Trần Gia An 08/04/2008 Nữ Kinh Nguyễn Trường Ký Trần Thị Lành
1046 8.2 1902201906 Phạm Hà Thanh An 04/12/2008 Nữ Kinh Phạm Hoàng Vũ Hà Thị Quế Mây
1047 8.4 1902201902 Lê Mỹ An 20/06/2008 Nữ Kinh Lê Văn Thành  Lê Thị Hoa 
1048 8.4 1902201909 Trương Nguyễn Tường An 30/05/2008 Nam Kinh   Trương Thị Bích Vân
1049 8.6 1902201907 Trần Diễm Hồng An 25/10/2008 Nữ Kinh Trần Tấn Trung Nguyễn Xuân  Ly Băng
1050 8.7 1902201904 Nguyễn Thành An 11/10/2008 Nam Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Trịnh Thị Cúc
1051 8.8 1903255110 Ngô Gia An 15/08/2008 Nữ Kinh   Ngô Thị Thiếu Anh
1052 8.1 1902201926 Huỳnh Công Ân 02/07/2008 Nam Kinh Huỳnh Văn Đông Ngô Thị Điệp
1053 8.1 1902201910 Đặng Lưu Vy Anh 29/06/2008 Nữ Kinh Đặng Hoài Phong Lưu Thị Kim Liên
1054 8.10 1902201921 Phạm Trúc Anh 06/06/2008 Nữ Kinh Phạm Trung Kiên TôThị Thùy Trang
1055 8.11 1902201913 Nguyễn Huy Anh 16/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Huy Hùng Phan Thị Thu Hà
1056 8.12 1902201912 Lương Quỳnh Anh 01/02/2008 Nữ Kinh Lương Văn Hà Nguyễn Thị Như Hằng
1057 8.2 1902201917 Nguyễn Thị Kim Anh 14/05/2008 Nữ Kinh Nguyễn Hải Nhân Nguyễn Thị Kim
1058 8.3 1902201911 Đỗ Thị Kim Anh 30/07/2008 Nữ Kinh Đỗ Văn Minh Nguyễn Thị Hợi
1059 8.5 1902201918 Nguyễn Thị Kim Anh 21/02/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thành Trung Võ Thị Huyền Trang
1060 8.6 1902201919 Nguyễn Vũ Vân Anh 18/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đức Kiên  Nguyễn Vũ Minh Trang
1061 8.7 1902201914 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 30/06/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đình Tám Nguyễn Thị Hồng Phương
1062 8.7 1902201916 Nguyễn Quỳnh Anh 12/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đỗ Ngọc Tuấn Nguyễn Thị Chói
1063 8.7 1902201922 Phan Nguyễn Vân Anh 10/01/2008 Nữ Kinh Phan Thanh Phương Nguyễn Thụy Tường Vân
1064 8.8 1902201915 Nguyễn Như Anh 14/06/2008 Nữ Kinh Nguyễn võ Anh Việt Nguyễn.T.Tường Vy
1065 8.11 1902201927 Lê Văn Bản 01/06/2008 Nam Kinh Lê văn Thiện Đặng Thị Kim Út
1066 8.6 1902201942 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 05/08/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thị Thanh Nga
1067 8.8 1902443043 Trần Phạm Ánh Băng 14/02/2008 Nữ Kinh Trần Văn Dũng Phạm Thụy Thùy Phương
1068 8.1 1902201944 Hồ Nguyễn Trọng Bằng 10/08/2007 Nam Kinh Hồ Ngọc Vũ Nguyễn Thị Tú Trâm
1069 8.1 1803703026 Nguyễn Quốc Bằng 27/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Hòa Nguyễn Thị Phượng
1070 8.1 1902201933 Nguyễn Gia Bảo 08/03/2008 Nam Kinh Nguyễn Quốc Hùng Quách Thị Hằng
1071 8.10 1902201930 Lê Gia Bảo 20/01/2008 Nam Kinh Lê Hải Đăng Nguyễn Thị Ngọc Huyền
1072 8.11 1902201938 Trần Gia Bảo 24/02/2008 Nam Kinh Trần Quang Thái Lê Thị Mỹ Hạnh
1073 8.2 1902201929 Hà Nguyên Bảo 23/02/2008 Nam Kinh Hà Thanh Xuân Nguyễn Thị Tú My
1074 8.2 1902201936 Nguyễn Văn Bảo 14/06/2008 Nam Kinh   Nguyễn Thị Bích Hiền
1075 8.4 1902201940 Trần Phan Chí Bảo 03/08/2008 Nam Kinh Trần Chí Nhân Phan Thị Huyền Trang
1076 8.5 1902201928 Đinh Hoàng Gia Bảo 26/08/2008 Nam Kinh Đinh Hoàng Tuấn Trương Thị Vân Duyên
1077 8.5 1902201935 Nguyễn Huỳnh Bảo 13/04/2008 Nam Kinh Nguyễn Bá Lân Huỳnh Thị Thanh Luyện
1078 8.6 1902201939 Trần Lê Gia Bảo 04/11/2008 Nam Kinh Trần Văn Hiến Lê Thị Tuyết
1079 8.7 1902201931 Lương Gia Bảo 23/07/2008 Nam Kinh Lương Tuấn Khanh Phạm Thị Ánh Hồng
1080 8.7 157174176 Ngô Gia Bảo 05/02/2008 Nam Kinh Ngô Trọng Hòa  Nguyễn Thị Bình 
1081 8.8 1902201934 Nguyễn Gia Bảo 01/06/2008 Nam Kinh Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Thị Mỹ Liên
1082 8.8 1902175918 Lê Hoàng Gia Bảo 26/03/2008 Nam Kinh Lê Văn Bình Lê Thị Mỹ Trang
1083 8.9 1902201937 Tô Gia Bảo 25/06/2008 Nam Kinh Tô Thành Lân Trần Thì Hường
1084 8.9 1902201941 Trần Quốc Bảo 31/08/2008 Nam Kinh Trần Văn Sang Nguyễn Thị Trang
1085 8.1 1902201947 Trần Thị Uyên Bình 01/09/2008 Nữ Kinh Trần Hạo Nhiên Lê Thị Thùy Trinh
1086 8.3 1902201946 Huỳnh Võ Công Bình 24/10/2007 Nam Kinh Huỳnh Công Danh Võ Thị Sương
1087 8.11 1902201952 Trần Đặng Hoàng Châu 14/03/2008 Nữ Kinh Trần Đồng Thọ  Đặng Xuân Hoa
1088 8.4 1902201951 Nguyễn Thị Minh Châu 24/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Danh Nguyễn Thị Thái Xuân
1089 8.6 1902201950 Ngô Nguyễn Băng Châu 05/12/2008 Nữ Kinh Ngô Đức Tín Nguyễn Thị Thanh Vân
1090 8.6 1902201953 Trần Hữu Anh Châu 20/08/2008 Nữ Kinh Trần Hữu Linh Nguyễn Thị Ngọc Lệ
1091 8.8 1902201949 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 26/10/2008 Nữ Kinh Huỳnh Văn Trung  
1092 8.12 1902201954 Bùi Thị Kim Chi 22/06/2008 Nữ Kinh Bùi Đăng Bảy Lưu Thị Hồng Vinh
1093 8.12 1902201955 Lê Ngọc Lam Chi 25/06/2008 Nữ Kinh Lê Hồng Phương Huỳnh Trần Hồng Ngọc
1094 8.4 1902201956 Nguyễn Ngọc Khánh Chi 18/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Sương Trần Thị Hồng Ngân
1095 8.6 1902201957 Phan Linh Chi 31/08/2008 Nữ Kinh Phan Tại Lam Đinh Thị Thu Trinh
1096 8.12 1902201958 Bùi Ngô Minh Chiến 28/12/2008 Nam Kinh Bùi Minh Hiếu Ngô Thị Hoài Mỹ
1097 8.4 1902201959 Nguyễn Mạnh Chiến 10/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Quốc Khánh Phạm Thị Tuyết
1098 8.7 1902201961 Bùi Nguyễn Minh Chuyên 13/09/2008 Nữ Kinh Bùi Xuân Độ Nguyễn Thị Thúy Liễu
1099 8.1 1902201963 Nguyễn Tấn Cường 25/10/2007 Nam Kinh Nguyễn Tấn Thoa Nguyễn Thị Kim Chỉnh
1100 8.5 1902201964 Phạm Văn Cường 25/10/2007 Nam Kinh Phạm Văn Sinh Nguyễn Thị Bích Phượng
1101 8.2 1902201985 Nguyễn Lê Thị Trang Đài 19/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Khảnh Lê Trường Huy Trân
1102 8.1 1902201986 Nguyễn Bảo Đại 20/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Bảo Đỗ Thi Tiễn
1103 8.1 1902201967 Đặng Dân 23/06/2008 Nam Kinh Đặng Luân Trần Thị Kim Thảo
1104 8.10 1902201968 Trần Thụy Hoàng Dân 28/07/2008 Nữ Kinh Trần Xuân Đông Bùi Thị Bé Phương
1105 8.12 1902201988 Đỗ Mạc Linh Đan 27/04/2008 Nữ Kinh Đỗ M.P.H.D.K Linh Nguyễn Thị Thu Thanh
1106 8.12 1902201989 Nguyễn Đình Trúc Đan 28/07/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đình Duy HuỳnhThị Minh  Nhiên
1107 8.12 1902201998 Nguyễn Khánh Đăng 07/02/2008 Nam Kinh Nguyễn Xuân Hòa Ngô Xuân Khánh Vân
1108 8.5 1803703039 Võ Hải Đăng 21/12/2007 Nam Kinh Võ Thành Nam  Trần Thị Kim Loan 
1109 8.7 1902201999 Võ Minh Đăng 03/10/2008 Nam Kinh   Võ Thị Dậu
1110 8.2 1902201966 Nguyễn Hoàng Danh 18/06/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Sanh Lê Thị Kim Thoa
1111 8.7 1902201965 Lê Thành Danh 09/12/2008 Nam Kinh Lê Văn Thanh Trần Thị Thanh Hồng
1112 8.1 1902201995 Nguyễn Hoàng Minh Đạt 08/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Minh Hoàng Trần Thị Thu Thảo
1113 8.1 1902201996 Nguyễn Quốc Đạt 19/10/2008 Nam Kinh Nguyễn Xuân Thanh Đinh Thị Hoàng Vân
1114 8.12 1902201992 Hoàng Thành Đạt 07/06/2008 Nam Kinh Hoàng Đức Thịnh Bùi Mộng Diễm Nhi
1115 8.2 1902201991 Đặng Quốc Đạt 30/08/2008 Nam Kinh Đặng Văn Lân Nguyễn Thị Tú Linh
1116 8.3 1902201993 Huỳnh Tấn Đạt 23/11/2008 Nam Kinh Huỳnh Ngọc Đà Dương Thị Mệnh
1117 8.3 1902201994 Kiều Minh Đạt 18/08/2008 Nam Kinh Kiều Minh Đức Lê Thị Bích Liễu
1118 8.4 1902201997 Trần Văn Đạt 24/06/2008 Nam Kinh Trần Văn An Huỳnh Thị Thảo
1119 8.8 1902201990 Bùi Gia Đạt 19/05/2008 Nam Kinh   Bùi Lê Phương Thảo
1120 8.1 1902201969 Hồ Ngọc Diệu 22/11/2008 Nữ Kinh Hồ Đình Khải Nguyễn Ngọc Thiên Thanh
1121 8.6 1902201970 Huỳnh Trương Khánh Diệu 01/01/2008 Nữ Kinh Huỳnh Thanh Dũng Trương Thị Thủy Tiên
1122 8.6 1902201971 Nguyễn Thiệu Dinh 27/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Dũng Trần Thị Ái Duyên
1123 8.1 1902202000 Đỗ Quỳnh Khánh Đoan 22/06/2008 Nữ Kinh Đỗ Thành Trung Nguyễn Thị Lệ
1124 8.9 1902202001 Nguyễn Văn Đông 13/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Bộ Nguyễn Thị Nhài
1125 8.5 1902202002 Lê Huỳnh Đức 15/01/2008 Nam Kinh Lê Văn Hợi Huỳnh Thị Hương 
1126 8.5 1902202003 Nguyễn Văn Đức 08/06/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Huỳnh Nguyễn Thị Hòa
1127 8.7 1902201973 Phạm Thùy Dung 26/08/2008 Nữ Kinh Phạm Văn Mười Phạm Thị Ngọc Loan
1128 8.10 1902201975 Nguyễn Tấn Dũng 14/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Tấn Trung Phan Thị Mỹ Khánh
1129 8.2 1902201974 Lê Trung Dũng 28/01/2008 Nam Kinh Lê Văn Dự Lê Thị Xuyên
1130 8.2 1902201984 Nguyễn Lê Hạ Thùy Dương 23/07/2008 Nữ Kinh Nguyễn Lê Trần Đại Nguyễn Thị Loan
1131 8.8 1902201983 Nguyễn Hồng Hải Dương 23/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thẩm Nguyễn Thị Hồng Hạnh
1132 8.1 1902201976 Huỳnh Thanh Duy 14/01/2008 Nam Kinh Huỳnh Thanh Trúc Đỗ Thị Bích Phương
1133 8.11 1902201978 Lương Phúc Duy 20/11/2008 Nam Kinh Lương Văn Mười Phan Thị Hà
1134 8.2 1902201980 Nguyễn Văn Duy 26/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Cường Nguyễn Phạm Ngọc Diêu
1135 8.6 1902201977 Lê Khánh Duy 16/04/2008 Nam Kinh Lê Văn Phương Lê Thị Duyên
1136 8.7 1902201979 Nguyễn Minh Duy 25/08/2008 Nam Kinh Nguyễn Minh Tiến Tạ Thị Kim Nhung
1137 8.12 1902201982 Phạm Thùy Duyên 27/04/2008 Nữ Kinh Phạm Phước Trung Phạm Thị Mỹ Linh
1138 8.4 1902201981 Đặng Mỹ Duyên 15/12/2008 Nữ Kinh Đặng Hoàng Phi Tống Thị Chín
1139 8.5 1902202004 Nguyễn Lê Hoàng Gia 16/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Minh Châu Lê Thị Lan
1140 8.4 1902202006 Vũ Trường Giang 16/05/2004 Nam Kinh Vũ Ngọc Lâm Lê Hồng Tư
1141 8.7 1902202005 Huỳnh Kim Ngân Giang 09/09/2008 Nữ Kinh Huỳnh Văn Khải Huỳnh Thị Kim Hoài
1142 8.7 1902202008 Phạm Thu 27/04/2008 Nữ Kinh Phạm Văn Khải Trương Thị Kim Phượng
1143 8.8 1902202007 Nguyễn Quý 26/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Quý Hồng Huỳnh Thị Loan
1144 8.5 1902352234 Phan Văn Hai 04/01/2007 Nam Kinh Phan Văn Được Ngô Thị Loan
1145 8.10 1902202023 Nguyễn Trần Gia Hân 22/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Duy Quang  Trần Thị Lợi
1146 8.10 1902202028 Trương Nguyễn Gia Hân 24/02/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đình Huân Trương Thị Tuyết Trinh
1147 8.11 1902202018 Hồ Bảo Gia Hân 28/03/2008 Nữ Kinh Hồ Văn Khánh Trần Thị Xuân Tâm
1148 8.11 1902202019 Lê Đặng Khánh Hân 08/08/2008 Nữ Kinh Lê Trọng Tài Đặng.T.Ngọc Diệp
1149 8.12 1902202022 Nguyễn Ngọc Gia Hân 18/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đức Huy Trần Thị Nhi
1150 8.12 1902202024 Nguyễn Võ Ngọc Hân 08/05/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đăng Phong Võ Thị Thúy
1151 8.6 1902202026 Quách Gia Hân 25/10/2008 Nữ Kinh Quách Hiếu Nguyễn Thị Bích Liễu
1152 8.8 1902202025 Phan Nguyễn Gia Hân 15/04/2008 Nữ Kinh Phan Gia Hội Nguyễn Thị Xuân Hương
1153 8.9 1902202021 Lê Thị Cẩm Hân 17/05/2008 Nữ Kinh Lê Phước Huy Võ Thị Tài
1154 8.2 1900998950 Dương Thị Mỹ Hằng 12/01/2007 Nữ Kinh   Dương Thị Chính
1155 8.5 1902202017 Đặng Thị Mỹ Hằng 28/10/2008 Nữ Kinh   Đặng Thị Loan
1156 8.3 1902202010 Kiều Văn Hạnh 04/02/2008 Nam Kinh Kiều Văn Giang Nguyễn Thị Nga
1157 8.3 1902202011 Nguyễn Lê Tuyết Hạnh 08/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hiệp Lê thi Năm
1158 8.9 1902202013 Nguyễn Lê Anh Hào 10/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Hồng Lê Thị Bích Liên
1159 8.10 1902202015 Nguyễn Hữu Tuyết Hảo 23/07/2008 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
1160 8.2 1902202014 Đặng Thị Kiếm Hảo 19/09/2008 Nữ Kinh Đặng Kiếm Hùng Nguyễn Thị Quý
1161 8.5 1902202016 Trần Thanh Hảo 05/11/2008 Nam Kinh Trần Thanh Hoàng Huỳnh Thị Kim Dung
1162 8.8 1902202029 Phạm Văn Kim Hậu 18/03/2008 Nữ Kinh Phạm Minh Vũ Văn Thị Kim Hằng
1163 8.7 1902202030 Đỗ Thị Thảo Hiền 14/05/2008 Nữ Kinh Đỗ Công Thành Trịnh Thị Lợi
1164 8.1 1902202034 Lê Trung Hiếu 13/02/2008 Nam Kinh   Lê Thị Ánh Ngọc 
1165 8.10 1902202033 Lê Nguyễn Kim Hiếu 04/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mạnh Lê Kim No
1166 8.10 1902202038 Nguyễn Trung Hiếu 12/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Hên Nguyễn Thị Bê
1167 8.11 1902202036 Nguyễn Mai Hiếu 17/04/2008 Nam Kinh Nguyễn Phi Hùng Mai Thị Tươi
1168 8.3 1902202037 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 17/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Út Phan Thị Tuyết
1169 8.3 1902202041 Võ Văn Trung Hiếu 29/08/2008 Nam Kinh Võ Đình Dũng Trần Thị Thu Tâm
1170 8.5 1902202040 Trần Công Hiếu 21/02/2008 Nam Kinh Trần Văn Hải Phạm Thị Anh
1171 8.6 1902202039 Phan Thanh Hiếu 16/10/2008 Nam Kinh Phan Văn Hai  Hứa Thị Công
1172 8.4 1902202043 Phan Thị Kim Hoa 01/05/2008 Nữ Kinh Phan Thành Đức Nguyễn Anh Đào
1173 8.6 1902202042 Nguyễn Thị Bích Hoa 23/07/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dũng Mai Thị Hòa
1174 8.12 1902202045 Trần Quang Hòa 17/11/2008 Nam Kinh Trần Xuân Quang Huỳnh Thị Bích Thùy
1175 8.2 1902202046 Trương Thị Diệu Hòa 25/09/2008 Nữ Kinh   Trương Thị Ngôi
1176 8.7 1902202047 Kiều Thị Thanh Hoài 09/09/2008 Nữ Kinh Kiều Anh Huy Lê Thị Hồng
1177 8.2 1902202050 Nguyễn Đình Hoàng 03/12/2008 Nam Kinh Nguyễn Đình Dụ Huỳnh Thị Thu Hòa
1178 8.4 1902202048 Huỳnh Thanh Hoàng 12/04/2008 Nam Kinh Huỳnh Thanh Huy Nguyễn Thị Thía
1179 8.8 1902202051 Nguyễn Huy Hoàng 22/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Minh Tài Nguyễn Ngọc Tuyền
1180 8.9 1902202049 Lê Minh Hoàng 11/10/2008 Nam Kinh Lê Tấn Lộc Trần Thị Loan
1181 8.3 1902202053 Đinh Kim Huệ 02/04/2008 Nữ Kinh Đinh Văn Hội Văn Thị Liên
1182 8.1 1902202055 Huỳnh Công Khánh Hùng 15/01/2008 Nam Kinh Huỳnh Công Anh Dũng  Ng Hoàng Hoa Nhung 
1183 8.10 1902202059 Trần Thanh Hùng 02/08/2008 Nam Kinh Trần Thanh Trung Trần Thị Rong
1184 8.11 1902202058 Trần Huy Hùng 25/05/2008 Nam Kinh Trần Thanh Lâm Phạm Thị Quyên
1185 8.3 1902202054 Đặng Minh Hùng 21/04/2008 Nam Kinh   Đặng Thị Ngọc Trinh
1186 8.3 1902202056 Nguyễn Trần Phi Hùng 23/03/2008 Nam Chăm Nguyễn Duy Hoàng NguyễnThị Thanh Thủy
1187 8.9 1902202057 Phạm Trần Quốc Hùng 31/01/2008 Nam Kinh Phạm Quốc Dũng Trần Thị Ngọc Quyên
1188 8.12 1902202084 Lê Dương Quang Hưng 08/12/2008 Nam Kinh Lê Văn Trường Dương Thị Trúc
1189 8.10 1902202072 Trần Minh Huy 27/11/2008 Nam Kinh Trần Ngọc Chiến Nguyễn Thị Hồng Dung
1190 8.12 1902202063 Huỳnh Nhật Huy 23/10/2008 Nam Kinh Huỳnh Nhật Chiến Phan Thị Bông
1191 8.12 1902202069 Phan Gia Huy 02/01/2008 Nam Kinh Phan Chánh Mỹ Mai Thị Minh Thúy
1192 8.12 1902202075 Trương Vĩnh Huy 18/02/2008 Nam Kinh Trương Vĩnh Phan Trần Thị Yến Xuân
1193 8.2 1902202064 Lê Gia Huy 22/09/2008 Nam Kinh   Lê Thị Cẩm Nhung
1194 8.3 1902202078 Vũ Đức Huy 11/12/2008 Nam Kinh Vũ Đình Đảo Nguyễn Thị Vân
1195 8.4 1902202065 Ngô Gia Huy 05/10/2008 Nam Kinh Ngô Quốc Bảo Trần Thị Kim Phụng
1196 8.4 1902202068 Nguyễn Gia Huy 09/02/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Dũng Trinh Thị Mỹ Linh
1197 8.4 1902202074 Trương Quốc Huy 26/03/2008 Nam Kinh Dương Văn Thưởng Trương Thị Mỹ Thúy
1198 8.5 1902202060 Đỗ Ngọc Huy 25/06/2008 Nam Kinh Đỗ Ngọc Hải Trần Thị Hai
1199 8.6 1902202066 Ngô Gia Huy 14/12/2008 Nam Kinh Ngô Thanh Toàn Nguyễn Thị Ngọc Nga
1200 8.7 1902202061 Hồ Hoàng Gia Huy 22/07/2008 Nam Kinh Hồ Hoàng Phong Bùi Thị Minh Châu
1201 8.7 1902202062 Huỳnh Chấn Huy 02/08/2008 Nam Kinh Huỳnh Tấn Phát Ngô Thị Thanh Tâm
1202 8.8 1902202073 Trần Thanh Huy 12/02/2008 Nam Kinh Trần Thanh Hiền Phạm Thị Kim Khanh
1203 8.9 1902202067 Nguyễn Đức Huy 17/02/2008 Nam Kinh Nguyễn Đức Duy Nguyễn Thị Hải Hà
1204 8.9 1902202070 Thoại Trương Minh Huy 14/09/2008 Nam Kinh Thoại Minh Tuấn Trương yến Như
1205 8.9 1902202071 Trần Hoàng Gia Huy 19/06/2008 Nam Kinh Trần Bảo Trung Hoàng Tuyết Mai
1206 8.5 1902202082 Nguyễn Phước Xuân Huyền 20/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Phước Đức   Đào Thị Xuân Hồng
1207 8.8 1902202083 Trương Ngọc Huyền 19/06/2008 Nữ Kinh Trương Văn Bình Lê Thị Hòa
1208 8.9 1902202080 Dương Kim Huyền 11/01/2008 Nữ Kinh Dương Văn Toàn Đỗ Ngọc Kim Hòa
1209 8.9 1902202081 Ngô Thị Thanh Huyền 25/11/2008 Nữ Kinh Ngô Anh Tuấn Phan Thị Hà
1210 8.8 1902202085 Lê Quang Khả 13/10/2008 Nam Kinh Lê Văn Minh Phạm Thị Thu Cúc
1211 8.4 1902202086 Đặng Ngọc Khải 21/06/2008 Nam Kinh Đặng Ngọc Hùng Lê Thị Thuỳ Dung
1212 8.10 1902202087 Huỳnh Cao Bảo Khang 17/09/2008 Nam Kinh Huỳnh Thanh Hà Cao Thị Thắm
1213 8.10 1902202093 Phạm Hữu Gia Khang 11/10/2008 Nam Kinh Phạm Khánh Sang Ng Thị Ngọc Hạnh
1214 8.11 1902202088 Kiều Trí Khang 12/02/2008 Nam Kinh Kiều Trí Tòng Hoàng Thị Ngọc Ánh
1215 8.11 1902202092 Nguyễn Phúc An Khang 04/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Kim Thanh
1216 8.12 1902202089 Lê Hoàng Khang 17/02/2008 Nam Kinh Lê Hoàng Văn Lượm Lê Thị Thúy Vy
1217 8.3 1902202090 Nguyễn Duy Khang 28/04/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Lê Ánh Hồng
1218 8.6 1902202091 Nguyễn Minh Khang 29/12/2008 Nam Kinh Nguyễn Minh Dũng Trần Thị Thanh Hà
1219 8.7 1902202094 Phạm Phúc Khang 15/10/2008 Nam Kinh Phạm Phi Hải Phạm Thị Thoại
1220 8.8 1902202095 Trần Nguyễn Duy Khang 14/11/2007 Nam Kinh Trần Văn Trường Nguyễn Thị Thanh Hằng
1221 8.10 1902202097 Phan Võ Vi Khanh 29/07/2008 Nữ Kinh Phan Hữu Minh Võ Thị Tuyết Hồng
1222 8.1 1902202100 Trần Hữu Khánh 06/09/2008 Nam Kinh Trần Hữu Phúc Trần Thị Hồng
1223 8.11 1902202098 Đỗ Thị Ngọc Khánh 21/07/2008 Nữ Kinh Đô Huy Sơn Đinh Thị Lê Châu
1224 8.8 1902202099 Nguyễn Hồng Diệp Khánh 02/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mười Nguyễn Thị Hồng Loan
1225 8.8 1902202101 Trần Lê Duy Khánh 10/01/2008 Nam Kinh Trần Minh Cảnh Lê Thị Hương
1226 8.9 1902202102 Võ Đình Khiêm 09/08/2008 Nam Kinh Võ Đình Khoa Nguyễn Thị Thanh Xuân
1227 8.10 1902202103 Lê Anh Khoa 05/04/2008 Nam Kinh   Lê Thị Ba
1228 8.12 1902202104 Nguyễn Anh Khoa 19/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Anh Quân Nguyễn Thị Minh Yến
1229 8.9 1902202105 Nguyễn Anh Khoa 23/11/2008 Nam Kinh Nguyễn. H Duy Quang Nguyễn. T Ngọc Nhân
1230 8.9 1902202106 Trần Đăng Khoa 09/07/2008 Nam Kinh Trần Văn Tuân Ng Ngô Thị Yên Thi
1231 8.10 1902202111 Trần Minh Khôi 16/04/2008 Nam Kinh Trần Châu Tuấn Lê Minh Mãi
1232 8.2 1902202109 Nguyễn Đăng Khôi 11/11/2008 Nam Kinh Nguyễn Anh Tiến Trần Thị Kim Anh
1233 8.3 1902202108 Nguyễn Đăng Khôi 01/11/2008 Nam Kinh Nguyễn Phước Thiện Trần Thị Đông
1234 8.6 1902202107 Hoàng Ngọc Đăng Khôi 11/01/2008 Nam Kinh Hoàng Ngọc Tú Bùi Thị Diễm Trang
1235 8.6 1902202110 Nguyễn Đức Khôi 03/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Hưng Dương Thị Hòa
1236 8.7 1902202112 Trần Nguyễn Anh Khôi 07/08/2008 Nam Kinh Trần Quốc Toàn Nguyễn Thị Lợi
1237 8.11 1902202113 Bùi Nguyễn Minh Khuê 18/08/2008 Nữ Kinh Bùi Trung Văn Nguyễn Thị Hường
1238 8.8 1902202114 Nguyễn Ngọc Anh Khuê 10/06/2008 Nữ Kinh Nguyễn Dũng Nguyễn Thị Hiếu
1239 8.2 1902202116 Nguyễn Trung Kiên 02/12/2008 Nam Kinh   Nguyễn Thị Hường
1240 8.3 1902202115 Hồ Phan Trung Kiên 22/12/2008 Nam Kinh Hồ Văn Tám Phan Thị Diệu Xuân
1241 8.10 1902202118 Huỳnh Đỗ Gia Kiệt 26/07/2008 Nam Kinh Huỳnh Tất Thành Đỗ Nguyễn Thùy Đoan
1242 8.11 1902202119 Lê Đình Anh Kiệt 07/12/2008 Nam Kinh Lê Đình Tân Dương Thị Thư
1243 8.3 1803703091 Phạm Minh Kiệt 28/12/2004 Nam Kinh Phạm Chó Huỳnh Thị Tơ
1244 8.8 1902202121 Nguyễn Phạm Anh Kiệt 02/12/2008 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Dân Phạm Thị Thanh Dịu
1245 8.5 1902202122 Lê Thị Mỹ Kiều 29/02/2008 Nữ Kinh Lê Tấn Linh Nguyễn Thị Thanh Hòa
1246 8.11 2007747972 Lê Minh Kỳ 14/12/2008 Nam Kinh Lê Minh Quang Lê Thị Nhân Độ
1247 8.3 1804338848 Lâm Thùy Lâm 29/08/2008 Nữ Kinh Lâm Trường Thiện Lê Bé Sáu
1248 8.4 1902202123 Phạm Văn Lâm 26/05/2008 Nam Kinh Phạm Văn Linh Nguyễn Thị Bích Thảo
1249 8.4 1902202125 Võ Văn Lâm 09/11/2007 Nam Kinh Võ Văn Bích Lê Thị Loan
1250 8.9 1902202124 Phan Thanh Lâm 06/12/2008 Nam Kinh Phan Ngọc Lành Nguyễn Thị Thanh Thúy
1251 8.4 1902202126 Nguyễn Đặng Phi 22/04/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Nhanh Nguyễn Thị Kim Hoa
1252 8.10 1902202127 Dương Thị Mỹ Linh 22/06/2008 Nữ Kinh   Dương Thị Chính
1253 8.10 1902202128 Lê Nhật Linh 25/08/2008 Nam Kinh Lê Văn Hải Phạm Thị Thêm
1254 8.12 1902202131 Nguyễn Thùy Trúc Linh 16/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Vĩnh Tài Đậu Thị Thu Hương
1255 8.12 1902202132 Phạm Đình Nhã Linh 27/10/2008 Nữ Kinh Phạm Thanh Hải  Lê Thị Ngọc Diễm 
1256 8.12 1902202135 Võ Thảo Linh 19/11/2008 Nữ Kinh Võ Toàn Dân Mai Phúc Tường Vân
1257 8.3 1903453176 Nguyễn Mai Nhật Linh 20/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Tấn Thân Mai Thị Hoài Thương
1258 8.3 1902202134 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/2008 Nữ Kinh Trần Minh Ngọc Nguyễn Thị Hải Yến
1259 8.5 1902202129 Nguyễn Gia Nhật Linh 27/02/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Lượm Nguyễn Thị Ngọc Luyến
1260 8.6 1902202133 Phan Thị Hà Linh 22/08/2008 Nữ Kinh Phan Thái Nguyên Lê Thị Bích Thủy
1261 8.7 1902202140 Thái Vĩnh Lộc 06/02/2008 Nam Kinh Thái Hoàng Quốc Đạt Mã Thị Bé
1262 8.11 1902202136 Kim Nam Long 23/09/2008 Nam Kinh Kim Đê Lưu Nữ An Nhàn
1263 8.11 1902202138 Phan Quang Long 01/07/2008 Nam Kinh Phan Minh Toàn Nguyễn Thị Úc
1264 8.7 1902202137 Nguyễn Võ Hoàng Long 10/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Giàu Võ Thị Nga
1265 8.10 1902202141 Nguyễn Tấn Luật 17/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Tấn Linh Nguyễn Thị Thanh Tiên
1266 8.5 1902202142 Nguyễn Thị Thanh Luyến 23/06/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Lương Lê Thị Nhớ
1267 8.12 1902202144 Phạm Hồ Hoàng Mai 14/08/2008 Nữ Kinh Phạm Biên Thuỳ Hồ Thị Lam
1268 8.8 1902202143 Lê Thị Thanh Mai 25/03/2008 Nữ Kinh Lê Hải Mười Nguyễn Thị Quyết
1269 8.6 1902202145 Phạm Đức Mạnh 27/04/2008 Nam Kinh Phạm Đình Thuấn Đinh Thị Hiền
1270 8.11 1902202148 Nguyễn Hoàng Anh Minh 04/10/2008 Nam Kinh Nguyễn Thái Bình Phan Thị Huệ
1271 8.6 1902202151 Phan Ngô Ngọc Minh 21/07/2008 Nữ Kinh Phan Chánh Đức Nguyễn Thị Thu
1272 8.7 1902202147 Lê Nhật Minh 02/12/2008 Nam Kinh Lê Ngọc Tuấn Từ Thị Nhuần
1273 8.7 1902202150 Nguyễn Trần Tân Minh 21/08/2008 Nữ Kinh   Nguyễn Minh Phụng
1274 8.7 1902202153 Phan Văn Nhật Minh 12/10/2008 Nam Kinh Phan Văn Vinh Hồ Thị Hậu
1275 8.8 1902202149 Nguyễn Quốc Minh 10/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Thị Mỹ Dung
1276 8.8 1902202152 Phan Nhật Minh 05/10/2008 Nam Kinh Phan Trọng Hường Nguyễn Thị Minh Thảo
1277 8.9 1902202146 Diệp Tứ Minh 04/07/2008 Nam Kinh Diệp Thế Phong Ngô Thị Duyên
1278 8.12 1902202154 Nguyễn Ngô Diễm My 04/08/2008 Nữ Kinh Nguyễn Duy Phương Ngô Thị Diễm Nhung
1279 8.4 1902202156 Trương Thị Thảo My 19/07/2008 Nữ Kinh Trương Quốc Hóa Trần Thị lệ Trang
1280 8.6 1703800207 Nguyễn Ngọc Giáng My 11/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Dung
1281 8.8 1902202155 Phan Kim Ái My 09/05/2008 Nữ Kinh Phan Quốc Thành Nguyễn Thị Kim Chi
1282 8.10 1902202157 Bùi Trọng Mỹ 27/04/2008 Nam Kinh   Bùi Ngọc Trọng
1283 8.1 1902202159 Trần Trung Nam 12/12/2008 Nam Kinh Trần Thiên Tân Lê Thị Thanh Tuyền
1284 8.5 1902202158 Trần Hạo Nam 21/05/2008 Nam Kinh Trần Ngọc Quang Trương Thị Lụa
1285 8.1 1902202168 Phan Thị Thu Ngân 07/07/2008 Nữ Kinh Trương Sơn Phan Thị Kim Yến
1286 8.10 1902202171 Trương Nguyễn Thanh Ngân 08/01/2008 Nữ Kinh Trương Anh Tuấn Nguyễn Thị Thu Thủy
1287 8.11 1902202160 Đặng Ánh Ngân 16/08/2008 Nữ Kinh Đặng Văn Hạnh Ngô Thị Hòa
1288 8.11 1902202165 Nguyễn Thiên Ngân 09/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Hiền  Nguyễn Thị Thanh Trúc
1289 8.12 1902202167 Phan Hồ Kim Ngân 30/08/2008 Nữ Kinh Phan Đăng Hùng Hồ Thị Mỹ Loan
1290 8.3 1902202169 Trần Thị Thanh Ngân 29/04/2008 Nữ Kinh Trần Thanh Văn Phạm Thị Hòa
1291 8.6 1902202172 Võ Thông Kim Ngân 20/06/2008 Nữ Chăm Võ Kế Hùng Thông Thị Minh Thuy
1292 8.7 1902202161 Lê Ngọc Thiên Ngân 08/05/2008 Nữ Kinh Lê Ngọc Tuấn Trần Thị Khánh Hòa
1293 8.7 1902202162 Lê Thảo Ngân 16/03/2008 Nữ Kinh Lê Ngọc Tánh Lê Thị Kim Chi
1294 8.7 1902202166 Phạm Kim Ngân 28/08/2008 Nữ Kinh Phạm Văn Vương Huỳnh Thị Mỹ Ly
1295 8.8 1902202163 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 28/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thuận Huỳnh Thị Chinh
1296 8.9 1902202164 Nguyễn Lê Thanh Ngân 26/07/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Trường Lê Thị Bé
1297 8.9 1902202170 Trương Ngọc Kim Ngân 10/03/2008 Nữ Kinh Trương Văn Gặp Trần Thị Kim Dung
1298 8.9 1902202173 Ngô Phúc Nghi 16/10/2008 Nam Kinh Ngô Quốc Phi Trần Tú Nhi
1299 8.12 1901179006 Trần Minh Nghĩa 20/05/2008 Nam Kinh Trần Quốc Vệ Phan Thị Minh Hồng
1300 8.2 1902202176 Nguyễn Trung Nghĩa 27/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Ứng Trương Thị Diễm
1301 8.3 1902202175 Nguyễn Lê Đình Nghĩa 14/03/2008 Nam Kinh Nguyễn Đình Trung Lê Thị Thùy
1302 8.4 1902202174 Khưu Trọng Nghĩa 18/05/2008 Nam Kinh Khưu Chí Cường Đoàn Thị Hiếu
1303 8.8 1902202177 Vũ Đại Nghĩa 30/12/2008 Nam Kinh Vũ Thành Bách Nguyễn Thị Dung
1304 8.1 1902202178 Đặng Văn Ngọc 26/03/2007 Nam Kinh Đặng Văn Đỏ Đặng Như Nguyệt
1305 8.10 1902202179 Lê Hoàng Thanh Ngọc 08/10/2008 Nữ Kinh Lê Hữu Sỹ Quốc Trần Thị Minh Thi
1306 8.11 1902202181 Nguyễn Thị Hải Ngọc 10/08/2008 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Hải Vân 
1307 8.12 1902202183 Trần Thị Minh Ngọc 19/03/2008 Nữ Kinh Trần Vĩnh Thuận Nguyễn Thị Tuyết Thanh
1308 8.2 1902202184 Trần Thị Thanh Ngọc 10/06/2007 Nữ Kinh Trần Văn Nhơn Nguyễn Thị Xin
1309 8.7 1902202180 Lê Thị Phương Ngọc 07/10/2008 Nữ Kinh Lê Tèo Nguyễn Thị Phương Hoa
1310 8.8 1902202182 Phạm Thị Bảo Ngọc 08/10/2008 Nữ Kinh Phạm Minh Cường Lê Thị Xuân Điều
1311 8.10 1902202192 Nguyễn Phạm Nam Nguyên 15/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Đức Nghĩa Phạm Thị Quyến
1312 8.10 1902202194 Võ Bình Nguyên 09/09/2008 Nữ Kinh Võ Quang Bình Nguyễn Thị Thục Đoan
1313 8.11 1901193488 Phạm Nguyễn Gia Nguyên 07/07/2008 Nam Kinh Phạm Trần Duy Nguyễn Thái Hoàng Quý
1314 8.12 1902202189 Mai Lê Khánh Nguyên 29/09/2008 Nữ Kinh Mai Bá Dũng Lê Thuận Bình
1315 8.12 1902202190 Nguyễn Khôi Nguyên 25/12/2008 Nam Kinh  Nguyễn Linh Nhân  Nguyễn Xuân Ảnh
1316 8.3 1902202187 Hà Vũ Kim Nguyên 30/09/2008 Nữ Kinh Hà Vũ Linh Trần Thị Kim Liên
1317 8.3 1902202193 Nguyễn Trung Nguyên 05/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Mùi Lê Thị Kim Phượng
1318 8.5 1902202186 Châu Nguyễn Gia Nguyên 02/11/2008 Nữ Kinh Châu Quốc Hải Nguyễn Thị Thanh Tâm
1319 8.9 1902202188 Lê Hiếu Nguyên 09/05/2008 Nữ Kinh Lê Phi Cử Đặng Thị Hiếu Chơn
1320 8.9 2007745118 Phạm Ngọc Kim Nguyên 04/06/2008 Nữ Kinh Phạm Tấn Sỹ Trần Thị Kim Chinh
1321 8.11 1902202195 Nguyễn 01/11/2008 Nam Kinh Lê Ngọc Ánh Nguyễn Thị Thúy Kiều
1322 8.4 1902202197 Trần Thị Thanh Nhàn 01/11/2008 Nữ Kinh Trần Văn Xanh Phan Thị Hiệp
1323 8.11 1902202198 Đặng Văn Nhân 18/03/2008 Nam Kinh Đặng Văn Cầm Đỗ Thị Điệu
1324 8.1 1902202201 Phan Minh Nhật 03/10/2008 Nam Kinh Phan Bá Tuấn Trần Thị Bích Nga
1325 8.11 1902202200 Phạm Lê Thanh Nhật 01/10/2008 Nam Kinh Phạm Thế Duy Lê Thị Hương
1326 8.1 1902202212 Vũ Thị Yến Nhi 29/01/2008 Nữ Kinh Vũ Hoàng Ngọc Ngô Thị Phê
1327 8.10 1902202202 Huỳnh Nguyễn Ái Nhi 31/01/2008 Nữ Kinh Huỳnh Nguyễn Đăng Huy Nguyễn Thị Kiều Anh
1328 8.10 1902202204 Lê Nguyên Nhi 10/06/2008 Nữ Kinh Lê Nguyên Khang Phạm Thị Ngọc Phương
1329 8.11 1902202203 Lâm Yến Nhi 24/09/2008 Nữ Kinh Lâm Trung Thành Nguyễn Thị Minh Hồng
1330 8.11 1902202211 Nguyễn Ý Nhi 12/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dũng  Võ Thị Hiếu
1331 8.7 1902202205 Lê Ý Nhi 29/06/2008 Nữ Kinh  Lê Tấn Kiệt Trần Thị Thu Ánh
1332 8.7 1902202208 Nguyễn Ngọc Uyễn Nhi 22/04/2008 Nữ Kinh Nguyễn Hùng Nguyễn.T.Mai Trâm
1333 8.9 1902202206 Nguyễn Hồng Yến Nhi 23/04/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Vang Nguyễn Thị Mai Xuân
1334 8.9 1902202207 Nguyễn Hữu Xuân Nhi 14/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Khoa Nguyễn Thẩm Thi
1335 8.9 1902202209 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 23/04/2008 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Phạm Ngọc Hòa
1336 8.9 1902202210 Nguyễn Thị Ánh Nhi 23/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Đức Trần Thị Ánh Tuyết
1337 8.9 1902202213 Phan Thanh Minh Nhiên 08/05/2008 Nữ Kinh Phan Thành Chính Phạm Thị Thu Hằng
1338 8.11 1902202220 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như 21/05/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thành Đông Đỗ THị Hồng Tuyết
1339 8.11 1902202221 Phạm Ngô Quỳnh Như 01/04/2008 Nữ Kinh Phạm Văn Quang Trần Ngô Thùy Oanh
1340 8.11 1902202222 Phạm Quỳnh Bảo Như 06/08/2008 Nữ Kinh Phạm Luân Vũ Võ Bích Trâm
1341 8.11 1902202223 Võ Nguyễn Quỳnh Như 22/12/2008 Nữ Kinh Võ Văn Toàn Nguyễn Hồ Thanh Cang
1342 8.12 1902202215 Dương Quỳnh Như 17/03/2008 Nữ Kinh Dương Văn Tuyên Nguyễn Thị Trang
1343 8.9 1902202216 Đinh Thị Quỳnh Như 25/04/2008 Nữ Kinh Đinh Văn Tú Đỗ Thụy Thúy Ái
1344 8.9 1902202218 Lê Thị Quỳnh Như 14/04/2008 Nữ Kinh Lê Xuân Định Đỗ Thị Huệ
1345 8.5 1902202224 Nguyễn Ngọc Vy Oanh 25/11/2007 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Thanh   
1346 8.9 1902202225 Chí Lỷ Phánh 11/12/2008 Nữ Hoa Chí Chánh Dưỡng Hoàng Thị Cẩm Tú
1347 8.1 1902202227 Trần Hòa Thịnh Phát 28/10/2008 Nam Kinh Trần Hòa Thuận Lê Thị Bích Phương
1348 8.10 157646858 Nguyễn Chí Phát 19/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Trinh Nguyễn Thị Bích Hoa
1349 8.4 1902202226 Nguyễn Tấn Phát 05/06/2008 Nam Kinh Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Thị Thu Thanh
1350 8.2 1902202230 Trần Minh Phong 16/02/2008 Nam Kinh Trần Minh Phương Huỳnh Thị Dưỡng
1351 8.1 1803702935 Trần Thanh Phú 26/03/2007 Nam Kinh Trẩn Thanh Bình  Trần Thị Ngọc Phượng
1352 8.12 1902202231 Cao Xuân Phú 25/04/2008 Nam Kinh Cao Minh Thành Ngô Thị Xuân Khuyên
1353 8.6 1902202232 Phan Nhất Thiên Phú 11/02/2008 Nam Kinh   Phan Ngọc Liên
1354 8.1 1902202236 Phan Gia Phúc 06/08/2008 Nam Kinh Phan Văn Hải Nguyễn Thị Thuý
1355 8.2 1902202233 Huỳnh Thị Ngọc Phúc 22/01/2008 Nữ Kinh Huỳnh Văn Lăng Nguyễn Thị Nghĩa
1356 8.5 1902202235 Phạm Đình Phúc 16/07/2008 Nam Kinh Phạm Đình Phương Phan Thị Hương
1357 8.7 1902202234 Nguyễn Hồng Phúc 02/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Hồng Phong Mai Trúc Quyên
1358 8.1 1902202240 Nguyễn Anh Phương 05/12/2005 Nam Kinh Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Thị Lan
1359 8.12 1902202238 Huỳnh Nguyễn Minh Phương 21/09/2008 Nữ Kinh Huỳnh Sanh Bửu Phước  Nguyễn Thị Ngọc Diễm
1360 8.6 157646860 Nguyễn Văn Phương 23/06/2008 Nam Kinh   Nguyễn Bảo Trân
1361 8.8 1902202241 Nguyễn Nhật Phương 06/10/2008 Nam Kinh Nguyễn Thanh Phi Trần Thị Ngọc Hoa
1362 8.3 1902202242 Nguyễn Thị Bích Phượng 30/01/2008 Nữ Kinh Nguyễn Vũ Long Lương Thị Kim Âu
1363 8.12 1902202247 Phạm Anh Quân 24/11/2008 Nam Kinh Phạm Viết Năm Vũ Thị Kiều
1364 8.12 1902202248 Phạm Minh Quân 02/01/2008 Nam Kinh Phạm Quốc Minh Trần Thị Hoa
1365 8.7 1902202246 Nguyễn Huỳnh Gia Quân 20/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Tuấn Anh Huỳnh Thị Ngọc Bích
1366 8.11 1902202244 Nguyễn Minh Quang 02/06/2008 Nam Kinh Nguyễn Quốc Tùng Hồ Thị Kim Anh
1367 8.2 1902202243 Lê Trung Quang 06/12/2008 Nam Kinh   Lê Thị Bích Phượng
1368 8.2 1902202245 Nguyễn Đăng Quang 10/07/2008 Nam Kinh   Nguyễn Thị Kim Duyên
1369 8.5 1803703321 Trần Ngọc Vương Quốc 10/12/2007 Nam Kinh Trần Ngọc Vương Vũ Nguyễn Thị Thu Anh
1370 8.9 1902202251 Tô Gia Quốc 25/06/2008 Nam Kinh Tô Thành Lân Trần Thì Hường
1371 8.10 1902202255 Trần Trọng Quý 20/02/2008 Nam Kinh Trần Văn Phi Hà Thị Hoa
1372 8.3 1902202254 Tống Anh Quý 10/11/2008 Nam Kinh Tống Văn Tám Lê Thị Qua
1373 8.5 2003749191 Nguyễn Ngọc Quý 02/01/2008 Nam Kinh Dương Triệu Quốc Võ Thị Tuyết
1374 8.9 1902202252 Hán Thị Ngọc Quý 27/03/2008 Nữ Chăm Hán Quang Anh Tuấn Quảng Thị Mỹ Trang
1375 8.7 1902202256 Cao Nguyễn Phương Quyên 03/10/2008 Nữ Kinh Cao Niên Sơn Nguyễn Thị Thanh Phương
1376 8.8 1902202258 Phạm Trần Kim Quyên 13/10/2008 Nữ Kinh Phạm Văn Thanh Trần Thị Dung
1377 8.9 1902202257 Nguyễn Phương Quyên 22/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Viễn Nguyễn Thị Thu Thúy
1378 8.9 1902202259 Trần Huỳnh Diễm Quyên 19/04/2008 Nữ Kinh Trần Hữu Tiền Huỳnh Thị Thu Phong
1379 8.11 1902202260 Đoàn Lương Diễm Quỳnh 16/10/2008 Nữ Kinh Đoàn Minh Công Lương Huỳnh Minh Hiếu
1380 8.12 1902202263 Phương Nhã Quỳnh 08/07/2008 Nữ Kinh Phương Hùng Dũng Phạm Hoàng Kim Yến
1381 8.2 1902202262 Nguyễn Nhã Quỳnh 07/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Bình Trần Thị Nở
1382 8.4 1902202261 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 04/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Xuân Vũ Trần Phan Thị Mỹ Trúc
1383 8.9 1902202264 Võ Lê Khánh Quỳnh 11/09/2008 Nữ Kinh Võ Văn Sơn Lê Bá Bích Thuyên
1384 8.10 1902202265 Nguyễn Thập San San 14/12/2008 Nữ Chăm Nguyễn Anh Sàng Thập Thị Như Cơ
1385 8.12 1902202267 Phạm Ngọc Sang 03/03/2008 Nam Kinh Phạm Ngọc Chung Nguyễn Kiều Ngọc Trâm
1386 8.3 1902202266 Ngô Nam Minh Sang 04/02/2008 Nam Kinh Ngô Thành Sơn Nam Thị Thu Tuyền
1387 8.9 1902202268 Lê Phan Anh Sơn 03/10/2008 Nam Kinh Lê Anh Cường Phan Thị Hồng
1388 8.5 1902202269 Đoàn Ái Sương 05/09/2008 Nữ Kinh Dương Thị Tám Đoàn Thị Tám
1389 8.10 1902202274 Trần Thanh Tuấn Tài 13/12/2008 Nam Kinh Trần Thanh Tuấn Đỗ Thị Ngọc Sơn
1390 8.2 1901351698 Nguyễn Phan Tấn Tài 27/10/2008 Nam Kinh Nguyễn Hoài Nhân Phan Vũ Toàn
1391 8.3 1902202272 Nguyễn Đức Sinh Tài 18/03/2008 Nam Kinh   Nguyễn Thị Yến Truân
1392 8.5 1902202273 Nguyễn Ngọc Tài 07/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Lai Võ Thị Ngọc Hiếu
1393 8.6 1902202270 Hồ Nguyễn Ngọc Tài 26/02/2008 Nam Kinh Hồ Ngọc Hòa Nguyễn Thị Thái Tâm
1394 8.4 1902202275 Phan Võ Ngọc Tâm 08/03/2008 Nam Kinh Phan Đoàn Ngọc Hậu Võ Thị Thanh Hà
1395 8.7 1902202276 Trần Tâm 27/08/2008 Nam Kinh Trần Nở Nguyễn T. Bích Phụng
1396 8.8 1902202277 Võ Trương Tâm 08/08/2008 Nam Kinh Võ Xuân Mười Trương Thị Hồng Bích
1397 8.1 1902202278 Hồ Minh Tân 07/12/2008 Nam Kinh Hồ Văn Tèo Trương Thị Thuý Phượng
1398 8.2 1602706798 Trần Đỗ Duy Tân 08/01/2008 Nam Kinh Trần Phước Duy Đỗ Diễm Trúc
1399 8.11 1902202279 Đỗ Quang Thái 02/04/2008 Nam Kinh Đỗ Kim Cương La Thị Mỹ Linh
1400 8.11 1902202281 Từ Sĩ Thái 09/06/2008 Nam Kinh Từ Si Tiến Hoách Thị Ngọc Thắm
1401 8.2 1902202280 Nguyễn Hồng Thái 18/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Tánh Nguyễn Thị Thanh Trang
1402 8.3 1902202295 Đỗ Thị Kim Thắm 09/10/2008 Nữ Kinh Đỗ Vang Phan Thị Tường Oanh
1403 8.1 1902202297 Tạ Thúc Thắng 27/08/2008 Nam Kinh Tạ Thúc Quang  Nguyễn Thị Thu Nga 
1404 8.12 1902202296 Huỳnh Việt Thắng 23/04/2008 Nam Kinh Huỳnh Văn Thương Nguyễn Thị Hoài Thương
1405 8.3 1902202286 Nguyễn Văn Thanh 21/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Lang Nghiêm Thị Út
1406 8.4 1902202282 Đào Thị Phương Thanh 06/01/2008 Nữ Kinh Đào Văn Hưng Lê Thị Mẫn
1407 8.6 1902202283 Ngô Nguyễn Thiên Thanh 07/03/2008 Nữ Kinh Ngô Phùng Thiên Phúc  Nguyễn Thị Tú Uyên
1408 8.6 1902202285 Nguyễn Thu Thanh 23/05/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Thị Nga
1409 8.8 1902202284 Nguyễn Phạm Minh Thanh 16/01/2008 Nữ Kinh Nguyễn Bá Niên Phạm Thị Hòa
1410 8.10 1902202289 Trần Minh Thành 11/05/2008 Nam Kinh Trần Văn Trí Nguyễn Thị Bông
1411 8.11 1902202287 Nguyễn Kim Thành 25/02/2008 Nam Kinh Nguyễn Kim Danh Nguyễn Thị Thắng
1412 8.4 1803703145 Huỳnh Quốc Thành 16/08/2007 Nam Kinh Huỳnh Quốc Khánh Lê Thị Lan
1413 8.1 1902202292 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 20/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Trúc Bảo Phạm Thị Ngọc Thúy
1414 8.1 1902202293 Nguyễn Thị Thanh Thảo 13/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Vy Võ Thị Thúy Vân
1415 8.2 1902202294 Trần Lê Xuân Thảo 13/12/2008 Nữ Kinh Trần Anh Tuấn Lê Thị Cọt
1416 8.5 1902202290 Đặng Thị Thanh Thảo 09/12/2008 Nữ Kinh Đặng Văn Lượm Ngô Thị Xuân
1417 8.5 1902202291 Đỗ Thị Thanh Thảo 27/01/2008 Nữ Kinh Đỗ Dũng Trần Thị Bé
1418 8.1 1902202301 Phạm Trương Uyên Thi 03/01/2008 Nữ Kinh Phạm Văn Minh Trương Thị Tú Uyên
1419 8.2 1902202299 Huỳnh Minh Thi 08/03/2008 Nữ Kinh Huỳnh Đăng Khôi Trần Thị Lài
1420 8.3 1902202302 Trần Mai Thi 13/08/2008 Nữ Kinh Trần Quốc Trung Mai Thị Nhung
1421 8.4 1902202303 Trần Ngọc Anh Thi 08/11/2008 Nữ Kinh Trần Thanh Trung Trần Thị Ngọc Anh 
1422 8.7 1902202300 Nguyễn Minh Thi 18/05/2008 Nữ Kinh   Nguyễn.T.Tấn Thắng
1423 8.8 1902202298 Dương Nguyễn Bảo Thi 24/12/2008 Nữ Kinh Dương Thuận Lâm Nguyễn.T.Ngọc Thủy
1424 8.10 2007747494 Nguyễn Duyên Thị 06/06/2007 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Mỹ Hiền
1425 8.8 1902202304 Hồ Hải Thiên 12/08/2008 Nam Kinh Hồ Thiện Hoàn Lê Thị Chút
1426 8.1 1902202309 Nguyễn Phúc Thiện 25/02/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Thơm Phạm Thị Ngọc Lam
1427 8.10 1902202305 Đỗ Ngọc Thiện 06/01/2008 Nữ Kinh Đỗ Hữu Nhân Võ Thị Thương
1428 8.5 1902202307 Ngô Hoàng Chí Thiện 07/12/2008 Nam Kinh Ngô Hoàng Thạch Nềm Thị Kim Loan
1429 8.7 1902202308 Nguyễn Lê Nhật Thiện 14/04/2008 Nam Kinh Nguyễn Ngà Lê Thị Ngọc Hải
1430 8.8 1902202310 Trần Duy Thiện 12/11/2008 Nam Kinh   Trần Thị Hải
1431 8.9 1902202306 Lê Võ Trí Thiện 19/12/2008 Nam Kinh Lê Xuân Lương Võ Thị Ái Liên
1432 8.11 1902202311 Lê Chí Trường Thịnh 04/11/2008 Nam Kinh Lê Chí Đức Lê Thị Sáng
1433 8.5 1902202312 Nguyễn Minh Khang Thịnh 31/07/2008 Nam Kinh Cha: (mất) Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
1434 8.6 1902202313 Phan Phúc Thịnh 21/01/2008 Nam Kinh Phan Văn Bá Phan Thị Kim Yến
1435 8.12 1902202317 Trần Ngọc Minh Thơ 14/02/2008 Nam Kinh Trần Ngọc Trực Phạm Thị Ngọc Tình
1436 8.3 1803703146 Lê Hữu Thọ 16/05/2007 Nam Kinh   Lê Thị Mười              
1437 8.9 1902202314 Nguyễn Lộc Thọ 23/08/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Đại Phan Thị Phòng
1438 8.8 1902202316 Trương Minh Thông 08/10/2008 Nam Kinh Trương Văn Kim Phạm Thị Mỹ Ngân
1439 8.10 1902202327 Chu Nhã Thư 17/04/2008 Nữ Kinh Chu Văn Thành Phạm Ngọc Quyên
1440 8.11 1902202329 Huỳnh Anh Thư 20/07/2008 Nữ Kinh Huỳnh Minh Cường Võ .Ng. Thanh Thùy
1441 8.12 1902202337 Trần Diệu Thư 13/04/2008 Nữ Kinh Trần Minh Hoàng Hồ Phước Diệu Huyền
1442 8.2 1902202330 Lê Huỳnh Bảo Thư 20/12/2007 Nữ Kinh Lê Văn Được Lê Thị Ý Yên
1443 8.2 1902202336 Nguyễn Thị Minh Thư 17/06/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thanh Trần Thị Út
1444 8.3 1902202332 Ngô Minh Thư 03/09/2007 Nữ Kinh Huỳnh Minh Phúc Ngô Thị Tuyết Nga
1445 8.4 1902202333 Nguyễn Hoài Anh Thư 11/06/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Kim Hồng
1446 8.5 1902202338 Trần Đan Thư 28/02/2008 Nữ Kinh Trần Văn Hùng Nguyễn Thị Sáu
1447 8.7 1902202339 Trần Lê Anh Thư 23/09/2008 Nữ Kinh Trần Phi Anh Lê Thị Nhàn
1448 8.8 1902202328 Đinh Ngọc Anh Thư 29/08/2008 Nữ Kinh Đinh Ngọc Thắng Nguyễn Anh Bình
1449 8.8 1902202331 Mai Ngọc Anh Thư 09/06/2008 Nữ Chăm Mai Đức Tuấn Lê Thị Ý
1450 8.8 1902202334 Nguyễn Hoài Anh Thư 15/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Phương Thùy
1451 8.9 1902202340 Võ Hoàng Anh Thư 25/05/2008 Nữ Kinh Võ Hồng Quàng Hoàng Hiếu Siêng
1452 8.9 1902202319 Nguyễn Ngọc Thụ 16/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Hồng Triều Phạm Thị Tuyết Vân
1453 8.10 1902202320 Huỳnh Minh Thuận 26/04/2008 Nam Kinh Huỳnh Minh Thanh Văn Thị Kim Huệ
1454 8.4 1803702950 Nguyễn Thị Thuận 15/02/2007 Nữ Kinh Bùi Chín Nguyễn Thị Liên
1455 8.9 1902202321 Trần Lê Minh Thuận 21/12/2008 Nam Kinh Trần Minh Trí Ng.Thị Ngọc Hương
1456 8.3 1902202343 Trần Minh Thương 05/01/2008 Nam Kinh Trần Văn Thanh Nguyễn Thị Ngọc Nhung
1457 8.7 1902202342 Nguyễn Ngân Thương 31/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đức Cường Nguyễn Hương Sen
1458 8.3 1902202326 Nguyễn Trần Anh Thúy 09/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Sơn Trần Thị Thanh Trúc
1459 8.1 1902202322 Đặng Ngọc Kim Thùy 09/08/2008 Nữ Kinh Đặng Thế Anh Bùi Thị Ngọc Thúy
1460 8.5 1902202323 Đinh Thị Thanh Thùy 28/07/2008 Nữ Kinh Đinh Văn Tâm Nguyễn Thị Thu Hằng
1461 8.6 1901193498 Lê Hoàng Minh Thùy 07/08/2008 Nữ Kinh Lê Quốc Khánh Hồ Thị Lê Hằng
1462 8.3 1902202325 Võ Thị Ngọc Thủy 24/08/2008 Nữ Kinh Võ Văn Trung Lê Thị Nữ
1463 8.10 1902202345 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 03/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn Thị Mai Hoa
1464 8.11 1902202348 Trần Lê Bảo Thy 03/07/2008 Nữ Kinh Trần Minh Toàn Lê Thị Thuận
1465 8.2 1902202344 Mai Xuân Thy 08/01/2008 Nữ Kinh Mai Xuân Chúc Lê Thị Bích Hằng
1466 8.6 1901193644 Trần Bảo Thy 02/11/2008 Nữ Kinh   Trần Thị Thanh Thúy
1467 8.8 1902202346 Nguyễn Trần Bảo Thy 18/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Thanh Trần Thị Thu Trang
1468 8.8 1902202347 Trần Hoàng Bảo Thy 03/11/2008 Nữ Kinh Trần Hoàng Chương Bùi Thị Hồng Kham
1469 8.10 1902202350 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/01/2008 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Kim Thùy
1470 8.10 1902202352 Võ Ngọc Thủy Tiên 07/08/2008 Nữ Kinh Võ Phương Duy Nguyễn Thị Tuyết Mai
1471 8.4 1902202349 Nguyễn Phúc Tiên 09/10/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tứ Nguyễn Thị Cưng
1472 8.4 1903255034 Nguyễn Minh Ngọc Tiên 01/01/2008 Nữ Kinh Nguyễn Minh Hoan Nguyễn Thị Kim Liên
1473 8.6 1902202351 Tchen Trần Khánh Tiên 06/09/2008 Nữ Hoa Tchen Tri Kam Trần Thị Thanh Thảo
1474 8.10 1902202354 Đỗ Ngọc Tiến 24/08/2008 Nam Kinh Đỗ Ngọc Tú Nguyễn Thị Dung
1475 8.4 1902202353 Đỗ Minh Tiến 08/10/2008 Nam Kinh Đỗ Xuân Dương Thị Nhi
1476 8.7 1902202355 Nguyễn Trung Tín 18/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Trung Thành Phan Thị Thu Cúc
1477 8.3 2006879109 Vũ Thị Tình 04/04/2008 Nữ Kinh Vu Ngọc Chung  
1478 8.2 1902202358 Lê Nguyễn Quốc Toàn 05/01/2008 Nam Kinh Lê Văn Dũng Nguyễn Thị Thảo
1479 8.5 1902202356 Đào Thanh Toàn 04/08/2008 Nam Kinh Đào Văn Cường Phạm Thị Ánh Tuyết
1480 8.6 1902202357 Đinh Quốc Thái Toàn 08/06/2008 Nam Kinh Đinh Quốc Tuấn Nguyễn Thị Phước
1481 8.3 1903496205 Nguyễn Bùi Bích Trà 03/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Toàn Bùi Ngọc Thanh Lâm
1482 8.3 1902202369 Lê Thị Mỹ Trâm 04/11/2008 Nữ Kinh Lê Đông Nguyễn Thị Mỹ Hương
1483 8.4 1902202371 Nguyễn Thị Bích Trâm 15/07/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Trần Thị Ngọc Phấn
1484 8.6 1902202368 Hồ Nguyễn Bảo Trâm 09/10/2008 Nữ Kinh Hồ Đắc Tiến  Nguyễn Thị Thanh Loan
1485 8.6 1902202370 Nguyễn Thanh Trâm 22/01/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tuấn Lê Thị Trúc 
1486 8.6 1902202373 Phan Thị Ngọc Trâm 04/06/2008 Nữ Kinh Phan Văn Hùng Trần Thị Bích Ngọc
1487 8.1 1902202377 Nguyễn Trần Tú Trân 27/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đình Luân Trần Thị Bích Châu
1488 8.4 1902202375 Hồ Bảo Trân 22/11/2008 Nữ Kinh Hồ Văn Tuấn Phạm Thị Như Hà
1489 8.6 1902202374 Dương Bảo Trân 26/07/2008 Nữ Kinh Dương Ngọc Hùng Nguyễn Thị Minh Hằng
1490 8.7 1902202378 Trần Lê Bảo Trân 10/05/2008 Nữ Kinh Trần Văn Hiếu Lê Thị Hồng Thắm
1491 8.8 1902202376 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 24/04/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Tú Bùi Thị Bé Dung
1492 8.1 1902202360 Đinh Thùy Trang 01/12/2008 Nữ Kinh Đinh Hoàng Bảo Quốc Nguyễn Thị Kim Nhung
1493 8.10 1902202362 Nguyễn Lê Minh Trang 12/07/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thành Chung Lê Ngọc Dạ Thảo
1494 8.5 1902202363 Nguyễn Lê Thùy Trang 18/02/2008 Nữ Kinh Nguyễn Duy Sinh Lê Thị Thùy Phương
1495 8.6 1902202365 Nguyễn Thị Phương Trang 10/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Thị Hương
1496 8.6 1902202366 Nguyễn Thị Tuyết Trang 03/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dũng Phạm Thị Hồng Tâm
1497 8.7 1902202364 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tuấn Lê Thị Kim Hòa
1498 8.9 1902202361 Hà Thị Phương Trang 27/10/2008 Nữ Kinh Hà Công Thông Trần Thị Kim Hoa
1499 8.12 1903091660 Hà Minh Trí 27/05/2008 Nam Kinh Hà Văn Hiền Nguyễn Thị Minh Châu
1500 8.12 1902202381 Phan Tấn Minh Triết 08/09/2008 Nam Kinh Phan Tấn Cường Nguyễn Thị Hiệp
1501 8.8 1902202380 Nguyễn Thanh Triết 28/02/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Trong Nguyễn Lê vân Trang
1502 8.9 1902202379 Nguyễn Anh Triết 18/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Kim Trúc Đồng Thị Thiên Oanh
1503 8.2 1902202382 Phạm Thị Tuyết Trinh 20/10/2008 Nữ Kinh Phạm Hữu Thiện Võ Thị Thúy
1504 8.2 1902202385 Nguyễn Minh Trọng 20/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Thành Lợi Phan Thị Thái Thanh
1505 8.6 1902202384 Lê Quang Trọng 29/08/2008 Nam Kinh Lê Quang Thanh Ngô Thị Bảy
1506 8.1 1902202387 Nguyễn Thị Thanh Trúc 28/11/2008 Nữ Kinh Nguyễn Tấn Hòa Nguyễn Thị Thu Thủy
1507 8.7 1902202386 Lê Thị Kim Trúc 05/08/2008 Nữ Kinh Lê văn Vinh Lê Thị Kim Chi
1508 8.3 1902202389 Lê Văn Trung 01/02/2008 Nam Kinh Lê Đình Nam Lê Thị Ngọc Hạnh
1509 8.6 1902202391 Nguyễn Hữu Quốc Trường 02/01/2008 Nam Kinh Nguyễn Hữu Sơn Lê Thị Kiều Linh
1510 8.7 1902202390 Lê Minh Trường 23/10/2008 Nam Kinh Lê Ngọc Phước Đinh Thị Mỹ Hân
1511 8.6 158599114 Phan Tuấn 04/01/2008 Nam Kinh Phan Quang Trần Thị Thanh Thuỷ
1512 8.8 1902202392 Trịnh Vương Ngọc 12/11/2008 Nữ Kinh Trịnh Văn Thành Vương Thị Bảy
1513 8.1 1902202396 Phan Thanh Tuấn 04/12/2008 Nam Kinh Phan Ngọc Khanh Đặng Thị Bích Hằng
1514 8.2 1902202393 Lê Ngọc Tuấn 04/10/2008 Nam Kinh Lê Văn Mùi Phạm Thị Trọng
1515 8.7 1902202395 Phạm Minh Tuấn 20/11/2008 Nam Kinh Phạm Thế Danh Võ Thị Phương Dung
1516 8.8 1902202394 Nguyễn Hữu Tuấn 19/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Hữu Hòa Nguyễn Thị Hồng
1517 8.6 1902202397 Trần Thanh Tùng 05/05/2008 Nam Kinh Trần Văn Mão Nguyễn Thị Kim Hoa 
1518 8.9 1902202398 Trương Quang Tùng 24/11/2008 Nam Kinh Trương Quang Tiến Lê Thị Phượng
1519 8.10 1902202399 Dương Anh Thủy Tuyên 16/06/2008 Nữ Kinh Dương Ngọc Sáng Nguyễn Thị Kim Anh
1520 8.2 1902202400 Lê Ngọc Tuyền 29/02/2008 Nữ Kinh Lê Ngọc Tú Võ Thị Tâm
1521 8.2 1902202401 Lê Thị Thanh Tuyền 25/10/2007 Nữ Kinh Lê Văn Toàn Nguyễn Thị Thu
1522 8.4 1902202402 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/12/2008 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Du Đinh Thị Lan
1523 8.3 1902202403 Phan Thị Ánh Tuyết 22/12/2008 Nữ Kinh Phan Tiến Thành Phạm Thị Nhung
1524 8.1 1902202410 Lê Ngọc Bảo Uyên 22/04/2008 Nữ Kinh Lê Thanh Hải Nguyễn Thị Loan
1525 8.11 1902202409 La Vương Uyên 02/02/2008 Nữ Kinh La Văn Tiến  Trần Thị Tuyết Sương
1526 8.12 1902202412 Phan Hà Phương Uyên 01/06/2008 Nữ Kinh Phan Văn Thắng Nguyễn Minh Trang
1527 8.4 1902202408 Đỗ Đăng Bảo Uyên 15/06/2008 Nữ Kinh Đỗ Quốc Bảo Nguyễn Thị Ngọc Nhi
1528 8.5 1902202411 Nguyễn Phương Uyên 12/09/2007 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Phương Dung
1529 8.6 1902202413 Trần Phương Uyên 23/03/2008 Nữ Kinh Trần Phúc Thắng Phạm Thị Hương Trang
1530 8.6 1902202414 Chướng Lương Viễn Vân 18/01/2008 Nữ Hoa Chướng Nhộc Phát Nguyễn Thị Mới
1531 8.9 1902202415 Trần Đặng Tường Vân 30/05/2008 Nữ Kinh Trần Viết Trung Đặng Thị Mỹ Hạnh
1532 8.1 1902202419 Nguyễn Ngọc Yến Vi 01/02/2008 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Diễm
1533 8.12 1902202420 Trần Thị Tường Vi 03/09/2008 Nữ Kinh Trần Đình Phước Phạm Thị Thanh Lam
1534 8.8 1902202416 Bùi Huỳnh Tường Vi 30/01/2008 Nữ Kinh Bùi Văn Vinh Huỳnh Thị Lộc
1535 8.8 1902202417 Đỗ Yến Vi 01/02/2008 Nữ Kinh Đỗ Hữu Tuấn Lê Thị Thuỳ Dương
1536 8.11 1902202421 Dương Hồ Hoàng Việt 15/04/2008 Nữ Kinh Dương Bùi Thanh Chung Hồ Thảo Nguyên
1537 8.2 1902202422 Hồ Quốc Việt 23/08/2008 Nam Kinh Hồ Văn vũ  Nguyễn Ngọc Minh Thư 
1538 8.4 1902202423 Lê Quốc Việt 04/03/2008 Nam Kinh Lê Văn Tiến Trần Thị Ngọc Thúy
1539 8.11 1902202424 Đặng Thành Công Vinh 08/03/2008 Nam Kinh Đặng Công Doãn Đặng Thị Tú Trinh
1540 8.11 1902202426 Lê Thành Công Vinh 01/01/2008 Nam Kinh Lê Thành Trinh Lê Thị Hòa
1541 8.4 1902202427 Nguyễn Ngọc Thế Vinh 13/09/2008 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Thị Hiền Quân
1542 8.5 1902202428 Nguyễn Quốc Vinh 18/07/2008 Nam Kinh Nguyễn Đăng Phong Nguyễn Thị Mỹ Liên
1543 8.7 1902202425 Hà Tấn Vinh 12/10/2008 Nam Kinh Hà Văn Lâm Phạm Thị Bích Thảo
1544 8.3 1902202431 Nguyễn Việt Huy 16/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Trợ Trần Thị Đức
1545 8.5 1803703378 Lê Anh 14/03/2007 Nam Kinh Lê Duy Diễn Đặng Thị Như Mỹ
1546 8.6 1902202430 Nguyễn Văn 22/05/2008 Nam Kinh Nguyễn Văn Bình Phạm Thị Thảo
1547 8.10 1902202433 Dương Lê Quân Vương 04/02/2008 Nam Kinh Dương Quốc Cường Lê Thị Hoa
1548 8.4 1902202434 Võ Trần Khắc Vương 15/11/2005 Nam Kinh Võ Đình Hiền Trần Thị sáu
1549 8.1 1902202438 Huỳnh Trúc Vy 03/01/2008 Nữ Kinh   Phạm Thị Ngọc Hiền
1550 8.10 1902202435 Đặng Phương Vy 29/02/2008 Nữ Kinh Đặng Văn Quang Lê Thị Hòa
1551 8.10 1902202443 Nguyễn Tường Vy 19/09/2008 Nữ Kinh Nguyễn Đức Lâm Nguyễn Thị Mỹ Lan
1552 8.11 1902202441 Nguyễn La Ái Vy 17/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Anh Dũng La Thị Minh Trinh
1553 8.12 1902202439 Lê Nguyễn Tường Vy 08/08/2008 Nữ Kinh Lê Quang Khanh Nguyễn Thị Ý Nhi
1554 8.4 1902202445 Phan Nguyễn Thanh Vy 13/10/2008 Nữ Kinh Phan Thanh Trung Nguyễn Thị Quyên
1555 8.5 1902202436 Đinh Tường Vy 21/10/2008 Nữ Kinh Đinh Bình Minh Trần Thị Diễm Châu
1556 8.6 1902202446 Trần Thị Thùy Vy 23/08/2008 Nữ Kinh Trần Văn Minh Lê Thị Thúy Phượng
1557 8.7 1902202440 Nguyễn Hồng Khánh Vy 03/10/2008 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Ngọc Lệ
1558 8.9 1902202444 Nguyễn Vũ Bảo Vy 23/03/2008 Nữ Kinh Nguyễn Thái Bảo Quốc Võ Ngọc Yến Linh
1559 8.9 1902202447 Võ Ngọc Thanh Vy 08/09/2008 Nữ Kinh Võ Minh Thành Nguyễn Ngọc Trinh
1560 8.10 1902202449 Bùi Ngọc Như Ý 28/01/2008 Nữ Kinh Bùi Trung Quốc Phạm Thị Bích Vân  
1561 8.2 1902202451 Trần Thị Ngọc Ý 20/03/2008 Nữ Kinh Trần Thanh Trung Phạm Thị Thùy
1562 8.8 1902202450 Phạm Ngọc Như Ý 27/09/2008 Nữ Kinh Phạm Quốc Vương Lê Thị Ngọc Anh
1563 8.11 1902202453 Nguyễn Hải Yến 20/05/2008 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Hằng Nga
1564 8.3 1902202454 Trà Thị Hồng Yến 14/04/2008 Nữ Kinh Trà Thanh Hùng Nguyễn Thị Phấn
1565 8.6 1902202452 Cờ Tạ Hải Yến 03/05/2008 Nữ Cơ-ho Cờ Văn Giảng Tạ Thị Hải
K9
1566 9.1 1803702912 Nguyễn Quốc Akaka 03/06/2007 Nam Kinh Nguyễn Quốc Công Đỗ Thị Hiền
1567 9.10 1803703421 Phạm Võ Quốc An 18/05/2007 Nam Kinh Phạm Quốc Linh Võ Thị Thanh Bình
1568 9.11 1803703460 Nguyễn Hoàng Viên An 13/03/2007 Nữ Kinh Nguyễn Quang Tuân Hoàng Thị Bích Ngọc
1569 9.13 1803703117 Phạm Văn An 29/07/2006 Nam Kinh Phạm Cường Lê Thị Kim Dung
1570 9.2 1803702957 Nguyễn Khánh An 22/12/2007 Nữ Kinh  Nguyễn Vĩnh Thái Võ Thị Lý
1571 9.2 1803702958 Nguyễn Ngọc Phương An 14/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Lịch Nguyễn Thị Xuân Yến
1572 9.3 1803703073 Lê Mỹ An 09/05/2007 Nữ Kinh Lê Văn Hiếu Nguyễn Thị Oanh
1573 9.3 1803703001 Võ Ngọc An 21/11/2007 Nam Kinh Võ Ngọc Hùng Trần Thị Thanh Hiền
1574 9.8 1803703295 Phan Thị An 05/10/2007 Nữ Kinh Phan Minh Đức Phạm Thị Dân
1575 9.1 1803703002 Võ Thị Khánh Ân 10/06/2007 Nữ Kinh Võ Văn Khánh Nguyễn Thị Lộc
1576 9.10 1803703423 Lê Đỗ Quỳnh Anh 06/02/2007 Nữ Kinh Lê Nhật Vũ Đỗ Thị Thành
1577 9.11 1803703461 Phạm Hùng Anh 26/03/2007 Nam Kinh Phạm Văn Tú Phạm Thị Loan
1578 9.12 1803703502 Phạm Tú Anh 10/12/2007 Nữ Kinh Phạm Thanh Bích Nguyễn Đắc Hoài Phi
1579 9.13 1902398104 Nguyễn Vũ Lan Anh 10/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn Đức Kiên Vũ Thị Minh Trang
1580 9.13 1803703297 Trần Nguyễn Bảo Anh 04/03/2007 Nữ Kinh Trần Thanh Phong Nguyễn Thị Tuyết Nhung
1581 9.13 1803703118 Hàng Khánh Anh 24/12/2007 Nữ Hoa Hàng Chí Cường Hồ Thị Ngọc Liên
1582 9.2 1803702959 Lê Nhật Anh 05/01/2007 Nam Kinh Lê Văn Chín Tô Thị Huệ 
1583 9.3 1803703074 Võ Vân Anh 04/11/2006 Nữ Kinh Võ Văn Xin Dương Thị Mỹ Vân
1584 9.7 1803703251 Trần Hoàng Anh 16/11/2007 Nam Kinh Trần Tiến Phúc Trần Thị Thu Thủy
1585 9.8 1803703298 Võ Thị Duyên Anh 05/09/2006 Nữ Kinh Võ Quốc Hùng Lâm Thị Thu
1586 9.1 1803702915 Nguyễn Gia Bảo 09/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Phúc Phạm Thị Ngọc Kiều
1587 9.2 1803702960 Huỳnh Gia Bảo 21/05/2007 Nam Kinh Huỳnh Văn Thanh Đỗ Thị Chủng
1588 9.2 1803702961 Phan Kim Bảo 21/12/2007 Nam Kinh Phan Kim Long Nguyễn Thị Mười Nhỏ
1589 9.3 1803703075 Ngô Quốc Bảo 10/09/2007 Nam Kinh Ngô Văn Hải Phan Thị Hiền
1590 9.6 1803703016 Nguyễn Gia Bảo 21/05/2007 Nam Kinh   Nguyễn Thị Kim Hoa
1591 9.7 1803703340 Nguyễn Hoài Khắc Bảo 09/08/2006 Nam Kinh Nguyễn Khắc Sinh Hồ Thị Thu Thuỷ
1592 9.9 1803703383 Đỗ Nguyên Bảo 20/10/2007 Nam Kinh Đỗ Xuân Ngọc Nguyễn Thị Hữu Phúc
1593 9.2 1803702962 Lê Thị Ngọc Bích 29/08/2007 Nữ Kinh Lê Văn Tiêu Nguyễn Thị Thanh
1594 9.4 1803703119 Hà Khởi Bút 14/03/2007 Nam Kinh Hà Văn Phúc Võ Thị Ngọc Trang
1595 9.12 1803703503 Nguyễn Ngọc Hải Châu 03/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Trình Ng Thị Thanh Hương
1596 9.13 1803703076 Lê Ngọc Trân Châu 30/12/2007 Nữ Kinh Lê Quốc Dũng Lưu Thị Mỹ Duyên
1597 9.13 1803703384 Võ Thị Minh Châu 02/09/2007 Nữ Kinh Võ Văn Phùng Nguyễn Thị Nga
1598 9.4 1803703341 Phạm Thị Mỹ Châu 02/11/2007 Nữ Kinh Phạm Ngọc Huân Võ Thị Ngọc Ánh
1599 9.3 1803703077 Nguyễn Thị Ngọc Chi 26/05/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Trung Huỳnh Thị Thu Tuyết
1600 9.4 1803703342 Nguyễn Linh Chi 06/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Dũng  Trương Mỹ Linh
1601 9.12 1803703504 Nguyễn Quốc Chính 02/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Quốc Liêm Phan Thị Cẩm Loan
1602 9.2 157945740 Phạm Duy Chung 13/04/2007 Nam Kinh Phạm Văn Hòa Huỳnh Thị Mỹ Phương
1603 9.2 1803702963 Trần Quốc Cường 10/11/2007 Nam Kinh Trần Văn Xuyên Trần Thị Minh Tự
1604 9.9 1803703385 Trịnh Quốc Cường 21/09/2007 Nam Kinh Trịnh Công Kiên Nguyễn Thị Vui
1605 9.3 155063098 Trần Hạo Dân 09/01/2007 Nam Kinh Trần Anh Ngân Phan Thị Thùy Trang
1606 9.12 1803703508 Nguyễn Ngọc Đan 25/03/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Ưa Nguyễn Thị Hòa
1607 9.9 1902453748 Đinh Mễ Đan 12/05/2007 Nữ Kinh Đinh Anh Tú Trịnh Thị Xuân Khương
1608 9.8 1803703300 Phan Thị Kim Đang 14/09/2007 Nữ Kinh Phan Lắm  Mai Thị Nhung
1609 9.3 1803703081 Trương Khải Đăng 02/12/2007 Nam Kinh Trương Văn Hậu Trần Thị Ngọc Thi
1610 9.1 1803702916 Võ Thành Danh 22/02/2007 Nam Kinh Võ Thành Tài Nguyễn Thị Nở
1611 9.10 1803703505 Nguyễn Đình Danh 22/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Hồng Quang Trần Thị Hà
1612 9.2 1803702964 Nguyễn Trường Danh 31/10/2007 Nam Kinh Nguyễn Đình Hòa Lý Mỹ Dung
1613 9.4 1803703036 Lê Thanh Danh 12/11/2007 Nam Kinh Lê Thanh Dũng Bùi Thị Liền
1614 9.1 1803702917 Châu Phan Tiến Đạt 22/01/2007 Nam Kinh Châu Văn Vân Phan Thị Danh
1615 9.1 1803703343 Nguyễn Ngọc Đạt 22/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Thu Trang
1616 9.10 1803703426 Lê Chí Đạt 24/03/2007 Nam Kinh Lê Tấn Thi Nguyễn Thị Thùy Vân
1617 9.10 1803703427 Nguyễn Thành Đạt 08/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Thanh Thành Huỳnh Thị Ngọc Bích
1618 9.11 1803703464 Lê Quang Đạt 07/10/2007 Nam Kinh Lê Quang Điệp Trinh Thị Vân
1619 9.11 1803703465 Nguyễn Đạt 12/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Ba Trịnh Việt Phương
1620 9.11 1803703466 Nguyễn Hoàng Phúc Đạt 14/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Chiến Nguyễn Thị Sơn Ca
1621 9.11 1803703467 Nguyễn Tiến Đạt 02/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Trung Kiên Phan Thị Hường
1622 9.2 1803702965 Châu Thành Đạt 24/01/2007 Nam Kinh Châu Văn Huân Võ Thị Chín 
1623 9.2 1803702966 Lê Trần Tấn Đạt 12/05/2007 Nam Kinh Lê Còn Nguyễn Thị Kim Ánh
1624 9.4 1803703122 Đào Gia Đạt 02/04/2007 Nam Kinh Đào Thái Hoà Trương Hoàng Kim Phụng
1625 9.8 1803703301 Lâm Thành Đạt 30/11/2007 Nam Kinh Lâm Hồng Thành  Huỳnh Thị Hồng Yến 
1626 9.9 1803703038 Bùi Thiện Tiến Đạt 21/05/2007 Nam Kinh Bùi Thiện Phê (mất) Lê Phạm Thùy Trang
1627 9.4 1803703123 Đoàn Minh Định 15/11/2007 Nam Kinh Đoàn Hương Trương Thị Bông
1628 9.9 1803703387 Trần Phan Định 25/02/2007 Nam Kinh Trần Nguyên Linh Phan Thị Tuyết
1629 9.12 1803703509 Trần Phú Đức 28/06/2007 Nam Kinh Trần Phú Hoàng Trung Trần Thị Thanh Hà
1630 9.13 1803703161 Lê Thị Kim Dung 04/01/2007 Nữ Kinh Lê Văn Nam Nguyễn Thị Lan
1631 9.13 1803703208 Lê Thị Mỹ Dung 27/07/2007 Nữ Kinh Lê Văn Xin Bùi Thị Vinh
1632 9.4 1803703120 Nguyễn Thị Dung 12/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Phúc Trần Thị Phương
1633 9.10 1803703424 Võ Xuân Dũng 04/08/2007 Nam Kinh Võ Xuân Hùng Lê Ngọc Quế Hương
1634 9.5 1803703162 Đỗ Tiến Dũng 09/05/2007 Nam Kinh Đỗ Quốc Nam Nguyễn Thị Nhi
1635 9.10 1803703425 Nguyễn Thái Dương 15/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Thái Duy Trần Thị Kim Hương
1636 9.12 1803703507 Nguyễn Đại Dương 17/03/2007 Nam Kinh Nguyễn Thế Hải Nguyễn Thị Đoan Hậu
1637 9.7 1803703253 Lê Trương Thanh Dương 31/03/2007 Nam Kinh Lê Thanh Sự Trương Thị Hồng Trang
1638 9.8 1803703299 Nguyễn Trọng Dương 11/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Trọng Tuân Lê Thị Lan
1639 9.11 1803703463 Lê Anh Duy 10/07/2007 Nam Kinh Lê Văn Dân Nguyễn Thị Diễm
1640 9.4 1803703121 Nguyễn Lê Quốc Duy 26/03/2007 Nam Kinh   Nguyễn Thị Sa
1641 9.6 1803703209 Trần Ngọc Duy 19/09/2007 Nam Kinh Trần Ngọc Dũng Ngô Thị Trang
1642 9.12 1803703506 Cao Nguyễn Kỳ Duyên 06/07/2007 Nữ Kinh Cao Thái Thuận Nguyễn Thị Diệu
1643 9.5 1803703163 Trần Thị Mỹ Duyên 08/11/2007 Nữ Kinh Trần Văn Chương Võ Thị Kim Hoa
1644 9.7 1803703252 Nguyễn Hoài Mỹ Duyên 25/05/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Mỹ Trang
1645 9.8 1902453669 Lê Thị Thùy Duyên 04/01/2007 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Kim Tiên
1646 9.11 1803703469 Thông Nguyễn Trường Giang 30/04/2007 Nam Chăm Thông Hùng Minh Nguyễn Thị Anh Trang
1647 9.12 1803703510 Thân Cẩm Giang 01/01/2007 Nữ Kinh Thân Đức Quốc Lê Thị Tuyết
1648 9.5 1803703167 Nguyễn Trường Giang 29/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Non Trần Thị Kim Loan
1649 9.10 1803703428 Châu Nhật Hải 07/12/2007 Nam Kinh Châu Văn Vũ Trần Thị Thanh Hằng
1650 9.1 1803702919 Lưu Thanh Hân 08/01/2007 Nữ Kinh Luu Hoàng Vũ  Nguyễn Thị Bích Ngọc
1651 9.1 1803703040 Trần Thị Gia Hân 16/06/2007 Nữ Kinh Trần Văn Hùng Nguyễn Thị Hoa
1652 9.11 1803703470 Hồ Nguyễn Gia Hân 31/08/2007 Nữ Kinh Hồ Quốc Thịnh Nguyễn Thị Lựu
1653 9.11 1803703471 Hồ Phúc Gia Hân 24/09/2007 Nữ Kinh Hồ Văn Cường Bùi Thị Thanh Huyền
1654 9.12 1803703511 Phạm Khả Hân 11/10/2007 Nữ Kinh Phạm Thanh Huy Đỗ Thị Thanh Hoa
1655 9.13 1803702920 Nguyễn Ngô Khả Hân 11/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Phong Ngô Thi Thanh Tâm  
1656 9.6 1803703212 Nguyễn Thị Kim Hân 24/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn Đình Hữu Lê Thị Hương
1657 9.9 1803703388 Trần Gia Hân 23/09/2007 Nữ Kinh Trần Thanh Phúc Phạm Thị Bích Hằng
1658 9.9 1803703389 Trần Gia Bảo Hân 21/08/2007 Nữ Kinh Trần Hữu Phúc Trương Thị Thu Vân
1659 9.10 1803703429 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 22/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Thanh Lê Thị Dung
1660 9.7 1803703256 Nguyễn Thanh Hằng 29/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Viên Lê Ánh Nguyệt
1661 9.8 1803703303 Nguyễn Thanh Hằng 25/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Quang Thuân Chu Thị Thủy
1662 9.4 1803703344 Phạm Lê Anh Hào 08/09/2007 Nam Kinh Phạm Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Tuyết
1663 9.8 1803703302 Huỳnh Việt Hào 02/12/2007 Nam Kinh Huỳnh Hoài Thi Nguyễn Thị Kim Vượng
1664 9.1 1803702918 Nguyễn Lê Tuyết Hảo 23/02/2007 Nữ Kinh Ng Văn Hiệp Lê Thị Năm
1665 9.6 1803703211 Hoàng Nhật Hảo 05/09/2007 Nam Kinh Hoàng Minh Hiếu Cao Thị Hồng
1666 9.8 1803703304 Hồ Thanh Hậu 16/04/2007 Nam Kinh Hồ Thanh Lợi Nguyễn Thị Ái Linh
1667 9.8 1704025945 Nguyễn Lê Thanh Hậu 22/12/2006 Nam Kinh Nguyễn Văn Hòa Lê Thị Kim Bình
1668 9.9 1803703346 Nguyễn Trung Hậu 27/01/2007 Nam Kinh   Nguyễn Thị Hiển
1669 9.4 1803703125 Nguyễn Gia Hiên 11/04/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Toàn  Nguyễn Thị Hoa
1670 9.1 1803702921 Nguyễn Thị Kim Hiền 02/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Tấn Phúc Tô Thùy Loan 
1671 9.13 1803703082 Võ Kim Minh Hiền 02/05/2007 Nữ Kinh Võ Huy Hồng Võ Thị Kim Hương
1672 9.4 1803703126 Thoại Nguyễn Thu Hiền 31/12/2007 Nữ Kinh Thoại Xuân Thọ Nguyễn Thị Thu Thảo
1673 9.5 1803703168 Lê Thị Mỹ Hiền 05/01/2007 Nữ Kinh Lê Viết Hòa Lê Thị Mỹ Thanh
1674 9.5 1803703169 Nguyễn Thanh Hiền 04/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Anh Tịnh Nguyễn Thị Uyên
1675 9.1 1803703347 Đàm Minh Hiệp 23/03/2007 Nam Kinh Đàm Minh Hải Đỗ Thị Thương
1676 9.1 1803702922 Trần Hoàng Hiệp 22/05/2007 Nam Kinh Trần Đại Thắng Hồ Thị Nghiêm
1677 9.2 1803702967 Nguyễn Văn Hiệp 14/11/2006 Nam Kinh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thu Hồng
1678 9.6 1803703213 Nguyễn Tấn Hiệp 16/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Tấn Huy Nguyễn Thị Hồng Thắm
1679 9.10 1803703430 Trần Thành Hiếu 19/11/2007 Nam Kinh Trần Văn Lịnh Nguyễn Thị Ngọc Oanh
1680 9.12 1803703512 Lê Trọng Hiếu 17/10/2007 Nam Kinh Lê Ngọc Lân Huỳnh Thị Mai Vinh
1681 9.13 1801899592 Đặng Quốc Hiếu 08/01/2007 Nam Kinh Đỗ Quốc Tuấn Em  Huỳnh Thị Bé
1682 9.3 1803703083 Nguyễn Lê Vinh Hiếu 25/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Trần Vinh Hiển Lê Thị Bích Loan
1683 9.4 1803703127 Nguyễn Hữu Hiếu 01/03/2007 Nam Kinh Nguyễn Hữu Trung Trần Thị Linh
1684 9.7 1803703041 Trần Công Hiếu 16/12/2007 Nam Kinh Trần Công Hiền Phan Gia Thị Trần Hà
1685 9.7 1803703258 Phan Thị Thanh Hoa 23/12/2007 Nữ Kinh Phan Văn Hòa Lê Thị Năm
1686 9.13 1902355417 Hoàng Kim Thái Hòa 24/12/2007 Nam Kinh Hoàng Kim Pháp Phạm Thị Xuân Lan
1687 9.3 1803703084 Nguyễn Nhân Hòa 30/06/2007 Nam Kinh  Nguyễn Văn Tài  Nguyễn Thị Diệu Mi
1688 9.9 1803703390 Võ Đặng Thủy Hòa 18/06/2007 Nữ Kinh Võ Ngọc Cần Đặng Thị Ngọc Thảo
1689 9.11 1803703472 Nguyễn Ngọc Sông Hoài 18/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn T Phượng Hoàng
1690 9.1 1803702923 Trần Hiệp Hoàng 22/05/2007 Nam Kinh Trần Đại Thắng Hồ Thị Nghiêm
1691 9.2 1803702968 Hà Huy Hoàng 02/10/2007 Nam Kinh Hà Thanh Vũ Nguyễn Thị Kim Hoa
1692 9.2 1803702969 Trần Ngọc Kim Hoàng 05/02/2006 Nữ Kinh Trần Thanh Thái  Trương Thị Mỹ Lệ 
1693 9.3 1803703085 Nguyễn Phúc Hoàng 16/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Phúc Dương Bùi Thị Hiền
1694 9.3 1704025947 Nguyễn Cao Huy Hoàng 23/01/2006 Nam Kinh Nguyễn Lợi Cao Thị Khánh
1695 9.8 1803703305 Đặng Kim Hoàng 24/01/2007 Nữ Kinh Đặng Minh Chánh Nguyễn Thị Đậm
1696 9.7 1803703259 Nguyễn Chấn Huân 04/04/2007 Nam Kinh Nguyễn Hồng Hải Nguyễn Thị Ngọc Truyền
1697 9.6 1803703349 Nguyễn Văn Minh Hùng 02/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Thu Trang
1698 9.2 1803702971 Ngô Quốc Hưng 03/02/2007 Nam Kinh Ngô Sanh Phúc Nguyễn Thị Hạnh
1699 9.6 1803703216 Nguyễn Chấn Hưng 12/11/2007 Nam Kinh   Sơn Thị Loan
1700 9.8 1803703309 Nguyễn Quốc Hưng 17/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Chín Lê Thị Hồng Thảo
1701 9.9 1803703350 Lê Nhật Hưng 21/04/2007 Nam Kinh Lê Văn Mười Huỳnh Thị Mỹ Thanh
1702 9.9 1803703391 Nguyễn Quốc Khánh Hưng 25/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn Thị Tuyền
1703 9.9 1803703392 Phan Văn Hưng 26/05/2007 Nam Kinh Phan Văn Hải Nguyễn Thị Mỹ Lý
1704 9.1 1803703044 Lê Nguyễn Diệu Hương 06/07/2007 Nữ Kinh Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Thảo
1705 9.6 1803703217 Nguyễn Huỳnh Trúc Hương 10/09/2007 Nữ Kinh Nguyễn Hồng Hoa    Huỳnh Thị Thu Lan
1706 9.10 1803703431 Ngô Gia Huy 30/09/2007 Nam Kinh Ngô Văn Tám Nguyễn Thị Thu Hạnh
1707 9.12 1803703514 Nguyễn Quốc Huy 02/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Minh Hiệp Đỗ Thị Hóa
1708 9.13 1803703262 Nguyễn Quốc Huy 31/05/2007 Nam Kinh   Nguyễn Thị Ngọc Bích
1709 9.2 1803702970 Nguyễn Văn Huy 05/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Thị Hương
1710 9.3 1803703086 Trần Gia Huy 24/05/2007 Nam Kinh Trần Võ Văn Thảo Phạm Thị Hồng Hạnh
1711 9.3 1803703087 Trương Quốc Huy 24/12/2007 Nam Kinh Trương Quốc Hưng    Phạm Thị Thanh Linh   
1712 9.4 1803703128 Phạm Đình Huy 18/06/2007 Nam Kinh Phạm Cho Trần Thị Bích Phượng
1713 9.5 1803703171 Hoàng Gia Huy 26/10/2007 Nam Kinh Hoàng Văn Sang Trần Thị Diệu
1714 9.7 1803703261 Nguyễn Hữu Huy 03/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Hữu Khanh Lê Thị Huấn
1715 9.8 1803703307 Lê Phước Huy 13/12/2006 Nam Kinh Lê Thanh Sang Võ Phương Duyên
1716 9.8 1803703308 Nguyễn Văn Huy 14/07/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Hiếu Lê Thị Hiền
1717 9.10 1803703432 Nguyễn Khánh Huyền 07/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn Tiến Xuân Lê Thị Sáng
1718 9.5 1803703043 Hàn Thị Thu Huyền 25/08/2007 Nữ Kinh Hàn Văn Dũng Phạm Thị Vui
1719 9.5 1803703172 Lê Trường Khải 13/04/2007 Nam Kinh Lê Văn Vinh Trương Thị Thanh Diệu
1720 9.10 1803703433 Hồ Đắc Khang 01/01/2007 Nam Kinh Hồ Đắc Tụ Phan Thị Tuyết Hồng
1721 9.10 1803703434 Lâm Gia Khang 11/04/2007 Nam Kinh Lâm Văn Bình Nguyễn Thị Thắm
1722 9.13 1803703394 Trần Duy Khang 02/02/2007 Nam Kinh Trần Hoàng Khanh Võ Thị Nghiệp
1723 9.4 1803703130 Nguyễn Nhật Khang 09/07/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Hiệp  Nguyễn Thị Bích Liên 
1724 9.6 1803703218 Hồ Nguyễn Minh Khang 12/12/2007 Nam Kinh Hồ Văn Thanh Tùng Nguyễn Thị Kim Hồng
1725 9.7 1803703263 Tống Duy Khang 28/12/2007 Nam Kinh Tống Kim Vinh Tạ Thị Kim Hoàng
1726 9.7 1803703264 Trần Lê Chí Khang 04/05/2007 Nam Kinh Trần Quốc Chín Lê Thị Ngọc Trang
1727 9.9 1803703393 Nguyễn Gia Khang 09/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Thanh Trung Đỗ Thị Quốc Trà
1728 9.4 1803703131 Trương Nguyễn Bảo Khanh 22/09/2007 Nam Kinh Trương Văn Dũng Nguyễn Thị Thu Linh
1729 9.11 1803703473 Nguyễn Trần Duy Khánh 23/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Được Trần Ngọc Minh Tuyết
1730 9.12 1803703515 Huỳnh Gia Khánh 28/06/2007 Nam Kinh Huỳnh Phan Anh Tuấn  Hoàng Thuý Hà
1731 9.13 1803703310 Phan Hiếu Khánh 25/11/2007 Nam Kinh Phan Tại Ích Nguyễn Thị Mười
1732 9.3 1803703088 Đinh Nam Khánh 06/04/2007 Nam Kinh Đinh Tiến Dũng Đinh Thị Hồng Hương
1733 9.4 1803703352 Nguyễn Quốc Khánh 01/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Thị Kim Lệ
1734 9.12 1803703516 Huỳnh Đa Khiêm 08/10/2007 Nam Kinh Huỳnh Đa Thi Nguyễn Thị Minh Hà
1735 9.5 1803703173 Phạm Gia Khiêm 24/12/2007 Nam Kinh Phạm Thanh Bình Nguyễn Thị Thuỳ
1736 9.6 1902453412 Nguyễn Khiêu 21/06/2006 Nam Kinh Nguyễn Cao Như Vũ Cao Thị Thi
1737 9.1 1803702925 Hà Anh Khoa 22/12/2006 Nam Kinh Hà Văn Lưu Trương Thị Huỳnh
1738 9.10 1803703435 Nguyễn Thái Đăng Khoa 25/04/2007 Nam Kinh Nguyễn Học Thái Thị Hồng Thủy
1739 9.11 1803703474 Quách Anh Khoa 17/12/2007 Nam Kinh Quách Gia Nghiêm La Thị Mỹ Loan
1740 9.12 1803703517 Phạm Quỳnh Anh Khoa 18/11/2007 Nam Kinh Phạm  Quỳnh Quang Phạm Thảo Nguyên
1741 9.2 1803703045 Lê Huỳnh Đăng Khoa 02/01/2007 Nam Kinh Lê Nguyên Tường Huỳnh Thị Mỹ Ngân
1742 9.2 1803702972 Trần Nguyễn Đăng Khoa 16/10/2007 Nam Kinh Trần Minh Khanh Trần Nguyễn Bích Nhân
1743 9.3 1803703090 Phạm Văn Khoa 03/08/2007 Nam Kinh Phạm Văn Phi Huỳnh Thị Thu Lan
1744 9.2 1803702973 Huỳnh Trần Anh Khôi 25/06/2007 Nam Kinh Huỳnh Thanh Tuấn Trần Bích Loan
1745 9.4 1803703132 Võ Thanh Khôi 28/12/2007 Nam Kinh Võ Thanh Lâm Nguyễn Thị Trang
1746 9.9 1803703395 Phạm Anh Khôi 20/07/2007 Nam Kinh Phạm Xuân Khoa Ngô Thị Đức Hiền
1747 9.9 1803703396 Phạm Công Đăng Khôi 10/07/2007 Nam Kinh Phạm Hùng              Phan Thị Thanh Bình   
1748 9.6 1803703219 Phạm Nguyễn Phú Khương 30/09/2007 Nam Kinh Phạm Đình Huân Nguyễn Thị Tâm Thu
1749 9.1 1803703046 Hoàng Trung Kiên 01/12/2007 Nam Kinh Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Thị Hà
1750 9.10 1803703436 Võ Khắc Gia Kiên 07/01/2007 Nam Kinh Võ Khắc Bình  Nguyễn Thị Hà
1751 9.11 1803703475 Hồ Nhật Kiên 01/05/2007 Nam Kinh Hồ Ngọc Chung Nguyễn Nhật Thu Uyên
1752 9.12 1803703518 Đặng Minh Kiên 28/09/2007 Nam Kinh Đặng Minh Sơn Phùng Thị Kim Thùy
1753 9.5 1803703174 Nguyễn Chí Kiên 08/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Viết Xuân Phạm Thị Ngọc Trâm
1754 9.8 1803702926 Lê Hoàng Kiên 05/07/2007 Nam Kinh Lê Văn Côi mất
1755 9.5 1803703176 Võ Tuấn Kiệt 21/07/2007 Nam Kinh Võ Văn Huy Nguyễn Thị Yến
1756 9.6 1603927122 Nguyễn Anh Kiệt 05/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Minh Cảnh Huỳnh Thị Xuân Vy
1757 9.13 1803703047 Nguyễn Lê Hoàng Kim 04/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Thị Phượng
1758 9.13 1803703092 Nguyễn Thiên Kim 24/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Huy Nguyễn Thị Bích Ngọc
1759 9.2 1803702974 Nguyễn Thị Thiên Kim 01/11/2007 Nữ Kinh nguyễn xuân sang Nguyễn Thị Hiệp
1760 9.6 1803703220 Nguyễn Thị Hồng Lam 07/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Trần Anh Vũ Nguyễn Thị Bích Loan
1761 9.6 1803703221 Huỳnh Tấn Lân 15/10/2007 Nam Kinh Huỳnh Tấn Lập Trần Thị Kim Liên
1762 9.11 1803703476 Huỳnh Ngọc Mỹ Liên 19/03/2007 Nữ Kinh Huỳnh Phạm Hùng Anh Nguyễn Thị Ngọc Tú
1763 9.1 1803702927 Nguyễn Thị Thu Liễu 25/07/2006 Nữ Kinh Nguyễn Thành La Nguyễn Thị Hồng Vân
1764 9.2 1803702975 Lộ Yến Linh 06/12/2007 Nữ Kinh Lộ Thiếu Sinh Mai Thị Thảo
1765 9.3 1803703094 Đặng Yến Linh 09/05/2007 Nữ Kinh Đặng Thành Kiên Từ Thị Hòa Trâm
1766 9.4 1803703134 Mai Phương Linh 24/01/2007 Nữ Kinh Mai Văn Lợi Nguyễn Thị Phương Loan
1767 9.4 1803703135 Nguyễn Lê Thùy Linh 29/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tấn Lê Thị Hòa
1768 9.6 1803703048 Nguyễn Tô Yến Linh 19/06/2007 Nữ Kinh Nguyễn Như Gấm Tô Thị Tâm
1769 9.7 1803703266 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 24/06/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dũng Huỳnh Thị Tám
1770 9.8 1803703049 Phan Thị Ngọc Linh 22/10/2007 Nữ Kinh Phan Văn Thành Lê Thị Xin
1771 9.9 1803703397 Nguyễn Ngọc Tài Linh 16/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Quảng Đặng Thị Ngọc Duyên
1772 9.9 1803703398 Nguyễn Thị Mỹ Loan 03/09/2007 Nữ Kinh Nguyễn Chín Nguyễn Thị Anh
1773 9.3 1704022114 Hoàng Đại Lộc 26/10/2005 Nam Kinh Hoàng Đại Phúc  Phan Thị Cúc
1774 9.2 1803703050 Nguyễn Thái Lợi 16/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Thái Cảnh Huỳnh Thị Bảy
1775 9.4 1803703136 Nguyễn Đình Lợi 19/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Đình Tiến Phan Thị Dương Nga
1776 9.8 1803703353 Nguyễn Hoàng Long 15/04/2007 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Chí Nguyễn Thị Mỹ Hiếu
1777 9.9 1803703399 Trương Nguyễn Hoàng Long 26/11/2007 Nam Kinh Trương Văn Thanh Nguyễn Thị Bích Thủy
1778 9.5 1803703178 Phạm Văn Lượm 08/07/2007 Nam Kinh Phạm Văn Trí Nguyễn Thị Vui
1779 9.6 1803703222 Trần Đình Lượng 27/07/2007 Nam Kinh Trần Chí Phương Tăng Thị Thanh Thúy
1780 9.3 1803703095 Nguyễn Thanh Luy 13/06/2007 Nữ Kinh  Nguyễn Đình Hiệp  Lý Thị Mỹ Vân
1781 9.11 1803703477 Phạm Hồng Khánh Ly 29/09/2007 Nữ Kinh Phạm Quốc Luy Trần Thị Sương
1782 9.5 1803703179 Phạm Thị Tuyết Mai 03/09/2007 Nữ Kinh Phạm Trung Sơn  Châu Thị Ngọc Mận
1783 9.1 1704024944 Bùi Minh Mẫn 11/04/2006 Nam Kinh Bùi Mạnh Hùng Phạm Thị Nhuận
1784 9.12 1902454586 Vũ Tuệ Mẫn 15/02/2007 Nữ Kinh Vũ Tiến Thọ Trịnh Xuân Đoan
1785 9.8 1803703313 Nguyễn Đỗ Mẫn 26/06/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Thông Nguyễn Thị Hiền
1786 9.1 1803702928 Huỳnh Tuấn Minh 19/10/2007 Nam Kinh Huỳnh Văn Nghĩa Dương Thị Kim Anh
1787 9.10 1803703437 Nguyễn Quang Minh 04/07/2007 Nam Kinh Nguyễn Quang Bắc Đặng Thị Thanh Bình
1788 9.10 1803703438 Nguyễn Trang Nguyệt Minh 23/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Duy Thông Võ Thị Thùy Trang
1789 9.8 1904373022 Huỳnh Khánh Minh 04/03/2007 Nam Kinh Huỳnh Thanh Tùng Phạm Thị Hoa
1790 9.12 1803703519 Ngô Khả My 12/11/2007 Nữ Kinh Ngô Thái Dương Nguyễn Thị Ngọc Minh
1791 9.6 1803703223 Kiều Thị Ngọc My 12/07/2007 Nữ Kinh Kiều Ngọc Tân Phan Thị Nuôi
1792 9.7 1803703267 Lê Thị Mỹ 02/01/2007 Nữ Kinh Lê Hùng Trần Thị Nga
1793 9.6 1803703224 Trương Hoài Nam 02/05/2007 Nam Kinh Trương Văn Dân Tạ Thị Thanh Thúy
1794 9.4 1803703137 Bùi Bảo Ngà 05/11/2007 Nữ Kinh Bùi Thái Bảo             Nguyễn Thị Ngọc Lan
1795 9.1 1803703051 Châu Kim Ngân 15/02/2007 Nữ Kinh Châu Minh Phương Nguyễn Thị Vương
1796 9.10 1803703439 Lê Thị Thanh Ngân 24/01/2007 Nữ Kinh Lê Hoàng Dũng Lê Thị Hoa Tiên
1797 9.10 1803703440 Võ Thị Bích Ngân 18/01/2007 Nữ Kinh Võ Xuân Phô Lâm Thị Bích Nga
1798 9.12 1803703520 Ngô Triệu Kim Ngân 05/06/2007 Nữ Kinh Ngô Hiếu Trung Triệu Thị Tuyết
1799 9.13 1803703314 Nguyễn Bùi Hải Ngân 14/05/2007 Nữ Kinh Nguyễn Trung Hải Bùi Thị Nga
1800 9.3 1803703096 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn Phước Nhân Nguyễn Thị Hiền
1801 9.4 1803703138 Trần Thị Thảo Ngân 30/10/2007 Nữ Kinh  Trần Thanh Lai  Nguyễn Thị Ngọc Bông
1802 9.5 1803703354 Võ Thạch Thanh Ngân 04/12/2007 Nữ Kinh Võ Thanh Phương Trương Thị Kim Hiền
1803 9.7 1803703268 Lý Thủy Ngân 14/11/2007 Nữ Hoa Lý Học Ténh Phạm Thị Hồng Thủy
1804 9.9 1902453771 Hoàng Lê Bảo Ngân 29/07/2007 Nữ Cơ-ho Hoàng Minh Sơn Lê Thị Bích Phụng
1805 9.1 1803702930 Đặng Nguyễn Phương Nghi 20/10/2007 Nữ Kinh Đặng Văn Bê Nguyễn Thị Cúc
1806 9.8 1803703315 Phan Xuân Nghi 23/09/2007 Nữ Kinh Phan Trọng Bình Trần Thị Lệ
1807 9.7 1803703269 Đoàn Duy Nghĩa 11/09/2007 Nam Kinh Đoàn Duy Hiếu Nguyễn Thị Anh Dung
1808 9.2 1803702977 Nguyễn Thị Ngọc 29/12/2006 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tính Nguyễn Thị Hoa
1809 9.3 1803703052 Lê Thị Hồng Ngọc 15/11/2007 Nữ Kinh Lê Văn Lường Nguyễn Thị Sơn
1810 9.5 1803703180 Hồ Trần Mỹ Ngọc 11/09/2007 Nữ Kinh Trần Đăng Khoa Hồ Thị Bích
1811 9.6 1803703225 Trang Hồng Ngọc 18/07/2007 Nữ Kinh Trang Anh Dũng Trần Thị Bích Phượng
1812 9.10 1902334457 Lâm Trương Diễm Nguyên 22/05/2007 Nữ Kinh Lâm Hoàng Quốc Trương Thị kim Ngọc
1813 9.11 1803703478 Đinh Như Nguyên 02/04/2007 Nữ Kinh Đinh Duy Uyên Ngô Thị Duyên
1814 9.12 1803703521 Nguyễn Hữu Nguyên 03/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Hảo Nguyễn Thị Thu Hiền
1815 9.12 1803703522 Võ Lê Khôi Nguyên 04/11/2007 Nam Kinh Võ Kì Trung Lê Thị Mỹ Hạnh
1816 9.13 1803703181 Mai Nguyễn Thảo Nguyên 25/01/2007 Nữ Kinh Mai Hữu Anh           Nguyễn Thị Mỹ Thiện   
1817 9.13 1803703442 Nguyễn Gia Nguyên 18/09/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Thị Huệ
1818 9.4 1803703139 Hồ Quỳnh Nguyên 16/10/2007 Nữ Kinh Hồ Van Hiệp Nguyễn Thị Hoa
1819 9.9 1803703401 Nguyễn Ngọc Tài Nguyên 13/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Hữu Tài  Phạm T Xuân Lan
1820 9.10 1803703355 Mai Đức Nguyện 25/07/2007 Nam Kinh Mai Tiến Sỹ  NguyễnThị Ngọc Hiếu
1821 9.11 1803703479 Nguyễn Đỗ Thành Nhân 09/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Hải Linh Đỗ Thị Bích Đào
1822 9.12 1803703523 Lê Nguyễn Diệu Nhân 05/05/2007 Nữ Kinh Lê Ngọc Tài Nguyễn Thị Thanh Hiếu
1823 9.12 1803703524 Nguyễn Hoài Nhân 31/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Hoài Phương Lê Thị Thủy
1824 9.6 1603926163 Trương Minh Nhật 30/06/2007 Nam Kinh Trương Ngọc Hải Nguyễn Thị Lệ Tuyết
1825 9.11 1803703480 Ngô Quỳnh Nhi 01/10/2007 Nữ Kinh Ngô Văn Ba Nguyễn Thị Ngọc Hoa
1826 9.11 1803703481 Tạ Thái Cẩm Nhi 12/04/2007 Nữ Kinh Tạ Văn Hà Thái Thị Cẩm Hòa
1827 9.11 1803703482 Trần Ngọc Quỳnh Nhi 05/09/2007 Nữ Kinh Trần Văn Hoa Trần T. Mỹ Linh
1828 9.12 1803703525 Bùi Nguyễn Phương Nhi 24/04/2007 Nữ Kinh Bùi Phương Nam Nguyễn Thị Thanh Hương
1829 9.12 1803703526 Nguyễn Ngọc Bích Nhi 14/03/2007 Nữ Kinh  Nguyễn Nguyên Trường Nguyễn Thị Nguyệt
1830 9.12 1803703527 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 10/03/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thành Hồng Lê Thị Thảo
1831 9.2 1803703356 Nguyễn Đào Yến Nhi 27/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hiền
1832 9.6 1803703227 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hiền Nguyễn Thị Thủy
1833 9.6 1803703228 Phạm Thị Ngọc Nhi 16/04/2007 Nữ Kinh Phạm Ngọc Sanh Lê Thị Ngọc Thúy
1834 9.7 1803703270 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 16/01/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ninh Thuận Nguyễn Thị Kim Nhung
1835 9.1 1803702931 Lê Thanh Tú Như 30/08/2007 Nữ Kinh Lê Hoàng Tùng Nguyễn Thị Phương
1836 9.10 1803703443 Lê Quỳnh Như 27/05/2007 Nữ Kinh Lê Xuân Giang Trương Thị Mười Em
1837 9.11 1803703483 Đoàn Ngọc Lâm Như 15/03/2007 Nữ Kinh Đoàn Văn Quân Trương Thị Thu hải
1838 9.5 1803703182 Nguyễn Yến Như 23/11/2007 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Huệ Hân
1839 9.7 1803703272 Nguyễn Thái Xuân Như 01/04/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thái Quang Nguyễn Thị Xuân Nhi
1840 9.8 1803703318 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 13/06/2007 Nữ Kinh Nguyễn Tuân Phạm Thị Thu Phượng
1841 9.7 1803703271 Lê Thị Thùy Nhung 17/10/2007 Nữ Kinh Lê Văn Tâm Trần Thị Tư
1842 9.8 1803703317 Lê Hồng Nhung 27/08/2007 Nữ Kinh Lê Văn Dương Trịnh Thị Hiền
1843 9.1 1803702932 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh 13/01/2007 Nữ Kinh Nguyễn Anh Quốc  Trần Thị Thúy Hoa
1844 9.2 1803702980 Phạm Thị Kiều Oanh 04/09/2007 Nữ Kinh Phạm Minh Cường Lê Thị Xuân Điều
1845 9.5 1803703357 Huỳnh Kiều Oanh 08/11/2007 Nữ Kinh Huỳnh Thạch Như Trần Thị Thanh
1846 9.1 1803702933 Đỗ Thuận Phát 18/04/2007 Nam Kinh Đỗ Văn Anh Nguyễn Thị Liên
1847 9.11 1803703484 Lê Trần Tấn Phát 14/05/2007 Nam Kinh Lê Văn Hoàng Trần Thị Thu Giang
1848 9.12 1803703528 Đặng Hoàng Phát 30/03/2007 Nam Kinh Đặng Minh Phúc Nguyễn Thị Kim Loan
1849 9.12 1803703529 Lê Bửu Phát 17/04/2007 Nam Kinh Lê Ngọc Hưng Lê Thị Kim Liên
1850 9.12 150498059 Lương Ngọc Phát 24/01/2007 Nam Kinh Lương Hồ Vũ Nguyễn Thị Sen
1851 9.13 1803702934 Võ Tấn Phát 15/06/2007 Nam Kinh Võ Đình Phục Ngô Thị Kim Oanh
1852 9.2 1803702981 Nguyễn Anh Phát 19/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Thị Loan
1853 9.9 1803703402 Nguyễn Minh Phát 13/03/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Bạn Văn Thị Kim Hưng
1854 9.12 1803703530 Trương Mạnh Phi 28/03/2007 Nam Kinh   Lê Thị Bích Liên
1855 9.3 1803703098 Huỳnh Kim Phong 17/04/2007 Nam Kinh Huỳnh Kim Lang Bùi Thị Kim Hoa
1856 9.4 1803703140 Nguyễn Xuân Phong 07/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Xuân Đức Nguyễn Thị Mỹ Hòa
1857 9.8 1803703319 Nguyễn Thanh Phong 09/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Đông Đồng Thị Kim Trung
1858 9.11 1803703485 Lê Lâm Gia Phú 17/03/2007 Nam Kinh Lê Hữu Lộc Lâm Thị Mai Hương
1859 9.12 1803703531 Nguyễn Trần Thanh Phú 15/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Van Em Trần Thị Hai
1860 9.5 1803703183 Mai Thiên Phú 18/08/2007 Nam Kinh Mai Văn Phúc Ng Thị Kim Vân
1861 9.10 1803703444 Phạm Ngô Minh Phúc 05/01/2007 Nam Kinh Phạm Phúc Nguyên Ngô Thị Hoa
1862 9.11 1803703486 Trần Ngọc Thiên Phúc 14/11/2007 Nam Kinh Trần Đình Vĩnh Phạm Thị Hòa
1863 9.13 1803703184 Lê Hoàng Phúc 01/05/2007 Nam Kinh Lê Hoàng Tâm Mạc Thị Thanh Liễu
1864 9.6 2006000131 Trần Võ Tam Phúc 09/12/2007 Nữ Kinh Trần Minh Dương Võ Thị Cẩm Thúy
1865 9.9 1803703403 Trần Ngọc Bảo Phúc 11/03/2007 Nữ Kinh Trần Thọ Nguyễn Ngọc Khuyên
1866 9.9 1803703229 Võ Nhật Phúc 05/10/2007 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Nam Võ Thị Hồng Vân
1867 9.3 1803703099 Nguyễn Hoàng Kim Phụng 21/09/2007 Nữ Kinh Nguyễn Nhứt Nam Hoàng Thị Xuân Hồng
1868 9.12 1803703532 Nguyễn Hoàng Phước 07/01/2007 Nam Kinh Nguyễn V. Trượng Ngô Thị Hoa
1869 9.9 1803703404 Nguyễn Minh Phước 13/03/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Bạn Văn Thị Kim Hưng
1870 9.10 156391884 Nguyễn Lâm Nghi Phương 20/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Minh Chí Võ Thị Lâm Thư
1871 9.12 1803703533 Trần Tú Phương 08/01/2007 Nữ Kinh Trần Xuân Trường Trần Ngọc Dung
1872 9.13 1803703230 Lê Nguyễn Kiều Phương 19/10/2007 Nữ Kinh Lê Văn Tuấn Nguyễn Thị Thu Cúc
1873 9.4 1803703141 Phạm Ngọc Bảo Phương 30/04/2007 Nữ Kinh   Phạm Thị Thanh Thúy
1874 9.8 1803703320 Tô Thị Bích Phương 14/11/2007 Nữ Kinh Tô Quốc Thiện  Hà Bích Loan 
1875 9.5 1803703185 Nguyễn Bích Phướng 13/04/2007 Nữ Kinh Nguyễn Cường Trần Thị Bình
1876 9.5 1803703359 Nguyễn Thị Phượng 26/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mỹ Phan Thị Hai
1877 9.5 1803703360 Thái Văn Thanh Qua 21/07/2006 Nữ Kinh Thái Hoàng Châu Nguyễn Thị Kim Loan
1878 9.11 1803703487 Lê Hoàng Quân 16/12/2007 Nam Kinh Lê Quang Huấn Đỗ Thị Lan
1879 9.12 1803703534 Nguyễn Sinh Quân 03/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Sinh Viên Phan Thị Minh Thanh
1880 9.4 1803703361 Ngô Hoàn Quân 25/07/2007 Nam Kinh Ngô Hoàn Long Nguyễn Thị Nga
1881 9.5 1803703186 Thiềm Anh Quân 01/12/2007 Nam Kinh Thiềm Quốc Thái Hồ Thị Thanh Vân
1882 9.6 1803703231 Lê Đăng Minh Quân 23/11/2007 Nam Kinh Lê Đăng Thuận Hải Nguyễn Thanh Nga
1883 9.7 1803703274 Phạm Minh Quân 07/03/2007 Nam Kinh  Phạm Minh hoàng  Lê Thị Thu Bông
1884 9.10 1803703445 Nguyễn Dương Quang 30/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Tấn Thanh Dương Trúc Phương
1885 9.7 1803703273 Đoàn Tử Đăng Quang 18/02/2007 Nam Kinh Đoàn Tử Đăng Khoa Phan Thị Thanh Quyên
1886 9.7 1803703275 Đinh Xuân Quý 03/08/2007 Nam Kinh Đinh Xuân Quyền Võ Thị Thái Phi
1887 9.10 1803003680 Cao Nguyên Bảo Quyên 25/08/2007 Nữ Kinh Cao Thanh Anh(chết) Nguyễn Thị Như Nguyệt
1888 9.10 1803703446 Đoàn Thị Tú Quyên 03/07/2007 Nữ Kinh Đoàn Văn Tuyến Huỳnh Thị Bích Vân
1889 9.9 1803703405 Đặng Đồng Gia Quyên 14/01/2007 Nữ Kinh Đặng Bá Phi Đồng Thị Kim Linh
1890 9.2 1803702982 Ngô Minh Quyền 21/05/2007 Nam Kinh Ngô Minh Quân  Nguyễn T Hồng Thắm
1891 9.6 1803703234 Phan Thị Thanh Quyền 12/09/2007 Nữ Kinh Phan Thanh Hứa Nguyễn Thị Dung
1892 9.11 1803703488 Huỳnh Võ Khánh Quỳnh 27/08/2007 Nữ Kinh Huỳnh Triệu Vỹ Võ T Phương Hoài Thảo
1893 9.4 1803703142 Lê Nguyễn Như Quỳnh 21/08/2007 Nữ Kinh    Nguyễn Thị Sơn
1894 9.7 1803703276 Võ Thị Như Quỳnh 23/06/2007 Nữ Kinh Võ Minh Cương Võ Trương Thị Ánh Thu
1895 9.8 1803703322 Nguyễn Như Quỳnh 27/04/2007 Nữ Kinh Nguyễn Tiến Hùng Nguyễn Thị Hồng
1896 9.9 1803703362 Bùi Như Quỳnh 21/03/2007 Nữ Kinh Bùi Hữu Lộc Trần Thị Nhung 
1897 9.1 1803702936 Nguyễn Thành Sang 25/04/2007 Nam Kinh Nguyễn Van Châu Nguyễn Thị Ngọc Giàu
1898 9.2 1803702984 Võ Bình Sang 27/12/2007 Nam Kinh Võ Bình Hội Lê Thị Phương
1899 9.4 1803703055 Trần Thanh Sang 09/09/2007 Nam Kinh Trần Văn Phong Trần Thị Hiền
1900 9.10 1803703364 Nguyễn Thị Ngọc Sáng 28/03/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Sang Lê Thị Nhanh
1901 9.3 1803703100 Trần Bửu Sáng 09/05/2007 Nam Kinh Trần Bửu Sang Trần Thị Tuyết Nhung
1902 9.4 1902453370 Chí Nàm Sánh 22/05/2007 Nữ Hoa Chí Chánh Dưỡng Hoàng Thị Cẩm Tú
1903 9.10 1803703447 Nguyễn Hữu Nam Sơn 30/10/2007 Nam Kinh Nguyễn Hữu Ngọc Trần Thị Diễm
1904 9.4 1803703143 Phạm Hồng Sơn 14/02/2007 Nam Kinh Phạm Văn Tuyền  Lê Thị Ánh Huệ
1905 9.2 1803702985 Phan Thành Tài 21/04/2007 Nam Kinh Phan Văn Bé Trần Thị Cảnh
1906 9.5 1803703057 Nguyễn Thanh Tài 12/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Thanh Tân Lê Thị Mỹ Lan
1907 9.5 1803703188 Tăng Thái Tài 14/01/2007 Nam Hoa Tang Hưng Nguyễn Thị Thùy Dung
1908 9.6 1902453417 Phan Minh Tài 16/10/2007 Nam Kinh Phan Quốc Tú Lê Thị Hải Hà
1909 9.1 1803702939 Mạc Thị Thanh Tâm 25/12/2007 Nữ Kinh Mạc Tấn Thành Trần Thị Ngọc Trinh
1910 9.10 1803703448 Phạm Hồng Tâm 14/07/2007 Nữ Kinh Phạm Văn Tiến Nguyễn Thị Hồng
1911 9.3 1803703101 Nguyễn Thời Minh Tâm 26/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Hùng HuỳnhThị Công
1912 9.4 1803703144 Lê Minh Tâm 27/10/2007 Nam Kinh Lê Phi Hoài Viễn Lê Thị Tuyền
1913 9.5 1803703366 Tâm 01/10/2007 Nam Kinh Lê Hoàng Việt Thiều Thị Kim Loan
1914 9.1 1803702940 Nguyễn Hoàng Tân 10/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Khánh Toàn  Dương Ngọc Tiền
1915 9.11 1803703489 Lê Minh Tân 20/01/2007 Nam Kinh Lê Đức Kiệm  Doãn Thị Bích
1916 9.7 1803703277 Nguyễn Minh Tân 25/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Hên  Phan Thị Diệu Hiền
1917 9.1 1803702941 Nguyễn Ngọc Thái 11/06/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Sáng Phạm Thị Thanh Hoàng
1918 9.5 1803703190 Lê Hữu Thắng 13/02/2007 Nam Kinh Lê Văn Chiến Huỳnh Thị Lượm
1919 9.5 1803703191 Nguyễn Minh Thắng 16/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Thanh Bình Lương Thị Hai
1920 9.7 1803703279 Nguyễn Quốc Thắng 21/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Thành Trinh Thị Kim Thảo
1921 9.2 1803702986 Phạm Ngọc Thanh 01/01/2005 Nam Kinh   Phạm Thị Thanh Thảo
1922 9.7 1803703278 Hoàng Trương Thanh Thanh 15/09/2007 Nữ Tày Hoàng Thành Công Trương Thị Duyên
1923 9.8 1803703324 Nguyễn Trương Thanh 18/06/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Trương Thị Tơ
1924 9.3 1803703102 Nguyễn Phúc Thành 01/01/2006 Nam Kinh Nguyễn Phúc Thiện Nguyễn Thị Thanh Huyền
1925 9.6 1805047281 Vũ Đức Thành 20/09/2007 Nam Kinh Vũ Đình Phong Phạm Thị Lệ
1926 9.9 1803703058 Lê Tâm Thành 03/08/2007 Nam Kinh Lê Đức Trường Võ Đức Hòa
1927 9.9 1803703407 Phạm Tiến Thành 10/11/2007 Nam Kinh Phạm Tám Nguyễn Thị Hồng
1928 9.1 1803702942 Trần Phúc Thảo 01/01/2007 Nữ Kinh Trần Văn Phúc Lê Thị Hiền
1929 9.12 1803703535 Huỳnh Xuân Thảo 22/02/2007 Nữ Kinh Huỳnh Văn Thành Nguyễn Thị Xuân Hoa
1930 9.2 1803702987 Đỗ Thị Thảo 13/03/2006 Nữ Kinh Đỗ Tứ Võ Thị Bảy
1931 9.6 1803703237 Bùi Thị Phương Thảo 02/12/2007 Nữ Kinh Bùi Quang Phương Phạm Thị Thu Thủy
1932 9.6 1803703059 Phan Thị Thu Thảo 12/09/2007 Nữ Kinh Phan Tấn Thanh Lê Thị Nga
1933 9.2 1803703368 Nguyễn Hoàng Anh Thi 18/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn thọ Nguyễn Thị Nga
1934 9.3 1803703103 Lê Võ Anh Thi 04/03/2007 Nữ Kinh Lê Văn Dũng Võ Thị Hằng
1935 9.6 1803703239 Đặng Thanh Thi 29/06/2007 Nữ Kinh Đặng Thanh Giáo Cao Thị Hồng
1936 9.9 1803703408 Trương Ngọc Minh Thi 27/11/2007 Nữ Kinh Trương Văn Dũng  Trần Thị Mỹ Linh
1937 9.11 1803703490 Đào Đức Thiên 23/05/2007 Nam Kinh Đào Hoàng Phúc Lê Thị Hà
1938 9.12 1803703536 Trần Ngọc Bảo Thiên 08/03/2007 Nữ Kinh Trần Duy Nghiêm Trần Thị Thu Hiền
1939 9.7 1803703280 Nguyễn Châu Ái Thiên 28/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Ngọc Võ Thị Thái Thịnh
1940 9.8 1803703325 Nguyễn Ngọc Thiên 13/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Thương Mai Thị Đẩu
1941 9.1 1803702943 Nguyễn Hoàng Thiện 19/10/2006 Nam Kinh Nguyễn Văn Hạnh Trần Thị Kim Chi
1942 9.2 1803702988 Trương Nhật Thiện 21/04/2007 Nam Kinh Trương Minh Khoa Đoàn Thị Ngọc Bích
1943 9.5 1803703193 Châu Nguyễn Ngọc Thiện 28/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Hữu Tuấn Châu Thị Lan
1944 9.8 1803703369 Nguyễn Văn Thiện 28/10/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Nuôi Võ Thị Thìn
1945 9.7 1803703060 Hoàng Quốc Thịnh 28/01/2007 Nam Kinh Hoàng Quốc Thắng Võ Thị Dung
1946 9.8 1803703326 Nguyễn Hoàng Thịnh 01/07/2007 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Chỉnh Nguyễn Thị Diệu Linh
1947 9.12 1803703537 Tô Quốc Thọ 20/11/2007 Nam Kinh Tô Quốc Định Võ Thị Thu
1948 9.5 1803703194 Huỳnh Viễn Thông 21/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Thái Huy Nguyễn Thanh Thủy
1949 9.1 1803702944 Phan Đỗ Kim Thư 09/08/2007 Nữ Kinh Phan Tuấn Phi  Đỗ Thị Minh Thy
1950 9.1 1803702945 Phan Võ Anh Thư 06/11/2007 Nữ Kinh Phan Tấn Toàn Võ Thị Thanh Hương
1951 9.12 1803703538 Nguyễn Anh Thư 20/04/2007 Nữ Kinh Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Thị Thanh Trang
1952 9.13 1803703449 Lê Hoàng Minh Thư 07/09/2007 Nữ Kinh Lê Văn Kính Phùng Thị Gái
1953 9.13 1803703105 Phạm Minh Thư 19/08/2007 Nữ Kinh Phạm Minh Tuấn  Trần Thị H Hải
1954 9.13 1803703148 Phạm Hoàng Song Thư 20/09/2007 Nữ Kinh Phạm Đức Huy Hoàng Trần Thị Kim Phượng
1955 9.2 1803703370 Nguyễn Hoàng Anh Thư 18/11/2007 Nữ Kinh Nguyễn thọ Nguyễn Thị Nga
1956 9.2 1803702990 Trịnh Thanh Thư 17/02/2007 Nữ Kinh Trịnh Thạnh Phan Thị Ánh Hoa
1957 9.3 1803703104 Ngô Thị Minh Thư 02/02/2007 Nữ Kinh Ngô Thanh Bảo Trương Thị Kim Hồng
1958 9.3 1803703063 Nguyễn Nhật Kiều Thư 08/06/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thảo Trần Thị Chín
1959 9.4 1803703149 Phan Anh Thư 16/02/2007 Nữ Kinh Phan Công Thức Lê Thị Bình
1960 9.5 1803703195 Huỳnh Ngọc Anh Thư 24/11/2007 Nữ Kinh Huỳnh Văn Hồng Phan Bảo Yến
1961 9.6 1803703240 Nguyễn Trần Minh Thư 15/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Nhựt Trần Thị Ngọc Trinh
1962 9.7 1803703282 Nguyễn Ngô Anh Thư 13/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thái Tùng Ngô Thị Thu
1963 9.9 1803703409 Lê Nguyễn Quỳnh Thư 12/08/2007 Nữ Kinh Lê Văn Hòa Nguyễn Thị Ngọc Bích
1964 9.9 1803703410 Nguyễn Huỳnh Bảo Thư 11/06/2007 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Tú Huỳnh Thị Loan
1965 9.5 150625325 Nguyễn Quang Thụ 10/04/2007 Nam Kinh Nguyễn Quang Thái Trần Thị Hồng
1966 9.2 1803702989 Trần Minh Thuận 11/12/2007 Nam Kinh Trần Minh Hiệp Nguyễn Thị Kim Thanh
1967 9.7 1803703061 Nguyễn Tấn Thuận 04/03/2007 Nam Kinh Nguyễn Thân Nguyễn Thị Thu Đông
1968 9.7 1803703283 Trần Thị Phi Thường 21/09/2007 Nữ Kinh Trần VănThông Lê Thị Thu Thảo
1969 9.7 1803703281 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 27/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hòa Lê Thị Hòa
1970 9.13 1803703062 Văn Thanh Thúy 30/09/2007 Nữ Kinh Văn Tiến Thuận Huỳnh Thị Kim Phượng
1971 9.8 1803703327 Phan Thị Thúy 05/10/2007 Nữ Kinh Phan Minh Đức Phạm Thị Dân
1972 9.11 1803703491 Nguyễn Lê Minh Thùy 14/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Quang Thạch Lê Thị Thùy Vân
1973 9.13 1803703450 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 10/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Phan Anh Thoại Nguyễn Đỗ Thái Hân
1974 9.2 1803702991 Nguyễn Hoài Thy 22/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Khắc Lịch Trần Thanh Hòai
1975 9.10 1803703451 Lê Thị Mỹ Tiên 30/12/2007 Nữ Kinh Lê Văn Kha Nguyễn Thị Xinh
1976 9.10 1803703452 Nguyễn Trần Khánh Tiên 23/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Minh Trường(chết) Phạm Thị Thủy
1977 9.11 1803703492 Phạm Lê Thủy Tiên 27/04/2007 Nữ Kinh Phạm Khắc Khải Lê Thị Hoài
1978 9.13 1803702992 Đặng Thị Khánh Tiên 25/02/2006 Nữ Kinh   Đặng Thị Thúy
1979 9.13 1803703411 Nguyễn Hoa Thủy Tiên 25/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Duy Nguyễn Thị Diệu
1980 9.13 1803702946 Trần Ngọc Thủy Tiên 07/02/2007 Nữ Kinh Trần Ngọc Chí          Hứa Thị Hương Quyền 
1981 9.7 1902453429 Ngô Huỳnh Kim Tiên 06/10/2007 Nữ Kinh Ngô Kim Phúc Phạm Thị Mỹ Hạnh
1982 9.10 1902454580 Lâm Bảo Tiến 05/11/2007 Nam Kinh Lâm Quốc Dũng Huỳnh Thị Kim
1983 9.10 1803703453 Nguyễn Xuân Tiến 05/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Tuấn Ngô Thị Lệ Thi
1984 9.12 1803703540 Nguyễn Đức Tiến 06/07/2007 Nam Kinh Nguyễn Đức Trọng Ng Thị Ngọc Nhung
1985 9.2 1803702993 Lê Quang Tiến 15/05/2007 Nam Kinh Lê Thanh Tùng Lê Thị Kim Ngôn
1986 9.3 1803703064 Nguyễn Ngọc Tiến 04/03/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Lượm Nguyễn Thị Nhớ
1987 9.3 1803703107 Võ Hoàng Tiến 17/07/2007 Nam Kinh Võ Văn Vệ Lương Thị Điệp
1988 9.8 1803703329 Nguyễn Quang Trường Tiến 04/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Quang Tuyền Bùi Thị Minh Vương
1989 9.8 1803703328 Lê Tấn Tiền 13/11/2007 Nam Kinh   Lê Thị Hòa
1990 9.12 1803703539 Đặng Văn Tiễn 30/10/2007 Nam Kinh Đặng Văn Dương Trần Thị Bé Lai
1991 9.9 1803703372 Trần Nguyễn Trọng Tín 09/01/2007 Nam Kinh Trần Văn Trong Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
1992 9.4 1803703150 Nguyễn Triệu Tinh 19/10/2007 Nam Kinh Nguyễn Khắc Trung Nguyễn Thị Xuân Thời
1993 9.1 1803702948 Lê Hữu Tình 10/03/2007 Nam Kinh Lê Văn Nghĩa Nguyễn Thị Thu Yên
1994 9.10 1803703454 Đinh Toàn 25/09/2007 Nam Kinh Đinh Văn Troa Phan Thị Ngọc Trang
1995 9.5 1803703196 Huỳnh Nguyên Đức Toàn 04/04/2007 Nam Kinh Huỳnh Xuân Nghĩa Bùi Thị Cúc
1996 9.11 150328110 Nguyễn Thanh Trà 09/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tiết Phạm Thị Hương
1997 9.2 1803702995 Nguyễn Thái Thùy Trâm 23/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Khiêm Thái Thị Hồng Oanh
1998 9.3 1803703109 Phạm Khánh Trâm 23/10/2007 Nữ Kinh Phạm Vi Tuyên           Nguyễn Thị Băng Thanh  
1999 9.4 1803703068 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 27/12/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Cúc
2000 9.5 1803703197 Đường Bích Trâm 31/08/2007 Nữ Kinh Đường Ân Bảo Lê Thị Kim Toàn
2001 9.5 1803703067 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 16/04/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Hậu  Lê Thị Thu Tâm
2002 9.8 1803703066 Đinh Ngọc Trâm 24/03/2007 Nữ Kinh Đinh Đình Khánh Ngô Thị Kim Xuyến
2003 9.4 1803703152 Hoàng Lê Yến Trầm 17/04/2007 Nữ Kinh Hoàng Xuân Hòa Lê Thị Hoa
2004 9.1 1803702949 Phan Thị Đoan Trang 09/09/2007 Nữ Kinh Phan Văn Quang Nguyễn Thị Hòa
2005 9.10 1803703373 Huỳnh Thụy Mai Trang 30/07/2007 Nữ Kinh Huỳnh Văn Nhựt Mai Thị Thanh Hà
2006 9.13 1902453334 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Trung Trần Thị Thanh
2007 9.6 1902134954 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Thành Linh Dương Thị Quốc Trinh
2008 9.8 1803703330 Lê Thị Mỹ Trang 14/02/2007 Nữ Kinh Lê Văn Tịnh Nguyễn Thị Chánh
2009 9.11 1803703493 Nguyễn Hữu Trí 14/12/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Thành Bùi Thị Nhị Hà
2010 9.12 1803703541 Nguyễn Hữu Trí 28/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Kim Thuyên Lê Thị Huê
2011 9.3 1803703111 Nguyễn Hoài Như Trí 08/03/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mỹ Nguyễn Thị Dung
2012 9.3 1803703112 Nguyễn Thời Minh Trí 26/05/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Hùng Huỳnh Thị Công
2013 9.3 1803703113 Trần Lê Minh Trí 03/10/2007 Nam Kinh Trần Văn Minh Lê Thị Hà Em
2014 9.5 1803703199 Huỳnh Minh Triết 01/12/2007 Nam Kinh Huỳnh Ngọc Đức  Đặng Thị Thu Dung 
2015 9.9 1803703413 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 23/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Tâm  Nguyễn T.T Linh
2016 9.6 1803703241 Huỳnh Tấn Trọng 20/10/2007 Nam Kinh Huỳnh Tấn Thương Nguyễn Thị Đức Sang
2017 9.12 1803703542 Trần Nguyễn Thanh Trúc 13/05/2007 Nữ Kinh Trần Tuấn Khải Nguyễn Thị Xuân
2018 9.13 1803703242 Nguyễn Thanh Trúc 29/09/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hai Phan Thị Luận
2019 9.4 1803703154 Phạm Thị Kim Trúc 30/09/2007 Nữ Kinh Phạm Văn Bảy Nguyễn Thị Hai
2020 9.5 1803703200 Mai Thanh Trúc 23/07/2007 Nữ Kinh Mai Văn Sơn  Ngô Thị Bốn
2021 9.7 1803703285 Trần Ngọc Minh Trúc 20/12/2007 Nữ Kinh Trần Ngọc Trung Võ Thị Thuận
2022 9.4 160745290 Huỳnh Văn Trung 15/05/2007 Nam Kinh Huỳnh Văn Đông Ng Thị Hồng Yến
2023 9.5 1803703201 Nguyễn Ngọc Trung 02/07/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Đức Lê Thị Hoa
2024 9.13 1803703156 Nguyễn Nhật Trường 06/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Thục Nữ
2025 9.7 1803703286 Lê Hữu Trường 16/05/2007 Nam Kinh Đặng Hữu Hải Lê Thị Mười              
2026 9.8 1803703331 Nguyễn Nhật Trường 10/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Thanh Chính  Thái Thị Mỹ 
2027 9.11 1803703494 Trần Hàn Anh 18/07/2007 Nam Kinh Trần Quốc Toàn  Hàng Thị Bích Hiền
2028 9.3 1803703114 Trần Hoàng Tú 17/09/2007 Nữ Kinh Trần Thanh Phong Hoàng T Phương Thanh
2029 9.8 1803703070 Trương Lục Tấn Tuân 27/03/2007 Nam Kinh  Trương Tấn Thanh  Ngô Thị Nuôi
2030 9.11 1803703495 Hoàng Anh Tuấn 25/12/2007 Nam Kinh Hoàng Đức Hùng Nguyễn Thị Hồng
2031 9.11 1803703496 Nguyễn Văn Tuấn 02/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Bình Lê Thị Xuân Lâm
2032 9.11 1803703497 Trần Trương Khả Tuấn 12/03/2007 Nam Kinh Trần Hữu Tùng Trương Thị Thúy Hồng
2033 9.13 1803703287 Huỳnh Thanh Tuấn 09/07/2007 Nam Kinh Huỳnh Phi Long Trương Thị Thanh Vân
2034 9.13 1803703288 Nguyễn Đình Quốc Tuấn 08/03/2007 Nam Kinh Nguyễn Bảo Quốc Bùi Thị Tây
2035 9.5 1803703202 Võ Anh Tuấn 21/07/2007 Nam Kinh Võ Văn Huy Nguyễn Thị Yến
2036 9.6 1803703243 Nguyễn Ngọc Tuấn 16/01/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Sáng Lê Thị Vinh
2037 9.9 1803703414 Nguyễn Thế Anh Tuấn 09/02/2007 Nam Kinh Nguyễn Thế Anh Nông Thị Tú Liên
2038 9.11 1803703498 Đặng Nguyễn Vĩnh Tùng 07/12/2007 Nam Kinh Đặng Hồng Tâm Nguyễn Thị Lệ Hoa
2039 9.6 1803703375 Phan Thế Tường 10/03/2007 Nam Kinh Phan Hoàng Lâm Phương Ngô Thị Bích Thủy
2040 9.13 1803703415 Trương Trần Gia Tuyên 27/02/2007 Nam Kinh Trương Đình Thảo Trần Thị Mỹ Linh
2041 9.12 1803703543 Đặng Kim Ngọc Tuyến 06/06/2007 Nữ Kinh Đặng Văn Tiên Trần Thị Trâm
2042 9.13 1803703203 Nguyễn Thu Tuyền 17/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tùng Dương Thùy Trang
2043 9.2 1803702996 Lê Thị Kim Tuyền 18/09/2007 Nữ Kinh Lê Văn Hai  Lê Thị Diệu Hạnh
2044 9.3 2007748522 Phan Thị Bích Tuyền 14/06/2007 Nữ Kinh Phan Văn Dô Nguyễn Thị Sang
2045 9.6 1803703244 Đỗ Thị Thanh Tuyền 11/02/2007 Nữ Kinh Đỗ Minh Tú Trương Thị Ngọc Liên
2046 9.6 1803703245 Lê Thị Thanh Tuyền 18/02/2007 Nữ Kinh Lê Ngọc Đồng Nguyễn Thị Hằng
2047 9.6 1803205407 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Trộm  Nguyễn Thị Bình 
2048 9.7 1802492476 Trần Ngọc Thanh Tuyền 07/03/2007 Nữ Kinh Trần Xuân Hoài Lữ Trần Thị Loan
2049 9.10 1803703455 Phan Nguyễn Minh Uyên 12/01/2007 Nữ Kinh Phan Văn Ninh Nguyễn Thị  Hà Bình
2050 9.10 1803703456 Trần Thị Tú Uyên 31/12/2007 Nữ Kinh Trần Đình Lý Thái Thị Kỷ
2051 9.5 1803703204 Nguyễn Minh Phương Uyên 02/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Minh Quốc Phạm Thị Minh
2052 9.6 1803703071 Bạch Huỳnh Nhã Uyên 11/06/2007 Nữ Kinh Bạch Thanh Sỹ Huỳnh Thị Thường
2053 9.6 1803703246 Đặng Trần Phương Uyên 06/10/2007 Nữ Kinh Đặng Văn Trung Trần Thị Thùy Dung
2054 9.7 1803703289 Lê Ngọc Kim Uyên 10/03/2007 Nữ Kinh Lê Văn Hùng Nguyễn Thị Lâm
2055 9.7 1803703290 Phạm Thị Tường Uyên 09/11/2007 Nữ Kinh Phạm Văn Phương Võ Thị Hồng
2056 9.8 1803703333 Trương Hạ Vũ Uyên 12/04/2006 Nữ Kinh Trương Văn Hùng Phạm Thị Như Ý
2057 9.1 1803702951 Ngô Thị Cẩm Vân 06/05/2007 Nữ Kinh Trần Xuân Tài Ngô Thị Như Yến
2058 9.9 1803703376 Nguyễn Thị Bích Vân 30/10/2007 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Quý
2059 9.9 1902454358 Trần Nguyễn Yên Vân 05/12/2007 Nữ Kinh Trần Hữu Nhân Nguyễn Thị Minh Hoàng
2060 9.6 1803703247 Lê Phi Hoài Vang 16/05/2007 Nam Kinh Lê Phi Hoài Vĩnh Phạm Thị Diệu Mỹ
2061 9.8 1803703334 Trần Nguyễn Thành Vàng 27/03/2007 Nam Kinh Trần Văn Cu Nguyễn Thị Huệ
2062 9.13 1803703291 Nguyễn Quốc Việt 07/04/2007 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Lai Phạm Thị Minh
2063 9.8 1803703335 Huỳnh Phi Việt 21/12/2007 Nam Kinh Huỳnh Văn Sang Nguyễn Thị Phi
2064 9.11 1802492705 Hoàng Đức Vinh 11/10/2007 Nam Kinh Hoàng Thanh Tịnh Đặng Thị Thanh Thúy
2065 9.13 1803703377 Nguyễn Công Vinh 29/09/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Hồng Ngô Thị Mây
2066 9.1 1803702952 Ngô Minh 25/04/2007 Nam Kinh Mất Hoàng Thị Dung
2067 9.1 1803702953 Ngô Nguyễn Gia 21/10/2007 Nữ Kinh Ngô Thanh Chiêu  Nguyễn Thị Lệ 
2068 9.10 1803703457 Phạm Văn Anh 17/11/2007 Nam Kinh Phạm Văn Phong Văn Thị Kim oanh
2069 9.1 1803702954 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 24/03/2007 Nữ Kinh Nguyễn Anh Việt Nguyễn Thị Trúc
2070 9.10 1803703458 Hồ Khánh Vy 07/07/2007 Nữ Kinh Hồ Như Khánh Đồng Thị Thu Mười
2071 9.11 1803703499 Đặng Tường Vy 10/01/2007 Nữ Kinh Đặng Phúc Sinh Nguyễn Thị Thanh Lan
2072 9.11 1803703500 Đinh Khánh Vy 05/01/2007 Nữ Kinh Đinh Hồ Hải Bùi Thị Thanh Thao
2073 9.11 1803703501 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 18/06/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Diễm Thuý
2074 9.2 1803702999 Nguyễn Văn Khánh Vy 15/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Triệu Quốc Khánh Văn Thị Hiệp
2075 9.3 1803703116 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 21/01/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Oanh Tạ Thị Thảo
2076 9.4 1803703380 Đinh Thị Diễm Vy 01/08/2007 Nữ Kinh Đinh Hoàng Vũ Huỳnh Thị Thanh Thơ
2077 9.4 1803703160 Nguyễn Ngọc Phương Vy 04/08/2007 Nữ Kinh Nguyễn Tân Nguyễn Thị Ngọc Kiều
2078 9.5 1803703205 Phan Hồng Vy 01/04/2007 Nữ Kinh Phan Hồng Tuấn Trịnh Thị Thảo
2079 9.5 1805196954 Trần Khánh Vy 12/07/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Minh Trần Thị Thu Thanh
2080 9.6 1803703249 Tô Thị Tường Vy 03/01/2007 Nữ Kinh Tô Phước Hòa Lê Thị Hoa
2081 9.7 1803703292 Trần Khánh Vy 06/01/2007 Nữ Kinh Trần Khánh Lân       Tô Thị Tánh     
2082 9.7 1803703293 Trần Nguyễn Thảo Vy 01/01/2007 Nữ Kinh Trần Thế Anh Nguyễn Thị Duyên
2083 9.8 1803703337 Nguyễn Thị Trúc Vy 11/04/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thảo Nguyễn Thị Lan
2084 9.8 1803703072 Nguyễn Thị Tường Vy 22/09/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tiến Trần Ngọc Thanh
2085 9.9 1803703418 Bùi Thị Kim Vy 08/11/2007 Nữ Kinh Bùi Đức Trung Phạm Thị Thu Hương
2086 9.9 1803703419 Cao Ngọc An Vy 09/05/2007 Nữ Kinh Cao Nguyên Sơn Bùi Thị Khánh Trinh
2087 9.9 1803703420 Dương Ngọc Tường Vy 27/11/2007 Nữ Kinh Dương Ngọc Hưng Trương Thị Huệ
2088 9.9 1803703381 Nguyễn Thị Bích Vy 30/10/2007 Nữ Kinh   Nguyễn Thị Quý
2089 9.1 1803702955 Nguyễn Phương Bảo Ý 13/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Thiện Nguyễn Thị Phương
2090 9.10 1803703459 Nguyễn Ngọc Như Ý 29/09/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Trung Lưu Thị Bích Dung
2091 9.12 1803703544 Nguyễn Ngọc Như Ý 20/10/2007 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Thắng Nguyễn Thị Hạnh
2092 9.7 1803703294 Nguyễn Thị Như Ý 06/02/2007 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mão Phan Thị Kim Thanh
2093 9.3 1803703382 Bùi Thị Tú Yên 07/08/2007 Nữ Kinh   Bùi Thị Hồng Lan
2094 9.8 1803703338 Trần Thị Mỹ Yến 16/05/2007 Nữ Kinh Trần Văn Tiến Lê Thị Mỹ Dung

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Ảnh tập thể

Ảnh tập thể

DEMO